Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

eferrando:eferrandoini [2019/11/08 11:16]
eferrando
eferrando:eferrandoini [2019/11/08 11:19] (actual)
eferrando
Línia 9: Línia 9:
  
 <html> <html>
 +<br>
 +<br>
 <br> <br>
 <font color="#805C03" face="Arial"><dd><font color="red" face="Arial" size="+2">PRESENTACIÓ DEL CURS 2019-2020</font></a></li></font> </html> {{:eferrando:1_presentacio_curs.pdf|}} <font color="#805C03" face="Arial"><dd><font color="red" face="Arial" size="+2">PRESENTACIÓ DEL CURS 2019-2020</font></a></li></font> </html> {{:eferrando:1_presentacio_curs.pdf|}}
 +
  
  
 {{:eferrando:1_can_puig_evip_2_enrique_ferrando.jpg?direct&950|}} {{:eferrando:1_can_puig_evip_2_enrique_ferrando.jpg?direct&950|}}
 +
  
  
 <html> <html>
-<br> 
 <font color="#805C03" face="Arial"><dd><font color="red" face="Arial" size="+2">ACTIVITAT 1: EL PUNT, L'ORIGEN DE TOT | Elements del dibuix: punt, línia, taca i trames</font></a></li></font> <font color="#805C03" face="Arial"><dd><font color="red" face="Arial" size="+2">ACTIVITAT 1: EL PUNT, L'ORIGEN DE TOT | Elements del dibuix: punt, línia, taca i trames</font></a></li></font>
 <br><br> <br><br>