Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

gc:gc2esoap:gc2esoap [2009/05/27 19:17]
erodriguez
gc:gc2esoap:gc2esoap [2011/08/04 21:02] (actual)
Línia 6: Línia 6:
  
  
- --- //[[erodriguez@iescanpuig.cat|RODR�GUEZ HERN�NDEZ, Estefania]] 21/10/2008 22:54//+ --- //[[erodriguez@iescanpuig.cat|RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Estefania]] 21/10/2008 22:54//
  
  
Línia 73: Línia 73:
 18/09/08 : Resum penjat a la web{{gc:gc2esoap:reunio_families_08_09.ppt|)}}:?: 18/09/08 : Resum penjat a la web{{gc:gc2esoap:reunio_families_08_09.ppt|)}}:?:
 30/10/08 a les 19:30: Reunió informativa sobre les colònies  (28, 29 i 30 de gener del 2009) 30/10/08 a les 19:30: Reunió informativa sobre les colònies  (28, 29 i 30 de gener del 2009)
 +
  
  
Línia 100: Línia 101:
  
 ---- ----
 +
 +====== Fi de Curs ======
 +  * Últim dia de classe: 15 de juny. Es lliuren les notes de la 3a avaluació i les de curs.
 +  * Del 16 al 19 de juny: Proves extraodinàries de millora i recuperació.
 +  * Dia 26 de juny 12 hores: Lliurament de notes finals, calendari curs 09/10, Llibres de text i materials per l'estiu.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +----
 +
  
  
Línia 109: Línia 123:
  
 ---- ----
 +
 +====== Lengua Castellana y Literatura ======
  
 {{gc:gc2esoap:libros-6.jpg|}} {{gc:gc2esoap:libros-6.jpg|}}
Línia 149: Línia 165:
  
  
-====== Lengua Castellana y Literatura ======+
  
 2n d'ESO 2n d'ESO
Línia 183: Línia 199:
  
 ---- ----
 +
 ===== Actividades de recuperacón ===== ===== Actividades de recuperacón =====
 **Primera evaluación:** **Primera evaluación:**
Línia 327: Línia 344:
  
 ---- ----
 +
  
  
Línia 337: Línia 355:
   * Materiales sobre literatura [[http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/index_literatura.htm|aquí]]   * Materiales sobre literatura [[http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/index_literatura.htm|aquí]]
   * Otra pàgina interesante [[http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/index_literatura.htm|Aquí]]   * Otra pàgina interesante [[http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/index_literatura.htm|Aquí]]
 +  * Etapes de la literatura española [[http://www.tinglado.net/tic/manuel/etapas/etapas.html|Aquí]]
 +  * Contextos, movimientos literarios y autores [[http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem/aventlitera/index.html|Aquí]]
 +
 +
  
  
Línia 346: Línia 368:
 Para trabajar la novela (dentro de la narrativa)  clicad [[http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1113|Aquí]] Para trabajar la novela (dentro de la narrativa)  clicad [[http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1113|Aquí]]
 Para obtener información sobre Miguel de Cervantes [[http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/HISTORIA_LITERATURA/CERVANTES_ESO/index_cervantes.htm|Aquí]] Para obtener información sobre Miguel de Cervantes [[http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/HISTORIA_LITERATURA/CERVANTES_ESO/index_cervantes.htm|Aquí]]
 +
  
  
 ===== Lírica ===== ===== Lírica =====
 La semana del 18 de mayo iniciaos el estudo de la lírica. Para ello podéis entrar: La semana del 18 de mayo iniciaos el estudo de la lírica. Para ello podéis entrar:
-  * Antología poétia [[http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/|Aquí]]+  * Antología poétia [[http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/|Aquí]], [[http://amediavoz.com/|Aquí]] y [[http://www.terra.es/personal6/bardonmanuela/antologia_de_p4.htm|Aquí]]
   * En el blog [[http://elmundoenverso.blogspot.com/|El mundo en verso]]dónde encontraréis un buen repertorio de versos originales i de versos musicados.   * En el blog [[http://elmundoenverso.blogspot.com/|El mundo en verso]]dónde encontraréis un buen repertorio de versos originales i de versos musicados.
   * En esta [[http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1116|otra]] página encontraréis una introducción teórica a la lírica.   * En esta [[http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1116|otra]] página encontraréis una introducción teórica a la lírica.
Línia 365: Línia 388:
  
 ---- ----
 +
 +
  
  
Línia 380: Línia 405:
  
 ---- ----
- 
 ---- ----
 +====== Cièncias Socials ======
 +
 {{gc:gc2esoap:globus_antic.jpg|}}                                          {{gc:gc2esoap:levitron_globe.jpg|}} {{gc:gc2esoap:globus_antic.jpg|}}                                          {{gc:gc2esoap:levitron_globe.jpg|}}
  
- ======  ====== 
  
  
Línia 422: Línia 447:
  
  
-====== Ciències Socials ======+ 
 + 
 + 
 2n d'ESO 2n d'ESO
 Curs: 2008 - 2009 Curs: 2008 - 2009