Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

eferrando:eferrandoini [2019/11/08 11:19]
eferrando
eferrando:eferrandoini [2020/05/28 10:06] (actual)
eferrando
Línia 6: Línia 6:
 <br> <br>
 <dd><u><font face="Arial" color="black" size="+3">Educació Visual i Plàstica <font size="+3">2</font><sup>n</sup> d'ESO - Enrique Ferrando</font></u></dd> <dd><u><font face="Arial" color="black" size="+3">Educació Visual i Plàstica <font size="+3">2</font><sup>n</sup> d'ESO - Enrique Ferrando</font></u></dd>
 +<br><br>
 +
 +
 +
 +
  
  
 <html> <html>
 <br> <br>
 +<font color="#805C03" face="Arial"><dd><font color="red" face="Arial" size="+2">-------CONFINAMENT 3r TRIMESTRE 2n ESO-------</font></a></li></font><br>
 +
 +
 +<html><br><font color="red" face="Arial" >Mail profe:   eferran1@xtec.cat
 +<br><br>
 +
 +
 +
 +<html><font color="black" face="Arial" >Hola</font><br>
 +
 +<html><font color="black" face="Arial" >Aquí tens algunes de les activitats que, en principi, s’han de fer aquest trimestre.
 +Però... tranquil·la/tranquil. No sentis cap pressió.
 <br> <br>
-<br> 
-<font color="#805C03" face="Arial"><dd><font color="red" face="Arial" size="+2">PRESENTACIÓ DEL CURS 2019-2020</font></a></li></font> </html> {{:eferrando:1_presentacio_curs.pdf|}} 
  
 +<html><font color="black" face="Arial" >Primer de tot, i per entrar en matèria, mira el vídeo que tens aquí baix. De manera complementària, (només si vols), pots llegir també la teoria.
 +<br><br>
  
  
-{{:eferrando:1_can_puig_evip_2_enrique_ferrando.jpg?direct&950|}} 
  
  
  
 +<html><font color="#0000FF" face="Arial" >Vídeo confinament:</font><br></html>https://youtu.be/_jNnRJzJCTU
 +<html><br>
 +
 +<br><html><font color="#0000FF" face="Arial" >Teoria confinament:</font><br></html>{{:eferrando:7_cat_teoria_activitat_geometria_del_pla_al_volum_i_viceversa_confinament.pdf|}}
 <html> <html>
-<font color="#805C03" face="Arial"><dd><font color="red" face="Arial" size="+2">ACTIVITAT 1: EL PUNT, L'ORIGEN DE TOT | Elements del dibuix: punt, línia, taca i trames</font></a></li></font>+
 <br><br> <br><br>
-<font color="#174DD4" face="Arial" >Teoría actividad 1_cast</font> </html> {{:eferrando:1_teoria_actividad_1_cast.pdf|}} +<html><br><br><font color="red" face="Arial" >ACTIVITAT 1 (entrega divendres 24 d'abril) 
-<html> +<br></html>{{:eferrando:activitat_1_confinament.pdf|}} 
-<br><font color="#174DD4" face="Arial" >TEORIA ACTIVITAT 1_CAT</font> </html>{{:eferrando:1_teoria_activitat_1_cat.pdf|}} +<html><font color="black" face="Arial" ><br>Exemples d'alguns treballs com a referència de la companya i el company
-<html+<brMartina Ferrini / Yago Urdiales <br></html>{{:eferrando:martina_ferrini.pdf|}}   {{:eferrando:yago_urdiales.pdf|}}
-<br><font color="black" face="Arial" >ENUNCIAT ACTIVITAT 1 - OPCIONS A i B (+ treball extraordinari per pujar nota)</font</html>{{:eferrando:1_activitat_1.pdf|}} +
-<html> +
-<br><font color="black" face="Arial" >Conjunt de plantilles Activitat 1</font> </html>{{:eferrando:1_conjunt_de_plantilles_activitat_1.pdf|}}+
  
 +<html><br><br><font color="red" face="Arial" >ACTIVITAT 2 (entrega divendres 1 de maig)
 +<br></html>{{:eferrando:activitat_2_confinament.pdf|}}
 +<html><font color="black" face="Arial" ><br>Exemples d'alguns treballs com a referència de:
 +<br> Pau / Laia / Clara <br></html>{{:eferrando:pau_felix.pdf|}}   {{:eferrando:laia_vargas.pdf|}}   {{:eferrando:clara_lafalce.pdf|}}
  
