Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarciafisica1bat [2020/01/14 19:14] (actual)
dgarcia creat
Línia 1: Línia 1:
 +{{:dgarcia:orientacions_informe_practiques.odt|}}
  
 +{{:dgarcia:presentacio_unitat_0._les_magnituds_fisiques_i_la_seva_mesura.pdf|}}
 +
 +{{:dgarcia:presentacio_unitat_1-_mru_-mcgraw_hill.pptx|}}
 +
 +[[https://es.slideshare.net/mosansar/fis-1-batu2presentacions|presentació unitat 2:cinemàtica en dues dimensions]]
 +
 +{{:dgarcia:presentacio_dinamica_bat_1r.pdf|}}
 +{{:dgarcia:pag140ex13.pdf|}} {{:dgarcia:pag141ex17.pdf|}} {{:dgarcia:pag141ex19.pdf|}} {{:dgarcia:pag141ex24.pdf|}} {{:dgarcia:pag142ex25.pdf|}} {{:dgarcia:pag142ex31.pdf|}} {{:dgarcia:pag143ex32.pdf|}}  {{:dgarcia:pag143ex33.pdf|}}  {{:dgarcia:pag143ex36.pdf|}}  {{:dgarcia:pag143ex37.pdf|}}