Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

gc:gcini [2008/10/14 12:06]
admin
gc:gcini [2014/11/17 19:40] (actual)
administrador
Línia 1: Línia 1:
-====== Grups Cooperatius i Tutories extra (Accés desde la web) ======+====== Grups Cooperatius i Tutories extra (Accés des de la web) ======
  
 ^ Grup ^ Descripció ^Mostra Calendari ^Edita Calendar ^ ^ Grup ^ Descripció ^Mostra Calendari ^Edita Calendar ^
 |[[gc:gcassocesport:gcassocesport|gcassocesport]]|Associacio Esportiva IES Can Puig|[[gc:gcassocesport:gccal:calgcassocesportshow|Veure Calendari]]|[[gc:gcassocesport:gccal:calgcassocesport|Edita Calendari]]| |[[gc:gcassocesport:gcassocesport|gcassocesport]]|Associacio Esportiva IES Can Puig|[[gc:gcassocesport:gccal:calgcassocesportshow|Veure Calendari]]|[[gc:gcassocesport:gccal:calgcassocesport|Edita Calendari]]|
 |[[gc:gcmusica:gcmusica|gcmusica]]|Grup de música IES Can Puig|[[gc:gcmusica:gccal:calgcmusicashow|Veure Calendari]]|[[gc:gcmusica:gccal:calgcmusica|Edita Calendari]]| |[[gc:gcmusica:gcmusica|gcmusica]]|Grup de música IES Can Puig|[[gc:gcmusica:gccal:calgcmusicashow|Veure Calendari]]|[[gc:gcmusica:gccal:calgcmusica|Edita Calendari]]|
- 
- 
 ^ Curs ^ Descripció ^Mostra Calendari ^Edita Calendar ^ ^ Curs ^ Descripció ^Mostra Calendari ^Edita Calendar ^
 |[[gc:gc1esoactut:gc1esoactut|gc1esoactut]]|Activitats tutorials 1er ESO|[[gc:gc1esoactut:gccal:calgc1esoactutshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc1esoactut:gccal:calgc1esoactut|Edita Calendari]]| |[[gc:gc1esoactut:gc1esoactut|gc1esoactut]]|Activitats tutorials 1er ESO|[[gc:gc1esoactut:gccal:calgc1esoactutshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc1esoactut:gccal:calgc1esoactut|Edita Calendari]]|
Línia 14: Línia 12:
 |[[gc:gc2btxactut:gc2btxactut|gc2btxactut]]|Activitats tutorials 2on Batx.|[[gc:gc2btxactut:gccal:calgc2btxactutshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc2btxactut:gccal:calgc2btxactut|Edita Calendari]]| |[[gc:gc2btxactut:gc2btxactut|gc2btxactut]]|Activitats tutorials 2on Batx.|[[gc:gc2btxactut:gccal:calgc2btxactutshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc2btxactut:gccal:calgc2btxactut|Edita Calendari]]|
 |[[gc:gcgadminactut:gcgadminactut|gcgadminactut]]|Activitats tutorials Gestio Admin.|[[gc:gcgadminactut:gccal:calgcgadminactutshow|Veure Calendari]]|[[gc:gcgadminactut:gccal:calgcgadminactut|Edita Calendari]]| |[[gc:gcgadminactut:gcgadminactut|gcgadminactut]]|Activitats tutorials Gestio Admin.|[[gc:gcgadminactut:gccal:calgcgadminactutshow|Veure Calendari]]|[[gc:gcgadminactut:gccal:calgcgadminactut|Edita Calendari]]|
- 
 ^ Curs ^ Descripció ^Mostra Calendari ^Edita Calendar ^ ^ Curs ^ Descripció ^Mostra Calendari ^Edita Calendar ^
 |[[gc:gc1esoap:gc1esoap|gc1esoap]]|Atenció personalitzada 1er ESO|[[gc:gc1esoap:gccal:calgc1esoapshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc1esoap:gccal:calgc1esoap|Edita Calendari]]| |[[gc:gc1esoap:gc1esoap|gc1esoap]]|Atenció personalitzada 1er ESO|[[gc:gc1esoap:gccal:calgc1esoapshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc1esoap:gccal:calgc1esoap|Edita Calendari]]|
 |[[gc:gc2esoap:gc2esoap|gc2esoap]]|Atenció personalitzada 2on ESO|[[gc:gc2esoap:gccal:calgc2esoapshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc2esoap:gccal:calgc2esoap|Edita Calendari]]| |[[gc:gc2esoap:gc2esoap|gc2esoap]]|Atenció personalitzada 2on ESO|[[gc:gc2esoap:gccal:calgc2esoapshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc2esoap:gccal:calgc2esoap|Edita Calendari]]|
-| | | | |+ |Atenció personalitzada 3er ESO  |
 |[[gc:gc4esoap:gc4esoap|gc4esoap]]|Atenció personalitzada 4rt ESO|[[gc:gc4esoap:gccal:calgc4esoapshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc4esoap:gccal:calgc4esoap|Edita Calendari]]| |[[gc:gc4esoap:gc4esoap|gc4esoap]]|Atenció personalitzada 4rt ESO|[[gc:gc4esoap:gccal:calgc4esoapshow|Veure Calendari]]|[[gc:gc4esoap:gccal:calgc4esoap|Edita Calendari]]|
-| | | | |+ |Atenció personalitzada Batxillerat i Cicle Gestió Admin.  |