Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

gc:gc2btxactut:gc2btxactut [2011/09/27 10:15]
tperez
gc:gc2btxactut:gc2btxactut [2011/10/06 20:33] (actual)
tros
Línia 1: Línia 1:
-====== Activitats tutorials de 2n de Batxillerat ======+[[http://example.com|Enllaç extern]]====== Activitats tutorials de 2n de Batxillerat ======
  
  
 {{:gc:gc2btxactut:batxillerat.pdf|==Batxillerat==}} {{:gc:gc2btxactut:batxillerat.pdf|==Batxillerat==}}
  
-====== Informació Selectivitat ======+====== Informació  Selectivitat ====== 
  
 [[http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/vies/pau/info/comson/index.html|Estructura de la prova d'accès: fase general i específica]] [[http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/vies/pau/info/comson/index.html|Estructura de la prova d'accès: fase general i específica]]
  
 +{{:gc:gc2btxactut:estructura_pau.doc|}}
  
 Informació notes de tall 2011 Informació notes de tall 2011
Línia 13: Línia 15:
 [[http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_51554530_1.pdf]] [[http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_51554530_1.pdf]]
  
 +Ponderacions 2012
  
 +[[http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_39631929_1.pdf]]
  
 ====== Informació sobre el treball de recerca ======  ====== Informació sobre el treball de recerca ====== 
Línia 20: Línia 23:
 ==== Adjudicació tutors de recerca ==== ==== Adjudicació tutors de recerca ====
  
-{{:gc:gc2btxactut:tutors_del_treball_de_recerca_pdf.pdf|TUTORS TREBALL DE RECERCA}}+ Les adjudicacions s'han fet a l'última tutoria, tot i que és possible que hi hagi algun canvi que reflectirem en aquesta pàgina com a màxim en una setmana 
 + 
 + 
 +Us heu de posar en contacte amb el vostre tutor de treball de recerca el més aviat possible.  
 + 
 + 
  
-==Us heu de posar en contacte amb el vostre tutor del treball de recerca el més aviat possible. El treball de recerca acabat es pot entregar la primera quinzena de febrer, d'aquesta manera el tutor de recerca ho podrà revisar i si cal vosaltres després ho podreu rectificar fins la data d'entrega obligatòria que és durant la setmana de síntesi i recerca.== 
  
-=======Viatge final de curs======= 
  
-  A concretar 
  
 +==== Viatge final de curs ====
  
  
-========Calendari 2on batxillerat======== 
  
 +  A concretar en properes dates.
  
-{{:gc:gc2btxactut:calendari_2n_de_batxillerat.pdf|}}