Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarciaini [2019/12/30 00:32]
dgarcia
dgarcia:dgarciaini [2020/09/08 19:30] (actual)
dgarcia
Línia 1: Línia 1:
- +{{:dgarcia:untitled.png?200|}}**SI T’HO EXPLIQUEN HO OBLIDES SI HO VEUS T’HO CREUS SI HO FAS HO COMPRENS. <fs x-small>Confuci</fs>**  
-{{:dgarcia:untitled.png?200|}}**SI T’HO EXPLIQUEN HO OBLIDES SI HO VEUS T’HO CREUS SI HO FAS HO COMPRENS.<fs x-small>Confuci</fs>** +
- +
-   +
        
- {{:dgarcia:arbol-mas-alto-del-mundo-770x395.png?100|}}  [[http://youtu.be/-nXbrIA-Rug|#NATURENOW]]   + {{:dgarcia:arbol-mas-alto-del-mundo-770x395.png?100|}}[[http://youtu.be/-nXbrIA-Rug|# NATURENOW]]   
- {{:dgarcia:donaciencia2.jpg?100|}}[[https://mujeresconciencia.com/|DONES AMB CIÈNCIA]] + {{:dgarcia:donaciencia2.jpg?100|}}[[https://mujeresconciencia.com/|DONES AMB CIÈNCIA]] {{:dgarcia:d92xac.jpg?direct&100|}}[[dgarcia:dgarciaCalaixdciència|Calaix de Ciència]] 
  
-**TUTORIA** [[https://youtu.be/nwAYpLVyeFU|**LIFE VEST INSIDE**]] 
  
  
-**TREBALL DE RECERCA**+[[dgarcia:dgarciatutoria|TUTORIA I TREBALL RECERCA]]
  
 + [[dgarcia:dgarcia3rESO|3r ESO curs 2019-20]]
  
-{{:dgarcia:guia-practica-per-fer-un-bon-tr-btx-20-consells.pdf|Guia pràctica per fer un bon Treball de Recerca}} + [[dgarcia:dgarcia4tESO|4t ESO curs 2019-20]]
  
