Educació Visual i Plàstica 2n d'ESO - Enrique Ferrando


PRESENTACIÓ DEL CURS 2019-2020


ACTIVITAT 1: EL PUNT, L'ORIGEN DE TOT

ACTIVITAT 2: EX LIBRIS

ACTIVITAT 3: FONAMENTS DEL COLOR

ACTIVITAT 4: GEOMETRIA I ICONICITAT

ACTIVITAT 5: INICIACIÓ AL CARTELISME | Cartell d’unes Olimpíades a Sant Pere

Teoría actividad 5_cast 5_teoria_activitat_5_cast.pdf
TEORIA ACTIVITAT 5_CAT5_teoria_activitat_5_cat.pdf
ENUNCIAT ACTIVITAT 5 - OPCIONS A i B (+ treball extraordinari per pujar nota)
Conjunt de plantilles ActivitatCRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LA MATÈRIA
criteris_de_qualificacio_2_eso_.pdf