Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

gc:gc2btxactut:gc2btxactut [2011/09/27 10:27]
tperez
gc:gc2btxactut:gc2btxactut [2011/10/06 20:33] (actual)
tros
Línia 4: Línia 4:
 {{:gc:gc2btxactut:batxillerat.pdf|==Batxillerat==}} {{:gc:gc2btxactut:batxillerat.pdf|==Batxillerat==}}
  
-====== Informació Selectivitat ======+====== Informació  Selectivitat ====== 
  
 [[http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/vies/pau/info/comson/index.html|Estructura de la prova d'accès: fase general i específica]] [[http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/vies/pau/info/comson/index.html|Estructura de la prova d'accès: fase general i específica]]
  
 +{{:gc:gc2btxactut:estructura_pau.doc|}}
  
 Informació notes de tall 2011 Informació notes de tall 2011
Línia 24: Línia 26:
  
  
-Us heu de posar en contacte amb el vostre tutor del treball de recerca el més aviat possible. +Us heu de posar en contacte amb el vostre tutor de treball de recerca el més aviat possible. 
  
  
-  Viatge de final de curs 
  
  
  
-  A concretar en properes dates. 
  
  
 +==== Viatge final de curs ====
  
-========Calendari 2on batxillerat======== 
  
  
-{{:gc:gc2btxactut:calendari_2n_de_batxillerat.pdf|}}+  A concretar en properes dates.