Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

gc:gc1btxactut:gc1btxactut [2010/04/22 15:54]
gprieto
gc:gc1btxactut:gc1btxactut [2011/08/04 21:02] (actual)
Línia 8: Línia 8:
  
  
 +https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/pdf/RESULTATS_NOTES_TALL.pdf
  
-{{:gc:gc1btxactut:carta_selectivitat.pdf|CARTA ENVIADA SOBRE PONDERACIONS CURS 2010/11 PEL DIRECTOR GENERAL D'UNIVERSITATS}} +http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_39631929_1.pdf
-{{:gc:gc1btxactut:carta_als_pares_de_1r_de_batxillerat.pdf|COMUNICACIÓ SOBRE ELS CANVIS EN LES PONDERACIONS SELECTIVITAT 2011}} +
- +
-{{http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_18949896_1.pdf|CANVI EN LES PONDERACIONS SELECTIVITAT 2011}}+