Aquesta és una revisió antiga del document —-

ACTIVITATS TUTORIALS

IES-L

ORIENTACIÓ

Cicles

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per:
-adquirir la competència professional pròpia de cada títol
-comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent.
La formació professional específica s'ordena en cicles formatius que atorguen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió.

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives de formació en un centre educatiu i les hores de la formació pràctica en centres de treball, entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa, en general, un o dos cursos acadèmics.

Batxillerat

SORTIDES