Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarciaini [2020/05/18 16:44]
dgarcia
dgarcia:dgarciaini [2020/05/22 11:42] (actual)
dgarcia
Línia 4: Línia 4:
  {{:dgarcia:donaciencia2.jpg?100|}}[[https://mujeresconciencia.com/|DONES AMB CIÈNCIA]] {{:dgarcia:d92xac.jpg?direct&100|}}[[dgarcia:dgarciaCalaixdciència|Calaix de Ciència]]   {{:dgarcia:donaciencia2.jpg?100|}}[[https://mujeresconciencia.com/|DONES AMB CIÈNCIA]] {{:dgarcia:d92xac.jpg?direct&100|}}[[dgarcia:dgarciaCalaixdciència|Calaix de Ciència]] 
  
-[[https://www.aspb.cat/noticies/preguntes-respostes-covid19/|COVID-19, preguntes i respostes]]+
  
 [[dgarcia:dgarciatutoria|TUTORIA I TREBALL RECERCA]] [[dgarcia:dgarciatutoria|TUTORIA I TREBALL RECERCA]]
Línia 16: Línia 16:
  [[dgarcia:dgarciaQuímica1Bat|Química 1r Batxillerat curs 2019-20]]  [[dgarcia:dgarciaQuímica1Bat|Química 1r Batxillerat curs 2019-20]]
      
-                                                          +                                                       
- {{:dgarcia:captura_1.jpg?direct&100|}} [[https://youtu.be/zo39iWFcr20|ESCRIUREM #Jomencorono!!]] +
-  +
  
 **LA VERITABLE CIÈNCIA, ENSENYA, PER DAMUNT DE TOT, A DUBTAR I A SER IGNORANT. <fs x-small>Miguel de Unamuno</fs>** **LA VERITABLE CIÈNCIA, ENSENYA, PER DAMUNT DE TOT, A DUBTAR I A SER IGNORANT. <fs x-small>Miguel de Unamuno</fs>**
  
 +
 +[[https://www.aspb.cat/noticies/preguntes-respostes-covid19/|COVID-19, preguntes i respostes]]