Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarciaquimica1bat [2020/01/14 19:18] (actual)
dgarcia creat
Línia 1: Línia 1:
  
 + {{:dgarcia:unitat_la_teoria_atomicomolecular_de_la_materia.pdf|}}
 +
 +{{:dgarcia:les_lleis_ponderals.pdf|}}
 +
 +{{:dgarcia:unitat_2_els_estats_de_la_materia.pdf|}}
 +
 +FORMULACIÓ INORGÀNICA I ORGÀNICA
 + llibret teoria formulació:{{:dgarcia:formulacio.pdf|}}
 +
 +{{:dgarcia:pau_quim2.pdf|}}  {{:dgarcia:taula_oxoacids_i_oxoanions_mes_comuns_2019-20.pdf|}}
 +
 +{{:dgarcia:formulacio_inorganica.pdf|}} 
 +[[https://quizlet.com/141837653/formulacio-i-nomenclatura-sistematica-amb-prefixes-flash-cards/|exercicis interactius formulació inorgànica]]
 +
 +[[https://www.slideshare.net/joseangelb7/formulacio-i-nomenclatura-quimica-organica-basica-2014-15|formulació orgànica]]
 +
 +
 +
 +fitxes de seguretat:
 +
 +{{:dgarcia:acidsulfuric_ac.pdf|}}   {{:dgarcia:sulfat_de_coure_sal.pdf|}}