Enllaç extern unitat_la_teoria_atomicomolecular_de_la_materia.pdf

les_lleis_ponderals.pdf

unitat_2_els_estats_de_la_materia.pdf reaccions_quimiques.pptx

FORMULACIÓ INORGÀNICA I ORGÀNICA
llibret teoria formulació:formulacio.pdf

pau_quim2.pdf taula_oxoacids_i_oxoanions_mes_comuns_2019-20.pdf

formulacio_inorganica.pdf

exercicis interactius formulació inorgànica

formulació orgànica

reaccions_quimiques-_presentacio.pptx

velocitat_de_les_reaccions_quimiques-presentacio.pdf

equilibri químicreaccions químiques de gran bellesa

prt_factors_que_modifiquen_velocitat_de_les_reaccions.doc.pdf

prt_rendiment_reaccio_2019-20.doc

com_funcionen_realment_els_telefons_intel.pdf

fitxes de seguretat:

acidsulfuric_ac.pdf sulfat_de_coure_sal.pdf


Exercicis de química per a mantenir-vos actius:

tipus_de_reaccions_quimiques_ii_part_-presentacio.pdf

repas_estequiometria_amb_solucions.pdf

vídeo ajustament reaccions redox

Tasques de la 1ra setmana: 14 al 18 d'abril

Visualitzar els vídeos següents i realitzar els exercicis de l'arxiu de sota.

vídeo valoració àcid base amb indicador

solucions_exercicis_llibre_pag138.pdf

-Ajustament de reaccions de trasferència d'electrons :
vídeo ajustament redox en medi àcid

vídeo ajustament redox en medi bàsic

exercicis_unitat_5_les_reaccions_quimiques_ii_part.pdf

data màxima de lliurament 21 d'abril

Tasques de la 2na setmana: 20 al 24 d'abril

Dimarts correcció dels exercicis de la setmana anterior i començament teoria de la unitat següent:unitat 5 :Els àtoms

Deures pàgina 166:ex.19,20,21 i 22

data màxima de lliurament 27 d'abril

Tasques de la 3ra setmana:27 d'abril a l'1 de maig

Dilluns i dimarts sessió Zoom per explicar la teoria de la unitat 5 :unitat 5 :Els àtoms

exercicis pàgina 152: ex:7 + pàgina 153:ex.8 i 9

Solucions exercicis 2na setmana : solucions_pagina_166_exercicis_19_20_21_i_22.docx

data màxima de lliurament 3 de maig

Tasques de la 4ta setmana:5 al 8 de maig

dimarts sessió Zoom al mòdul 4: 11:45 h- 12:30 h

Seguim amb els nombres quàntics.Els deures d'aquesta setmana són de la pàgina 163:exercicis:12,13,14 i 15

data màxima de lliurament 10 de maig

Solucions exercicis 3ra setmana:solucions_pagina_152_exercici_7_i_pagina_153_8_i_9.docx

Tasques de la 5ena setmana:11 al 15 de maig

dimarts sessió Zoom al mòdul 4: 11:45 h- 12:30 h

Seguim amb la unitat : Els àtoms. Fer les activitats pàgina: 166 exercicis:23,24,25 i 26 +pàgina 167:35 i 36.

Solucions exercicis pàg163 :12,13,14 i 15.resolucio_pagina_163_exercicis_12_13_14_i_15.docx

data màxima de lliurament 16 de maig

Tasques de la 6na setmana:18 al 22 de maig

dimarts sessió Zoom al mòdul 4: 11:45 h- 12:30 h

Seguim amb la unitat : Els àtoms. Fer les activitats pàgina: 167 exercicis:37,38,39,40,41,42,43,44 i 45.

Solucions tasques 5na setmana: solucions_pagina_166_exercicis_23_24_25_i_26_i_pagina_167_35_i_36.docx

data màxima de lliurament 22 de maig

Tasques de la 7na setmana:25 al 31 de maig

Unitat 6:La taula periòdica dels elements: pàgina 182_2.5 Configuracions electròniques + 3.Sistema periòdic actual .

Fer els exercicis de la pàgina 184:10,11 + pàgina 186:16,17,18 i 19

Soucions tasques 6na setmana: solucions_pagina_167_exercicis_37_38_39_40_41_42_43_44_i_45.docx

data màxima de lliurament 1 de juny