Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarcia4teso [2020/05/25 11:13]
dgarcia
dgarcia:dgarcia4teso [2020/05/27 13:19] (actual)
dgarcia
Línia 106: Línia 106:
 {{:dgarcia:exercicis_estequiometria_solucions.docx|}} {{:dgarcia:exercicis_estequiometria_solucions.docx|}}
    
-Sessions Zoom : dilluns i dimecres.+Sessions Zoom : dilluns i divendres.
  
 Fer els exercicis del full adjunt: {{:dgarcia:formulacio_inorganica_4t_eso.pdf|}} Fer els exercicis del full adjunt: {{:dgarcia:formulacio_inorganica_4t_eso.pdf|}}