-[[http://ice2.uab.cat/argo/assessoraments_argo/formulari/alta.php|Aquí pots trobar TEMES per decidir quin és el del teu treball de recerca: PROJECTE ARGÓ]] + [[dgarcia:dgarciaFísica1Bat|Física 1r Batxillerat curs 2019-20]] 
-{{:dgarcia:oferta_de_treballs_de_recerca.pdf|més TEMES de treball de recerca}} +
- +
-**PAU** [[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/|Q heu de saber per les PAU]]  +
-[[http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2020.pdf|Ponderacions Catalunya 2020]] +
- [[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|Model d'exàmens i criteris d'anys anteriors]] +
- +
-__**4t ESO curs 2019-20**__ +
- +
-{{:dgarcia:unitat_1.les_forces.pdf|}} +
- +
-{{:dgarcia:sintesi_unitat_1-les_causes_de_moviment._les_forces.pdf|}} +
- +
-{{:dgarcia:unitat_2_per_desenvolupar._el_moviment_dels_cossos.pdf|}} +
- +
-{{:dgarcia:unitat_2_per_estudiar_el_moviment_dels_cossos.pdf|}} +
- +
-__**3r ESO curs 2019-20**__ +
- +
-[[https://youtu.be/jfSNxVqprvM|Cosmic eye]] +
- +
-[[https://youtu.be/bhofN1xX6u0|Powers of ten]]  +
- +
- +
-[[https://youtu.be/rz4Dd1I_fX0|150 anys de la taula periòdica]] +
- +
-[[http://www.ptable.com/?lang=ca|taula periòdica]] +
-[[https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es.html|construint un àtom]] +
-{{:dgarcia:projecte_3eso.pdf|projecte 3rESO:element químic}} +
-{{:dgarcia:sistemaperiodic_4.pdf|sistema periòdic}} +
-[[https://www.cbsnews.com/news/climate-change-reindeer-caribou-populations-threatened-by-warmer-temperatures/Canvi climàtic.Nadal]] +
- +
-__**Batxillerat curs 2019-20**__ +
- +
- __* Física__ +
- +
-{{:dgarcia:orientacions_informe_practiques.odt|}} +
- +
-{{:dgarcia:presentacio_unitat_0._les_magnituds_fisiques_i_la_seva_mesura.pdf|}} +
- +
-{{:dgarcia:presentacio_unitat_1-_mru_-mcgraw_hill.pptx|}} +
- +
-[[https://es.slideshare.net/mosansar/fis-1-batu2presentacions|presentació unitat 2:cinemàtica en dues dimensions]] +
- +
-{{:dgarcia:presentacio_dinamica_bat_1r.pdf|}} +
- +
- __* Química__ +
- +
- {{:dgarcia:unitat_la_teoria_atomicomolecular_de_la_materia.pdf|}} +
- +
-{{:dgarcia:les_lleis_ponderals.pdf|}} +
- +
-{{:dgarcia:unitat_2_els_estats_de_la_materia.pdf|}} +
- +
-{{:dgarcia:taula_ions_mes_comuns_eso_i_btx_201920.pdf|}} +
- +
-{{:dgarcia:prt_preparacio_dissolucions.docx|}} +
- +
-{{:dgarcia:formulacio_inorganica.pdf|{{:dgarcia:formulacio_inorganica.pdf|}} +
-fitxes de seguretat: +
- +
-{{:dgarcia:acidsulfuric_ac.pdf|}}   {{:dgarcia:sulfat_de_coure_sal.pdf|}} +
- +
-{{:dgarcia:formulacio.pdf|}} +
- +
----- +
-**<fs small>La veritable ciència, ensenya, per damunt de tot, a dubtar i a ser ignorant.</fs>** ** <fs x-small>Miguel de Unamuno</fs> +
-** +
-[[ https://www.businessinsider.es/grandes-exitos-cientificos-huella-espanola-2019-554137|el millor de la ciència al 2019]] +
- +
-[[https://youtu.be/WNfYerKybJU|Homeopatia, creença o evidència]] +
- +
-[[https://youtu.be/lrl8HgeT-1A|estructura atòmica]]  [[https://youtu.be/wxIxWTTsBj4|L'àtom no és així]]  +
-[[https://youtu.be/tgwUEJWqyeM|espectre atòmic]] +
- +
- +
- +
-[[https://youtu.be/t3VPeyYL-fI| +
-Cuinant amb Ferran Adrià: nitrogen líquid]] +
- +
-[[https://youtu.be/EpV3E0u2-Q8|Què és l'antimatèria?]] +
- +
-8-o [[https://youtu.be/X3zxt3hGFHY|...per entendre la foto més bonica de l'any]][[https://www.elperiodico.cat/ca/ciencia/20190410/forat-negre-que-es-7400136| article forat negre]]+
    
-Articles de ciència☝ + [[dgarcia:dgarciaQuímica1Bat|Química 1r Batxillerat curs 2019-20]]
-[[https://elpais.com/cultura/2018/10/01/actualidad/1538391327_407448.html|hackeadors del nostre cos +
-]] +
-[[https://www.lavanguardia.com/ciencia/fisica-espacio/20190418/461719740677/molecula-mas-antigua-universo-big-bang.html|la molècula més antiga del món descoberta]] +
- +
-[[https://elpais.com/elpais/2019/04/22/ciencia/1555928900_548619.html|què són els neutrins?]] +
- +
- +
- +
- +
-  +
- +
-video Michio Kaku [[https://youtu.be/g8dllHEnDkg|.L'Univers en resum]]  +
- +
- article :[[https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20190407/461500380107/comunicacion-cuantica-internet-seguridad-informacion-datos.html|la física quàntica canviarà les nostres vides +
-]] +
- +
- +
- +
-[[https://youtu.be/rz4Dd1I_fX0|150 anys de la taula periòdica]] +
- +
-[[http://www.ptable.com/?lang=ca|taula periòdica]] +
- +
-{{:dgarcia:sistemaperiodic_4.pdf|sistema periòdic}} +
- +
-→{{:dgarcia:selectivitat_energia_d_ionitzacio.pdf|}} +
- +
-[[https://youtu.be/QXT4OVM4vXI|enllaços químics]] +
- +
-http://www.alonsoformula.com/inorganicat/ +
- +
- +
- [[https://youtu.be/7DNmW7JCaU8|- Què ens aporta la Química a la vida quotidiana?]] +
-    +
      
