Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarciaini [2019/01/10 18:13]
dgarcia
dgarcia:dgarciaini [2019/01/10 18:24] (actual)
dgarcia
Línia 4: Línia 4:
 __** __**
  4t ESO**__  4t ESO**__
-{{:dgarcia:exercicis_dinamica.pdf|}}  **Solucionari**: {{:dgarcia:solucionari_tema_3_dinamica.pdf|}}       {{:dgarcia:exercici_resolt_7_i_11a.pdf|}}{{:dgarcia:exercici_resolt_9.pdf|}} {{:dgarcia:exercici_resolt_18.pdf|}}+ 
 +{{:dgarcia:enunciats_exercicis_dinamica.pdf|}} **Solucionari**: {{:dgarcia:solucionari_tema_3_dinamica.pdf|}}       {{:dgarcia:exercici_resolt_7_i_11a.pdf|}}{{:dgarcia:exercici_resolt_9.pdf|}} {{:dgarcia:exercici_resolt_18.pdf|}}