Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

gc:gcini [2008/10/09 13:03]
admin creat
gc:gcini [2014/11/17 19:40] (actual)
administrador
Línia 1: Línia 1:
-====== Grups Cooperatius ====== +====== Grups Cooperatius i Tutories extra (Accés des de la web) ======
  
 +^ Grup ^ Descripció ^Mostra Calendari ^Edita Calendar ^
 +|[[gc:gcassocesport:gcassocesport|gcassocesport]]|Associacio Esportiva IES Can Puig|[[gc:gcassocesport:gccal:calgcassocesportshow|Veure Calendari]]|[[gc:gcassocesport:gccal:calgcassocesport|Edita Calendari]]|
 +|[[gc:gcmusica:gcmusica|gcmusica]]|Grup de música IES Can Puig|[[gc:gcmusica:gccal:calgcmusicashow|Veure Calendari]]|[[gc:gcmusica:gccal:calgcmusica|Edita Calendari]]|
 ^ Curs ^ Descripció ^Mostra Calendari ^Edita Calendar ^ ^ Curs ^ Descripció ^Mostra Calendari ^Edita Calendar ^
-|[[gc:gcassocesport:gcassocesport|gcassocesport]]|@@@Descripció@@@|[[gc:gcassocesport:gccal:calgcassocesportshow|Veure Calendari]]|[[gc:gcassocesport:gccal:calgcassocesport|Edita Calendari]]| +|[[gc:gc1esoactut:gc1esoactut|gc1esoactut]]|Activitats tutorials 1er ESO|[[gc:gc1esoactut:gccal:calgc1esoactutshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc1esoactut:gccal:calgc1esoactut|Edita Calendari]]| 
-|[[gc:gcmusica:gcmusica|gcmusica]]|@@@Descripció@@@|[[gc:gcmusica:gccal:calgcmusicashow|Veure Calendari]]|[[gc:gcmusica:gccal:calgcmusica|Edita Calendari]]| +|[[gc:gc2esoactut:gc2esoactut|gc2esoactut]]|Activitats tutorials 2on ESO|[[gc:gc2esoactut:gccal:calgc2esoactutshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc2esoactut:gccal:calgc2esoactut|Edita Calendari]]| 
 +|[[gc:gc3esoactut:gc3esoactut|gc3esoactut]]|Activitats tutorials 3er ESO|[[gc:gc3esoactut:gccal:calgc3esoactutshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc3esoactut:gccal:calgc3esoactut|Edita Calendari]]| 
 +|[[gc:gc4esoactut:gc4esoactut|gc4esoactut]]|Activitats tutorials 4rt ESO|[[gc:gc4esoactut:gccal:calgc4esoactutshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc4esoactut:gccal:calgc4esoactut|Edita Calendari]]| 
 +|[[gc:gc1btxactut:gc1btxactut|gc1btxactut]]|Activitats tutorials 1er Batx.|[[gc:gc1btxactut:gccal:calgc1btxactutshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc1btxactut:gccal:calgc1btxactut|Edita Calendari]]| 
 +|[[gc:gc2btxactut:gc2btxactut|gc2btxactut]]|Activitats tutorials 2on Batx.|[[gc:gc2btxactut:gccal:calgc2btxactutshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc2btxactut:gccal:calgc2btxactut|Edita Calendari]]| 
 +|[[gc:gcgadminactut:gcgadminactut|gcgadminactut]]|Activitats tutorials Gestio Admin.|[[gc:gcgadminactut:gccal:calgcgadminactutshow|Veure Calendari]]|[[gc:gcgadminactut:gccal:calgcgadminactut|Edita Calendari]]| 
 +^ Curs ^ Descripció  ^Mostra Calendari ^Edita Calendar ^ 
 +|[[gc:gc1esoap:gc1esoap|gc1esoap]]|Atenció personalitzada 1er ESO|[[gc:gc1esoap:gccal:calgc1esoapshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc1esoap:gccal:calgc1esoap|Edita Calendari]]| 
 +|[[gc:gc2esoap:gc2esoap|gc2esoap]]|Atenció personalitzada 2on ESO|[[gc:gc2esoap:gccal:calgc2esoapshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc2esoap:gccal:calgc2esoap|Edita Calendari]]| 
 +|  |Atenció personalitzada 3er ESO|  |  | 
 +|[[gc:gc4esoap:gc4esoap|gc4esoap]]|Atenció personalitzada 4rt ESO|[[gc:gc4esoap:gccal:calgc4esoapshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc4esoap:gccal:calgc4esoap|Edita Calendari]]| 
 +|  |Atenció personalitzada Batxillerat i Cicle Gestió Admin.|  |  |