-:!:[[https://www.slideshare.net/aidaivars/cambio-de-unidades| Guia per fer canvis d'unitats mitjançant factors de conversió]] +                                                       
- +
-[[https://youtu.be/dGnd9vF_s2A| El mètode científic]] +
- +
-Lleis dels gasos:-[[https://youtu.be/vq3-tk1xDo0|Llei de Boyle]]-[[https://youtu.be/1ZduXmVPe1I|Llei de Charles]]-[[https://youtu.be/OJ9_mgkwZAk|Llei de Gay-Lussac]] +
- +
- +
-[[http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esofisicaquimica/3quincena6/3q6_index.htm|Identificació d'àtoms /exercicis interactius]] +
- +
-[[http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/celectron.htm|Configuració electrònica/ exercicis interactius]] +
- +
-[[http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/energia-nuclear/video/3492750/|Energia nuclear]]  +
- +
- +
-[[http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/enlaces1.htm| +
-representació]]  +
-[[https://youtu.be/gAp734AKrvA| +
-Buscant vida a l'Univers]] +
- +
-[[http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/estructura.htm|Estructura i representació de l'àtom / exercicis interactius]]  +
- +
-{{:dgarcia:esquema_enllac_quimic.pdf|}} +
- +
-[[https://www.youtube.com/watch?v=-S3lgM_MgiQ| +
-reaccions químiques de gran bellesa]] +
- +
-[[http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/formula2/jclic/formula2.jclic.zip&lang=ca&title=Formulaci%F3+i+nomenclatura+de+qu%EDmica+inorg%E0nica|exercicis interactius formulació química]] +
- +
-[[http://www.xtec.cat/~rblanco1/exerauto/Index_Formulacio.htm#|  + exercicis interactius formulació química]]  +
-http://www.alonsoformula.com/inorganicat/obformulas_2.htm| ++ enllaç formulació]] +
- +
- +
-[[https://youtu.be/vwr3W0TzUvc|L'Univers a escala]]  +
- +
-[[https://youtu.be/5x3ZgR9t7G4|Nou Big Bang]] +
- +
-[[https://youtu.be/FNJRXYc3xSQ|El grafè]][[https://youtu.be/IlXB_FOqp2E| + grafè +
-]] +
- +
-[[https://youtu.be/CCvAADQoz0A|Evolució, rere els passos de Darwin]]  +
- +
- +
-Documental :[[https://youtu.be/leffjkTO7qQ|Pastilla busca malaltia]] +
- +
-Documental:[[https://youtu.be/SA9i46eW6JQ| El metge català que pot erradicar una malaltia]] [[https://youtu.be/UlZC_E3PPgk|entrevista TV3 Oriol Mitjà]] +
- +
-Documental :[[https://youtu.be/B96iIpNxJd0| Què és l'Ebola?]] +
- +
-Documental : [[https://youtu.be/MSOMI7FaDVc|La fi dels antibiòtics]] +
- +
-Documental : [[https://youtu.be/87e42GX4lJs|Exposats a l'amiant]] +
- +
-  +
-documental 30 minuts :[[https://youtu.be/VwJ5LMPcuDQ|No puc viure sense tu]]  +
- +
- +
-documental Sense ficció [[https://youtu.be/5zlM2757wHU|cíborgs entre nosaltres]]  +
- +
-------- +
-a més a més... +
- +
-article {{:dgarcia:la_contra_la_vanguardia_atomian_no_processa_el_llenguatge_natural_l_enten.pdf|}}+
  
-article  {{:dgarcia:la_contra_la_vanguardia_molts_de_nosaltres_morirem_acariciant_una_maquina.pdf|}}+**Un mai no veu allò que s'ha fet, sinó allò que queda per fer<fs x-small>Marie Curie</fs>**
  
  
 +[[https://www.aspb.cat/noticies/preguntes-respostes-covid19/|COVID-19, preguntes i respostes]]