Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarciafisica1bat [2020/01/14 19:14]
dgarcia creat
dgarcia:dgarciafisica1bat [2020/05/24 19:29] (actual)
dgarcia
Línia 1: Línia 1:
-{{:dgarcia:orientacions_informe_practiques.odt|}} 
  
-{{:dgarcia:presentacio_unitat_0._les_magnituds_fisiques_i_la_seva_mesura.pdf|}}+{{:dgarcia:presentacio_materia_fisica_batxillerat_curs_2019_20.pdf|}}
  
-{{:dgarcia:presentacio_unitat_1-_mru_-mcgraw_hill.pptx|}}+**Unitat 0.Les magnituds físiques i la seva mesura**
  
-[[https://es.slideshare.net/mosansar/fis-1-batu2presentacions|presentació unitat 2:cinemàtica en dues dimensions]]+{{:dgarcia:presentacio_unitat_0.pdf|}} 
 + 
 +**Unitat 1. Cinemàtica en una dimensio** 
 + 
 +{{:dgarcia:presentacio_unitat_1_mru_mcgraw_hill.pptx|}} 
 + 
 +{{:dgarcia:simulacio_cinematica_en_una_dimensio.pdf|}} 
 + 
 +**Unitat 2. Cinemàtica en dues dimensions** 
 + 
 +{{:dgarcia:presentacio_cinematica_en_dues_dimensions.pptx|}} 
 + 
 +**Unitat 3. Forces i lleis de Newton** 
  
 {{:dgarcia:presentacio_dinamica_bat_1r.pdf|}} {{:dgarcia:presentacio_dinamica_bat_1r.pdf|}}
 +
 +{{:dgarcia:tema_3_dinamica.pdf|}}
 +
 {{:dgarcia:pag140ex13.pdf|}} {{:dgarcia:pag141ex17.pdf|}} {{:dgarcia:pag141ex19.pdf|}} {{:dgarcia:pag141ex24.pdf|}} {{:dgarcia:pag142ex25.pdf|}} {{:dgarcia:pag142ex31.pdf|}} {{:dgarcia:pag143ex32.pdf|}}  {{:dgarcia:pag143ex33.pdf|}}  {{:dgarcia:pag143ex36.pdf|}}  {{:dgarcia:pag143ex37.pdf|}} {{:dgarcia:pag140ex13.pdf|}} {{:dgarcia:pag141ex17.pdf|}} {{:dgarcia:pag141ex19.pdf|}} {{:dgarcia:pag141ex24.pdf|}} {{:dgarcia:pag142ex25.pdf|}} {{:dgarcia:pag142ex31.pdf|}} {{:dgarcia:pag143ex32.pdf|}}  {{:dgarcia:pag143ex33.pdf|}}  {{:dgarcia:pag143ex36.pdf|}}  {{:dgarcia:pag143ex37.pdf|}}
 +
 +**Unitat 4.Conservació de la quantitat de moviment**
 +
 +{{:dgarcia:presentacio_unitat_4_quantitat_de_moviment.pdf|}}
 +
 +{{:dgarcia:unitat_4.quantitat_de_moviment_i_impuls.pdf|}}
 +
 +[[https://youtu.be/SMeiUbshy6I|concepte quantitat de moviment]]
 +
 +
 +**Unitat 5. Treball i energia**
 +
 +[[https://youtu.be/P8JnJGQdT7w|vídeo sobre conceptes de treball i energia]]
 +
 +{{:dgarcia:presentacio_energia_i_treball_bat_1.pdf|}}
 +
 +SOLUCIONS EXERCICIS LLIBRE{{:dgarcia:05_sol_fisica_1_batx1.pdf|}}
 +
 +
 +**Unitat 6. Conservació de l'energia**
 +
 +{{:dgarcia:presentacio_conservacio_de_l_energia.pptx|}}
 +
 +SOLUCIONARI  EXERCICIS LLIBRE {{:dgarcia:06_sol_fisica_1_batx1.pdf|}}
 +
 +**Unitat 7 . Corrrent continu**
 +
 +{{:dgarcia:presentacio_corrent_continu.pptx|}}
 +
 +
 +{{:dgarcia:orientacions_informe_practiques.pdf|}}
 +
 +vÍDEOS: [[https://youtu.be/6rDxlolYUQw|Si no compartes el conocimiento, no sirve para nada. Michio Kaku, físico]]
 +        [[https://youtu.be/g8dllHEnDkg|.L'Univers en resum]]
 +
 +
 +-------
 +Exercicis Física per mantenir-vos actius:
 +
 +-Podeu fer totes les qüestions de la pàgina 194
 +
 +-Problemes : pàgina 195 i 196 :1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12 i 13  +pàgina 197:14,15,16,17 +pàgina 198:25,26 +pàgina 199:33 i 36
 +
 +Teniu la resolució dels problemes del llibre a cada unitat(per si voleu autocorregir-los) 
 +
 +**Tasques de la 1ra setmana setmana: 14-19 d'Abril**
 +
 +Revisió dels conceptes amb el vídeo que hi teniu penjat a la wiki sobre Treball i Energia (unitat 5) i repàs del ppt de la unitat.
 +
 +Lliurament dels exercicis:qüestions pàg 194 + problemes pàgina 195- **20 d'abril** .
 +
 +**Tasques de la 2na setmana: 20-24 d'Abril**
 +
 +Dilluns resolució de dubtes per correu de la feina pendent de lliurar de la setmana anterior.
 +
 +Dimarts. aclariments de conceptes i correcció de les qüestions.
 +
 +Divendres :correcció d'exercicis i deures : exercicis de les pàgines 196 i 197.- lliurament **28 d'abril** .
 +
 +** Tasques de la 3ra setmana: 27-1 de maig**
 +
 +Sessió Zoom 29 de maig al mòdul 2 (9:45 h-10:30 h) on resoldré els dubtes que m'haguéssiu enviat.
 +
 +deures de la setmana pàgina 198:25,26, 27,29 i 31
 +
 +lliurament  data màxima : **1 de maig**. 
 +
 +** Tasques de la 4ta setmana: 5-8 de maig**
 +
 +Sessió Zoom divendres al mòdul 4: 11:45 h -12:45 h
 +
 + deures de la setmana pàgina 199 exercicis:33,36,39 i 40. 
 +
 +lliurament data màxima:**7 de maig**
 +
 +** Tasques de la 5ena  setmana: 11-15 de maig**
 +
 +Hem començat la unitat 6:Conservació de l'energia.
 +
 +Fer les activitats de la pàgina 209 : exercicis 1,2,3,4, 5 i 6. 
 +
 +Sessió Zoom divendres al mòdul 4: 11:45 h -12:45 h
 +
 +lliurament data màxima:**16 de maig**
 +
 +** Tasques de la 6ena  setmana: 18-22 de maig**
 +
 +Continuem amb la unitat 6:Conservació de l'energia.
 +
 +Fer les activitats de la pàgina 213 : exercicis 7,8,9 i 10 +pàgina 218: 11 i 14
 +Sessió Zoom divendres al mòdul 4: 11:45 h -12:45 h
 +
 +lliurament data màxima:**23 de maig**
 +
 +** Tasques de la 7ena  setmana: 25-29 de maig**
 +
 +Continuem amb la unitat 6:Conservació de l'energia.
 +
 +Fer les activitats de la pàgina 223:15,16 i 17 + pàgina: 228:18 i 19.
 +
 +Sessió Zoom divendres al mòdul 4: 11:45 h -12:45 h
 +
 +lliurament data màxima:**1 juny**
 +
 +