Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarciaquimica1bat [2020/01/14 19:18]
dgarcia creat
dgarcia:dgarciaquimica1bat [2020/05/25 09:23] (actual)
dgarcia
Línia 1: Línia 1:
 +[[http://example.com|Enllaç extern]]
  {{:dgarcia:unitat_la_teoria_atomicomolecular_de_la_materia.pdf|}}  {{:dgarcia:unitat_la_teoria_atomicomolecular_de_la_materia.pdf|}}
  
Línia 5: Línia 5:
  
 {{:dgarcia:unitat_2_els_estats_de_la_materia.pdf|}} {{:dgarcia:unitat_2_els_estats_de_la_materia.pdf|}}
 +{{:dgarcia:reaccions_quimiques.pptx|}}
  
 FORMULACIÓ INORGÀNICA I ORGÀNICA FORMULACIÓ INORGÀNICA I ORGÀNICA
Línia 12: Línia 13:
  
 {{:dgarcia:formulacio_inorganica.pdf|}}  {{:dgarcia:formulacio_inorganica.pdf|}} 
 +
 [[https://quizlet.com/141837653/formulacio-i-nomenclatura-sistematica-amb-prefixes-flash-cards/|exercicis interactius formulació inorgànica]] [[https://quizlet.com/141837653/formulacio-i-nomenclatura-sistematica-amb-prefixes-flash-cards/|exercicis interactius formulació inorgànica]]
  
 [[https://www.slideshare.net/joseangelb7/formulacio-i-nomenclatura-quimica-organica-basica-2014-15|formulació orgànica]] [[https://www.slideshare.net/joseangelb7/formulacio-i-nomenclatura-quimica-organica-basica-2014-15|formulació orgànica]]
 +
 +{{:dgarcia:reaccions_quimiques-_presentacio.pptx|}}
 +
 +{{:dgarcia:velocitat_de_les_reaccions_quimiques-presentacio.pdf|}}
 +
 +[[https://youtu.be/dUMmoPdwBy4|equilibri químic]][[https://www.youtube.com/watch?v=-S3lgM_MgiQ|reaccions químiques de gran bellesa]]
 +
 +{{:dgarcia:prt_factors_que_modifiquen_velocitat_de_les_reaccions.doc.pdf|}}
 +
 +{{:dgarcia:prt_rendiment_reaccio_2019-20.doc|}}
 +
 +{{:dgarcia:com_funcionen_realment_els_telefons_intel.pdf|}}
  
  
Línia 21: Línia 35:
  
 {{:dgarcia:acidsulfuric_ac.pdf|}}   {{:dgarcia:sulfat_de_coure_sal.pdf|}} {{:dgarcia:acidsulfuric_ac.pdf|}}   {{:dgarcia:sulfat_de_coure_sal.pdf|}}
 +
 +
 +-----------------------------------------------------------------------------
 +
 +Exercicis de química per a mantenir-vos actius:
 +
 +{{:dgarcia:tipus_de_reaccions_quimiques_ii_part_-presentacio.pdf|}}
 +
 +{{:dgarcia:repas_estequiometria_amb_solucions.pdf|}}
 +
 +[[https://youtu.be/nZDM7GyNEWE|vídeo ajustament reaccions redox]]
 +
 +
 +**Tasques de la 1ra setmana: 14 al 18 d'abril**
 +
 +Visualitzar els vídeos següents i realitzar els exercicis de l'arxiu de sota.
 +
 +[[https://tv.upc.edu/continguts/volumetries-acid-base|vídeo valoració àcid base amb indicador]]
 +
 +{{:dgarcia:solucions_exercicis_llibre_pag138.pdf|}}
 +
 +
 +-Ajustament de reaccions de trasferència d'electrons : 
 +[[https://youtu.be/S1lv1R8zpu4|vídeo ajustament redox en medi àcid]]      
 +
 +[[https://youtu.be/oT5huk0l4NQ|vídeo ajustament redox en medi bàsic]]
 +
 +{{:dgarcia:exercicis_unitat_5_les_reaccions_quimiques_ii_part.pdf|}}
 + 
 +
 +data màxima de lliurament **21 d'abril**
 +
 +**Tasques de la 2na setmana: 20 al 24  d'abril**
 +
 +Dimarts correcció dels exercicis de la setmana anterior i començament teoria de la unitat següent:{{:dgarcia:unitat_5.els_atoms.pptx|unitat 5 :Els àtoms}}
 +
 +Deures pàgina  166:ex.19,20,21 i 22 
 + 
 +
 +data màxima de lliurament **27 d'abril**
 +
 +
 +**Tasques de la 3ra setmana:27 d'abril a l'1 de maig**
 +
 +Dilluns i dimarts sessió Zoom per explicar la teoria de la unitat 5 :{{:dgarcia:unitat_5.els_atoms.pptx|unitat 5 :Els àtoms}}
 +
 + exercicis pàgina 152: ex:7 + pàgina  153:ex.8 i 9 
 +
 +Solucions exercicis 2na setmana : {{:dgarcia:solucions_pagina_166_exercicis_19_20_21_i_22.docx|}}
 +
 +
 +data màxima de lliurament **3 de maig**
 +
 +**Tasques de la 4ta setmana:5 al 8 de maig**
 +
 +dimarts sessió Zoom al mòdul 4: 11:45 h- 12:30 h
 +
 +Seguim amb els nombres quàntics.Els deures d'aquesta setmana són de la pàgina 163:exercicis:12,13,14 i 15 
 + 
 +data màxima de lliurament **10 de maig**
 +
 +Solucions exercicis 3ra setmana:{{:dgarcia:solucions_pagina_152_exercici_7_i_pagina_153_8_i_9.docx|}}
 +
 +**Tasques de la 5ena setmana:11 al 15 de maig**
 +
 +dimarts sessió Zoom al mòdul 4: 11:45 h- 12:30 h
 +
 +Seguim amb la unitat : Els àtoms. Fer les activitats pàgina: 166 exercicis:23,24,25 i 26  +pàgina 167:35 i 36.
 +
 +Solucions exercicis pàg163 :12,13,14 i 15.{{:dgarcia:resolucio_pagina_163_exercicis_12_13_14_i_15.docx|}}
 +
 +data màxima de lliurament **16 de maig**
 +
 +**Tasques de la 6na setmana:18 al 22 de maig**
 +
 +dimarts sessió Zoom al mòdul 4: 11:45 h- 12:30 h
 +
 +Seguim amb la unitat : Els àtoms. Fer les activitats pàgina: 167 exercicis:37,38,39,40,41,42,43,44 i 45.
 +
 +Solucions tasques 5na setmana: {{:dgarcia:solucions_pagina_166_exercicis_23_24_25_i_26_i_pagina_167_35_i_36.docx|}}
 +
 +data màxima de lliurament **22 de maig**
 +
 +
 +**Tasques de la 7na setmana:25 al 31 de maig**
 +
 +Unitat 6:La taula periòdica dels elements:  pàgina 182_2.5 Configuracions electròniques + 3.Sistema periòdic actual .
 +
 +Fer els exercicis de la pàgina 184:10,11 + pàgina 186:16,17,18 i 19
 +
 +Soucions tasques 6na setmana: {{:dgarcia:solucions_pagina_167_exercicis_37_38_39_40_41_42_43_44_i_45.docx|}}
 +
 +data màxima de lliurament **1 de juny**