Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarciaini [2019/10/28 08:31]
dgarcia
dgarcia:dgarciaini [2019/12/09 01:25] (actual)
dgarcia
Línia 3: Línia 3:
  
        
- {{:dgarcia:arbol-mas-alto-del-mundo-770x395.png?100|}}  [[http://youtu.be/-nXbrIA-Rug|#NATURENOW]] +    
 + {{:dgarcia:arbol-mas-alto-del-mundo-770x395.png?100|}}  [[http://youtu.be/-nXbrIA-Rug|#NATURENOW]]   
 + {{:dgarcia:donaciencia2.jpg?100|}}[[https://mujeresconciencia.com/|DONES AMB CIÈNCIA 
 +]] 
 + 
 +**TUTORIA** 
 + 
 +**TREBALL DE RECERCA** 
 + 
 + 
 +{{:dgarcia:guia-practica-per-fer-un-bon-tr-btx-20-consells.pdf|Guia pràctica per fer un bon Treball de Recerca}}  
 + 
 +[[http://ice2.uab.cat/argo/assessoraments_argo/formulari/alta.php|Aquí pots trobar TEMES per decidir quin és el del teu treball de recerca: PROJECTE ARGÓ]] 
 +{{:dgarcia:oferta_de_treballs_de_recerca.pdf|més TEMES de treball de recerca}} 
 + 
 +**PAU** [[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/|Q heu de saber per les PAU]]  
 +[[http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2020.pdf|Ponderacions Catalunya 2020]] 
 + [[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|Model d'exàmens i criteris d'anys anteriors]] 
  
 __**4t ESO curs 2019-20**__ __**4t ESO curs 2019-20**__
Línia 14: Línia 32:
  
 {{:dgarcia:unitat_2_per_estudiar_el_moviment_dels_cossos.pdf|}} {{:dgarcia:unitat_2_per_estudiar_el_moviment_dels_cossos.pdf|}}
 +
 +__**3r ESO curs 2019-20**__
 +
 +[[https://youtu.be/jfSNxVqprvM|Cosmic eye]]
 +
 +[[https://youtu.be/bhofN1xX6u0|Powers of ten]] 
 +
 +
 +[[https://youtu.be/rz4Dd1I_fX0|150 anys de la taula periòdica]]
 +
 +[[http://www.ptable.com/?lang=ca|taula periòdica]]
 +[[https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es.html|construint un àtom]]
 +{{:dgarcia:projecte_3eso.pdf|projecte 3rESO:element químic}}
 +{{:dgarcia:sistemaperiodic_4.pdf|sistema periòdic}}
  
 __**Batxillerat curs 2019-20**__ __**Batxillerat curs 2019-20**__
Línia 26: Línia 58:
  
 [[https://es.slideshare.net/mosansar/fis-1-batu2presentacions|presentació unitat 2:cinemàtica en dues dimensions]] [[https://es.slideshare.net/mosansar/fis-1-batu2presentacions|presentació unitat 2:cinemàtica en dues dimensions]]
 +
 +{{:dgarcia:presentacio_dinamica_bat_1r.pdf|}}
  
  __* Química__  __* Química__
  
  {{:dgarcia:unitat_la_teoria_atomicomolecular_de_la_materia.pdf|}}  {{:dgarcia:unitat_la_teoria_atomicomolecular_de_la_materia.pdf|}}
 +
 {{:dgarcia:les_lleis_ponderals.pdf|}} {{:dgarcia:les_lleis_ponderals.pdf|}}
  
 +{{:dgarcia:unitat_2_els_estats_de_la_materia.pdf|}}
  
- {{:dgarcia:unitat_2_els_estats_de_la_materia.pdf|}}+{{:dgarcia:taula_ions_mes_comuns_eso_i_btx_201920.pdf|}}
  
 +{{:dgarcia:prt_preparacio_dissolucions.docx|}}
 +
 +{{:dgarcia:formulacio_inorganica.pdf|{{:dgarcia:formulacio_inorganica.pdf|}}
 +fitxes de seguretat:
 +
 +{{:dgarcia:acidsulfuric_ac.pdf|}}   {{:dgarcia:sulfat_de_coure_sal.pdf|}}
 +
 +{{:dgarcia:formulacio.pdf|}}
  
 ---- ----
Línia 46: Línia 90:
  
  
-[[https://youtu.be/rz4Dd1I_fX0|150 anys de la taula periòdica]] 
- 
-[[http://www.ptable.com/?lang=ca|taula periòdica]] 
- 
-{{:dgarcia:sistemaperiodic_4.pdf|sistema periòdic}} 
  
 [[https://youtu.be/t3VPeyYL-fI| [[https://youtu.be/t3VPeyYL-fI|
Línia 67: Línia 106:
  
  
-[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/|Q heu de saber per les PAU]]+