-<html>+ 
 +<html><br><br><font color="red" face="Arial" >ACTIVITAT 3 (entrega divendres 8 de maig) 
 +<br></html>{{:eferrando:activitat_3_confinament.pdf|}} 
 +<html><font color="black" face="Arial" ><br>Exemples d'alguns treballs com a referència de: 
 +<br> Clara <br></html>{{:eferrando:clara_act3.pdf|}} 
 + 
 + 
 +<html><br><br><font color="red" face="Arial" >ACTIVITAT 4 (OPCIONAL entrega divendres 22 de maig) 
 +<br></html>{{:eferrando:activitat_4_confinament_opcional.pdf|}} 
 + 
 + 
 + 
 +<html><br><br><font color="red" face="Arial" >GALERIA D'IMATGES TREBALLS 3r TRIMESTRE DE COMPANYS/COMPANYES
 <br> <br>
-<font color="#805C03" face="Arial"><dd><font color="red" face="Arial" size="+2">ACTIVITAT 2: EX LIBRIS | Personalitzem les nostres llibretes i llibres</font></a></li></font><br><br> + 
-<font color="#174DD4" face="Arial" >Teoría actividad 1_cast</font> </html> {{:eferrando:2_teoria_actividad_2_cast.pdf|}} + 
-<html+<html><font color="#0000FF" face="Arial" ></font></html>https://www.flickr.com/photos/188110736@N07/albums 
-<br><font color="#174DD4" face="Arial" >TEORIA ACTIVITAT 2_CAT</font> </html>{{:eferrando:2_teoria_activitat_2_cat.pdf|}} +<html><br> 
-<html> + 
-<br><font color="black" face="Arial" >ENUNCIAT ACTIVITAT 2 - OPCIONS A i B (+ treball extraordinari per pujar nota)</font> </html>{{:eferrando:2_activitat_2.pdf|}} + 
-<html> + 
-<br><font color="black" face="Arial" >Conjunt de plantilles Activitat 2</font> </html>{{:eferrando:2_conjunt_de_plantilles_activitat_2.pdf|}}+ 
  
  
 <html> <html>
 +<br><br><br>
 +<font color="#805C03" face="Arial"><dd><font color="red" face="Arial" size="+2">----------CONFINAMENT 3r TRIMESTRE PFi----------</font></a></li></font><br>
 +
 +
 +
 +
 +<html><br><font color="red" face="Arial" >ACTIVITAT 1 (setmana del 27 d'abril a l'1 de maig) (entrega 5 maig)
 +<br></html>{{:eferrando:activitat_1_pf1_confinament.pdf|}}
 +
 +
 +<html><br><font color="red" face="Arial" >ACTIVITAT 2 (setmana del 25 al 29 de maig) (entrega 5 juny)
 +<br></html>{{:eferrando:activitat_2_pf1_confinament.pdf|}}
 +
 +
 +<html><br><br><font color="red" face="Arial" >GALERIA D'IMATGES TREBALLS 3r TRIMESTRE DE COMPANYS/COMPANYES
 <br> <br>
-<font color="#805C03" face="Arial"><dd><font color="red" face="Arial" size="+2">ACTIVITAT 3: FONAMENTS DEL COLOR | Amb l’Hirameki i el Suminagashi</font></a></li></font><br><br> + 
-<font color="#174DD4" face="Arial" >Teoría actividad 3_cast</font> </html>{{:eferrando:3_teoria_actividad_3_cast.pdf|}}  + 
-<html+<html><font color="#0000FF" face="Arial" ></font></html>https://www.flickr.com/photos/188110736@N07/albums 
-<br><font color="#174DD4" face="Arial" >TEORIA ACTIVITAT 3_CAT</font> </html>{{:eferrando:3_teoria_activitat_3_cat.pdf|}} + 
-<html> +
-<br><font color="black" face="Arial" >ENUNCIAT ACTIVITAT 3 - OPCIONS A i B (+ treball extraordinari per pujar nota)</font> </html> +
-<html> +
-<br><font color="black" face="Arial" >Conjunt de plantilles Activitat 3</font> </html>+