presentacio_materia_fisica_batxillerat_curs_2019_20.pdf

Unitat 0.Les magnituds físiques i la seva mesura

presentacio_unitat_0.pdf

Unitat 1. Cinemàtica en una dimensio

presentacio_unitat_1_mru_mcgraw_hill.pptx

simulacio_cinematica_en_una_dimensio.pdf

Unitat 2. Cinemàtica en dues dimensions

presentacio_cinematica_en_dues_dimensions.pptx

Unitat 3. Forces i lleis de Newton

presentacio_dinamica_bat_1r.pdf

tema_3_dinamica.pdf

pag140ex13.pdf pag141ex17.pdf pag141ex19.pdf pag141ex24.pdf pag142ex25.pdf pag142ex31.pdf pag143ex32.pdf pag143ex33.pdf pag143ex36.pdf pag143ex37.pdf

Unitat 4.Conservació de la quantitat de moviment

presentacio_unitat_4_quantitat_de_moviment.pdf

unitat_4.quantitat_de_moviment_i_impuls.pdf

concepte quantitat de moviment

Unitat 5. Treball i energia

vídeo sobre conceptes de treball i energia

presentacio_energia_i_treball_bat_1.pdf

SOLUCIONS EXERCICIS LLIBRE05_sol_fisica_1_batx1.pdf

Unitat 6. Conservació de l'energia

presentacio_conservacio_de_l_energia.pptx

SOLUCIONARI EXERCICIS LLIBRE 06_sol_fisica_1_batx1.pdf

Unitat 7 . Corrrent continu

presentacio_corrent_continu.pptx

orientacions_informe_practiques.pdf

vÍDEOS: Si no compartes el conocimiento, no sirve para nada. Michio Kaku, físico .L'Univers en resum


Exercicis Física per mantenir-vos actius:

-Podeu fer totes les qüestions de la pàgina 194

-Problemes : pàgina 195 i 196 :1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12 i 13 +pàgina 197:14,15,16,17 +pàgina 198:25,26 +pàgina 199:33 i 36

Teniu la resolució dels problemes del llibre a cada unitat(per si voleu autocorregir-los)

Tasques de la 1ra setmana setmana: 14-19 d'Abril

Revisió dels conceptes amb el vídeo que hi teniu penjat a la wiki sobre Treball i Energia (unitat 5) i repàs del ppt de la unitat.

Lliurament dels exercicis:qüestions pàg 194 + problemes pàgina 195- 20 d'abril .

Tasques de la 2na setmana: 20-24 d'Abril

Dilluns resolució de dubtes per correu de la feina pendent de lliurar de la setmana anterior.

Dimarts. aclariments de conceptes i correcció de les qüestions.

Divendres :correcció d'exercicis i deures : exercicis de les pàgines 196 i 197.- lliurament 28 d'abril .

Tasques de la 3ra setmana: 27-1 de maig

Sessió Zoom 29 de maig al mòdul 2 (9:45 h-10:30 h) on resoldré els dubtes que m'haguéssiu enviat.

deures de la setmana pàgina 198:25,26, 27,29 i 31

lliurament data màxima : 1 de maig.

Tasques de la 4ta setmana: 5-8 de maig

Sessió Zoom divendres al mòdul 4: 11:45 h -12:45 h

deures de la setmana pàgina 199 exercicis:33,36,39 i 40.

lliurament data màxima:7 de maig

Tasques de la 5ena setmana: 11-15 de maig

Hem començat la unitat 6:Conservació de l'energia.

Fer les activitats de la pàgina 209 : exercicis 1,2,3,4, 5 i 6.

Sessió Zoom divendres al mòdul 4: 11:45 h -12:45 h

lliurament data màxima:16 de maig

Tasques de la 6ena setmana: 18-22 de maig

Continuem amb la unitat 6:Conservació de l'energia.

Fer les activitats de la pàgina 213 : exercicis 7,8,9 i 10 +pàgina 218: 11 i 14
Sessió Zoom divendres al mòdul 4: 11:45 h -12:45 h

lliurament data màxima:23 de maig

Tasques de la 7ena setmana: 25-29 de maig

Continuem amb la unitat 6:Conservació de l'energia.

Fer les activitats de la pàgina 223:15,16 i 17 + pàgina: 228:18 i 19.

Sessió Zoom divendres al mòdul 4: 11:45 h -12:45 h

lliurament data màxima:1 juny