Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarciaini [2020/01/10 01:01]
dgarcia
dgarcia:dgarciaini [2020/02/20 08:39] (actual)
dgarcia
Línia 2: Línia 2:
        
  {{:dgarcia:arbol-mas-alto-del-mundo-770x395.png?100|}}  [[http://youtu.be/-nXbrIA-Rug|#NATURENOW]]    {{:dgarcia:arbol-mas-alto-del-mundo-770x395.png?100|}}  [[http://youtu.be/-nXbrIA-Rug|#NATURENOW]]  
- {{:dgarcia:donaciencia2.jpg?100|}}[[https://mujeresconciencia.com/|DONES AMB CIÈNCIA]]  + {{:dgarcia:donaciencia2.jpg?100|}}[[https://mujeresconciencia.com/|DONES AMB CIÈNCIA]] 
- +  
-**TUTORIA** [[https://youtu.be/nwAYpLVyeFU|**LIFE VEST INSIDE**]]+[[https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/asia/china-wuhan-coronavirus-maps.html|CORONAVIRUS-COVID-19]] [[https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/es|QUÈ ÉS?]]
  
 +**TUTORIA** 
  
 **TREBALL DE RECERCA** **TREBALL DE RECERCA**
Línia 19: Línia 20:
  [[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|Model d'exàmens i criteris d'anys anteriors]]  [[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|Model d'exàmens i criteris d'anys anteriors]]
  
-__**4t ESO curs 2019-20**__[[dgarcia:dgarcia4tESO|4t ESO curs 2019-20]]+ [[dgarcia:dgarcia3rESO|3r ESO curs 2019-20]]
  
-{{:dgarcia:unitat_1.les_forces.pdf|}}   {{:dgarcia:sintesi_unitat_1-les_causes_de_moviment._les_forces.pdf|}} + [[dgarcia:dgarcia4tESO|4t ESO curs 2019-20]]
- +
-{{:dgarcia:unitat_2_per_desenvolupar._el_moviment_dels_cossos.pdf|}}{{:dgarcia:unitat_2_per_estudiar_el_moviment_dels_cossos.pdf|}} +
- +
-{{:dgarcia:esquema_pressio_en_els_fluids.pdf|}}{{:dgarcia:unitat_4_per_desenvolupar_forces_pressio_i_fluids.pdf|}}  {{:dgarcia:unitat4_sintesi_forces_pressio_i_fluids.pdf|}} +
-   +
-__**3r ESO curs 2019-20**__ +
- +
-[[https://youtu.be/jfSNxVqprvM|Cosmic eye]] +
- +
-[[https://youtu.be/bhofN1xX6u0|Powers of ten]]  +
- +
- +
-[[https://youtu.be/rz4Dd1I_fX0|150 anys de la taula periòdica]] +
- +
-[[http://www.ptable.com/?lang=ca|taula periòdica]] +
-[[https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es.html|construint un àtom]] +
-{{:dgarcia:projecte_3eso.pdf|projecte 3rESO:element químic}}  {{:dgarcia:4._la_composicio_de_la_materia.pptx|}} +
-{{:dgarcia:sistemaperiodic_4.pdf|sistema periòdic}} +
- +
- +
-__**Batxillerat curs 2019-20**__ +
- +
- __* Física__ +
- +
-{{:dgarcia:orientacions_informe_practiques.odt|}} +
- +
-{{:dgarcia:presentacio_unitat_0._les_magnituds_fisiques_i_la_seva_mesura.pdf|}} +
- +
-{{:dgarcia:presentacio_unitat_1-_mru_-mcgraw_hill.pptx|}} +
- +
-[[https://es.slideshare.net/mosansar/fis-1-batu2presentacions|presentació unitat 2:cinemàtica en dues dimensions]] +
- +
-{{:dgarcia:presentacio_dinamica_bat_1r.pdf|}} +
- +
- __* Química__ +
- +
- {{:dgarcia:unitat_la_teoria_atomicomolecular_de_la_materia.pdf|}} +
- +
-{{:dgarcia:les_lleis_ponderals.pdf|}} +
- +
-{{:dgarcia:unitat_2_els_estats_de_la_materia.pdf|}} +
- +
-FORMULACIÓ INORGÀNICA I ORGÀNICA +
- llibret teoria formulació:{{:dgarcia:formulacio.pdf|}} +
- +
-{{:dgarcia:pau_quim2.pdf|}}  {{:dgarcia:taula_oxoacids_i_oxoanions_mes_comuns_2019-20.pdf|}} +
- +
-{{:dgarcia:formulacio_inorganica.pdf|}}  +
-[[https://quizlet.com/141837653/formulacio-i-nomenclatura-sistematica-amb-prefixes-flash-cards/|exercicis interactius formulació inorgànica]] +
- +
-[[https://www.slideshare.net/joseangelb7/formulacio-i-nomenclatura-quimica-organica-basica-2014-15|formulació orgànica]] +
- +
- +
- +
-fitxes de seguretat: +
- +
-{{:dgarcia:acidsulfuric_ac.pdf|}}   {{:dgarcia:sulfat_de_coure_sal.pdf|}}+
  
 + [[dgarcia:dgarciaFísica1Bat|Física 1r Batxillerat curs 2019-20]]
 + 
 + [[dgarcia:dgarciaQuímica1Bat|Química 1r Batxillerat curs 2019-20]]
  
  
Línia 111: Línia 58:
  
  
- + [[https://youtu.be/V33U1OsFVnQ|Matemàtiques per a la vida real ]]
  
 video Michio Kaku [[https://youtu.be/g8dllHEnDkg|.L'Univers en resum]]  video Michio Kaku [[https://youtu.be/g8dllHEnDkg|.L'Univers en resum]]