Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

eferrando:eferrandoini [2020/06/24 12:43]
eferrando suprimit
— (actual)
Línia 1: Línia 1:
- 
- 
- 
- 
-<html> 
-<br> 
-<dd><u><font face="Arial" color="black" size="+3">Educació Visual i Plàstica <font size="+3">2</font><sup>n</sup> d'ESO - Enrique Ferrando</font></u></dd> 
-<br><br> 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-<html> 
-<br> 
-<font color="#805C03" face="Arial"><dd><font color="red" face="Arial" size="+2">-------CONFINAMENT 3r TRIMESTRE 2n ESO-------</font></a></li></font><br> 
- 
- 
-<html><br><font color="red" face="Arial" >Mail profe:   eferran1@xtec.cat 
-<br><br> 
- 
- 
- 
-<html><font color="black" face="Arial" >Hola</font><br> 
- 
-<html><font color="black" face="Arial" >Aquí tens algunes de les activitats que, en principi, s’han de fer aquest trimestre. 
-Però... tranquil·la/tranquil. No sentis cap pressió. 
-<br> 
- 
-<html><font color="black" face="Arial" >Primer de tot, i per entrar en matèria, mira el vídeo que tens aquí baix. De manera complementària, (només si vols), pots llegir també la teoria. 
-<br><br> 
- 
- 
- 
- 
- 
-<html><font color="#0000FF" face="Arial" >Vídeo confinament:</font><br></html>https://youtu.be/_jNnRJzJCTU 
-<html><br> 
- 
-<br><html><font color="#0000FF" face="Arial" >Teoria confinament:</font><br></html>{{:eferrando:7_cat_teoria_activitat_geometria_del_pla_al_volum_i_viceversa_confinament.pdf|}} 
-<html> 
- 
-<br><br> 
-<html><br><br><font color="red" face="Arial" >ACTIVITAT 1 (entrega divendres 24 d'abril) 
-<br></html>{{:eferrando:activitat_1_confinament.pdf|}} 
-<html><font color="black" face="Arial" ><br>Exemples d'alguns treballs com a referència de la companya i el company: 
-<br> Martina Ferrini / Yago Urdiales <br></html>{{:eferrando:martina_ferrini.pdf|}}   {{:eferrando:yago_urdiales.pdf|}} 
- 
-<html><br><br><font color="red" face="Arial" >ACTIVITAT 2 (entrega divendres 1 de maig) 
-<br></html>{{:eferrando:activitat_2_confinament.pdf|}} 
-<html><font color="black" face="Arial" ><br>Exemples d'alguns treballs com a referència de: 
-<br> Pau / Laia / Clara <br></html>{{:eferrando:pau_felix.pdf|}}   {{:eferrando:laia_vargas.pdf|}}   {{:eferrando:clara_lafalce.pdf|}} 
- 
- 
-<html><br><br><font color="red" face="Arial" >ACTIVITAT 3 (entrega divendres 8 de maig) 
-<br></html>{{:eferrando:activitat_3_confinament.pdf|}} 
-<html><font color="black" face="Arial" ><br>Exemples d'alguns treballs com a referència de: 
-<br> Clara <br></html>{{:eferrando:clara_act3.pdf|}} 
- 
- 
-<html><br><br><font color="red" face="Arial" >ACTIVITAT 4 (OPCIONAL entrega divendres 22 de maig) 
-<br></html>{{:eferrando:activitat_4_confinament_opcional.pdf|}} 
- 
- 
- 
-<html><br><br><font color="red" face="Arial" >GALERIA D'IMATGES TREBALLS 3r TRIMESTRE DE COMPANYS/COMPANYES 
-<br> 
- 
- 
-<html><font color="#0000FF" face="Arial" ></font></html>https://www.flickr.com/photos/188110736@N07/albums 
-<html><br> 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-<html> 
-<br><br><br> 
-<font color="#805C03" face="Arial"><dd><font color="red" face="Arial" size="+2">----------CONFINAMENT 3r TRIMESTRE PFi----------</font></a></li></font><br> 
- 
- 
- 
- 
-<html><br><font color="red" face="Arial" >ACTIVITAT 1 (setmana del 27 d'abril a l'1 de maig) (entrega 5 maig) 
-<br></html>{{:eferrando:activitat_1_pf1_confinament.pdf|}} 
- 
- 
-<html><br><font color="red" face="Arial" >ACTIVITAT 2 (setmana del 25 al 29 de maig) (entrega 5 juny) 
-<br></html>{{:eferrando:activitat_2_pf1_confinament.pdf|}} 
- 
- 
-<html><br><br><font color="red" face="Arial" >GALERIA D'IMATGES TREBALLS 3r TRIMESTRE DE COMPANYS/COMPANYES 
-<br> 
- 
- 
-<html><font color="#0000FF" face="Arial" ></font></html>https://www.flickr.com/photos/188110736@N07/albums 
- 
- 
- 
- 
- 
-