Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarciaini [2019/03/24 20:54]
dgarcia
dgarcia:dgarciaini [2019/04/11 18:26] (actual)
dgarcia
Línia 5: Línia 5:
  
 Tutoria :[[http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/|preinscripció 2019]] Tutoria :[[http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/|preinscripció 2019]]
 +
 +<fc #FF0000>Recuperació d'altres cursos</fc> : {{:dgarcia:competencies_basiques_cursos_2016_2017_2018_amb_respostes.pdf|competències bàsiques cursos 2016/2017 + 2017/2018 + 2018/2019 AMB RESPOSTES.
 +}}
 +
  
 [[https://youtu.be/WNfYerKybJU|Homeopatia, creença o evidència]] [[https://youtu.be/WNfYerKybJU|Homeopatia, creença o evidència]]