Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarciatutoria [2020/04/13 17:27]
dgarcia
dgarcia:dgarciatutoria [2020/04/13 17:28] (actual)
dgarcia
Línia 1: Línia 1:
-[[http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/batxillerat.pdf|BATXILLERAT 2020/2021]]+[[http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/batxillerat.pdf|BATXILLERAT curs 2020/2021]]
  
 [[http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca|informació oficial sobre treball de recerca]] [[http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca|informació oficial sobre treball de recerca]]