Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

gc:gc1btxactut:gc1btxactut [2009/02/02 17:52]
gprieto
gc:gc1btxactut:gc1btxactut [2011/08/04 21:02] (actual)
Línia 1: Línia 1:
-====== Activitats tutorials de 1er de Batxillerat - Pilar Isaiz ======+====== Activitats tutorials de 1er de Batxillerat ====== 
 + 
 + 
 + 
 +====== Informació Selectivitat ====== 
 + 
 +[[http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/vies/pau/info/comson/index.html|Estructura de la prova d'accès: fase general i específica]] 
 + 
 + 
 +https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/pdf/RESULTATS_NOTES_TALL.pdf 
 + 
 +http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_39631929_1.pdf 
 +