Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

gc:gc3esoactut:gc3esoactut [2009/09/10 16:40]
admin
gc:gc3esoactut:gc3esoactut [2011/08/04 21:02] (actual)
Línia 1: Línia 1:
-====== Activitats tutorials de 3r d'E.S.O. Estefanía Rodríguez ====== 
  
  
-===== 1r trimestre ===== 
  
-  * Reunió d'inici de curs 2008 2009 amb les famílies: 18 de setembre de 2008 + 
-  * {{actut:2eso:presentacio_inici_de_curs_2008_-_2009.ppt|Resum de la reunió d'inici de curs.}}+====== Activitats tutorials de 3r d'E.S.O.====== 
 + 
 + 
 +<note tip>L'Equip Docent de 3r d'ESO us dóna la benvinguda al curs acadèmic 2009 - 2010</note> 
 + 
 +====== 1a Avaluació ====== 
 +====== 2a Avaluació ====== 
 + 
 + 
 +====== 3a Avaluació ======