Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarciaini [2018/05/15 23:49]
dgarcia
dgarcia:dgarciaini [2019/01/10 18:24] (actual)
dgarcia
Línia 1: Línia 1:
  
-**SI T’HO EXPLIQUEN HO OBLIDES SI HO VEUS T’HO CREUS SI HO FAS HO COMPRENS – Confuci**+{{:dgarcia:untitled.png?200|}}**SI T’HO EXPLIQUEN HO OBLIDES SI HO VEUS T’HO CREUS SI HO FAS HO COMPRENS – Confuci**
  
-**__Física i Química 3r ESO__** {{:dgarcia:untitled.png?200|}}+__** 
 + 4t ESO**__ 
 + 
 +{{:dgarcia:enunciats_exercicis_dinamica.pdf|}} **Solucionari**: {{:dgarcia:solucionari_tema_3_dinamica.pdf|}}       {{:dgarcia:exercici_resolt_7_i_11a.pdf|}}{{:dgarcia:exercici_resolt_9.pdf|}} {{:dgarcia:exercici_resolt_18.pdf|}} 
 + 
 + 
 +__**Batxillerat**__ 
 + 
 + 
 +[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/|Q heu de saber per les PAU]] 
 + 
 +  * Física 
 +{{:dgarcia:tema_3_dinamica.pdf|tema 3: Dinàmica}} 
 + 
 +  * Química 
 +{{:dgarcia:usb-0031.pdf|formulació}}   {{:dgarcia:solucionari_formulacio1.pdf|solucionari 1}}  {{:dgarcia:solucionari_formulacio2.pdf|solucionari 2 
 +}}    {{:dgarcia:solucionari_formulacio3.pdf|solucionari 3 
 +}}   {{:dgarcia:solucionari_formulacio4.pdf| solucionari 4}}     {{:dgarcia:solucionari_formulacio5.pdf| solucionari 5}}    {{:dgarcia:solucionari_formulacio6.pdf|solucionari 6}} 
 + 
 + 
 +http://www.alonsoformula.com/inorganicat/ 
 + 
 + 
 + 
 +**__Física i Química 3r ESO__** 
  
  [[https://youtu.be/7DNmW7JCaU8|- Què ens aporta la Química a la vida quotidiana?]]  [[https://youtu.be/7DNmW7JCaU8|- Què ens aporta la Química a la vida quotidiana?]]
Línia 13: Línia 37:
 Lleis dels gasos:-[[https://youtu.be/vq3-tk1xDo0|Llei de Boyle]]-[[https://youtu.be/1ZduXmVPe1I|Llei de Charles]]-[[https://youtu.be/OJ9_mgkwZAk|Llei de Gay-Lussac]] Lleis dels gasos:-[[https://youtu.be/vq3-tk1xDo0|Llei de Boyle]]-[[https://youtu.be/1ZduXmVPe1I|Llei de Charles]]-[[https://youtu.be/OJ9_mgkwZAk|Llei de Gay-Lussac]]
  
-{{:dgarcia:classificacio_de_la_materia.pdf|}[[http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/estructura.htm|Estructura i representació de l'àtom / exercicis interactius]]  
  
 [[http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esofisicaquimica/3quincena6/3q6_index.htm|Identificació d'àtoms /exercicis interactius]] [[http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esofisicaquimica/3quincena6/3q6_index.htm|Identificació d'àtoms /exercicis interactius]]
Línia 21: Línia 44:
 [[http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/energia-nuclear/video/3492750/|Energia nuclear]]  [[http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/energia-nuclear/video/3492750/|Energia nuclear]] 
  
-{{:dgarcia:enllac_quimic.pptx|}} 
  
 [[http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/enlaces1.htm| [[http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/enlaces1.htm|
Línia 28: Línia 50:
 Buscant vida a l'Univers]] Buscant vida a l'Univers]]
  
-{{:dgarcia:corva_de_solubilitat_de_pb_no3_2.pdf|}}+[[http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/estructura.htm|Estructura i representació de l'àtom / exercicis interactius]] 
  
 {{:dgarcia:esquema_enllac_quimic.pdf|}} {{:dgarcia:esquema_enllac_quimic.pdf|}}
  
-{{:dgarcia:solucionari_enllac_quimic.pdf|}}+[[https://www.youtube.com/watch?v=-S3lgM_MgiQ| 
 +reaccions químiques de gran bellesa]]
  
 [[http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/formula2/jclic/formula2.jclic.zip&lang=ca&title=Formulaci%F3+i+nomenclatura+de+qu%EDmica+inorg%E0nica|exercicis interactius formulació química]] [[http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/formula2/jclic/formula2.jclic.zip&lang=ca&title=Formulaci%F3+i+nomenclatura+de+qu%EDmica+inorg%E0nica|exercicis interactius formulació química]]
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=-S3lgM_MgiQ+[[http://www.xtec.cat/~rblanco1/exerauto/Index_Formulacio.htm# + exercicis interactius formulació química]]  
-reaccions químiques de gran bellesa]]+http://www.alonsoformula.com/inorganicat/obformulas_2.htm| ++ enllaç formulació]] 
 + 
 + 
 +RECUPERACIÓ SETEMBRE: {{:dgarcia:exercicis_recuperacio_estiu_3r_eso_curs_2017-18.pdf|}}
  
  
Línia 52: Línia 78:
 [[https://youtu.be/CCvAADQoz0A|Evolució, rere els passos de Darwin]]  [[https://youtu.be/CCvAADQoz0A|Evolució, rere els passos de Darwin]] 
  
-{{:dgarcia:correccions_unitat_2.pdf|}} 
  
 Documental :[[https://youtu.be/leffjkTO7qQ|Pastilla busca malaltia]] Documental :[[https://youtu.be/leffjkTO7qQ|Pastilla busca malaltia]]
Línia 64: Línia 89:
 Documental : [[https://youtu.be/87e42GX4lJs|Exposats a l'amiant]] Documental : [[https://youtu.be/87e42GX4lJs|Exposats a l'amiant]]
  
-{{:dgarcia:2n_trimestre_cmc.pptx|}}+  
 +documental 30 minuts :[[https://youtu.be/VwJ5LMPcuDQ|No puc viure sense tu]] 
  
-{{:dgarcia:els_trasplantaments.pdf|els trasplantaments}} 
  
-{{:dgarcia:tema_4_biotecnologia_i_societat_._teoria.pdf|}}          Solucions:{{:dgarcia:biotecnologia_solucions.pptx|}}+documental Sense ficció [[https://youtu.be/5zlM2757wHU|cíborgs entre nosaltres]] 
  
-documental:Transgènics a la carta? +------- 
- +a més a més...
-{{:dgarcia:la_globalitzacio_de_la_comunicacio.pdf|}}    {{:dgarcia:documental_30_minuts.pdf|}} No puc viure sense tu+
  
 article {{:dgarcia:la_contra_la_vanguardia_atomian_no_processa_el_llenguatge_natural_l_enten.pdf|}} article {{:dgarcia:la_contra_la_vanguardia_atomian_no_processa_el_llenguatge_natural_l_enten.pdf|}}
Línia 78: Línia 102:
 article  {{:dgarcia:la_contra_la_vanguardia_molts_de_nosaltres_morirem_acariciant_una_maquina.pdf|}} article  {{:dgarcia:la_contra_la_vanguardia_molts_de_nosaltres_morirem_acariciant_una_maquina.pdf|}}
  
-documental: Sense ficció : [[https://youtu.be/5zlM2757wHU?t=47|cíborgs entre nosaltres +
-]]+