Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

gsaura:ciencies_socials_2n_eso [2018/09/12 08:08] (actual)
gsaura creat
Línia 1: Línia 1:
 +====== CIÈNCIES SOCIALS 2n. ESO ======
 +
 +===== UD1 La ciutat ===== 
 +
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * Les ciutats al món actual
 +  * Les funcions i les àrees urbanes
 +  * Les xarxes i aglomeracions urbanes
 +  * Els problemes de les ciutats
 +  * La ciutat sostenible
 +
 +
 +===== UD2 Un món globalitzat i injust =====
 +
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * La globalització i les seves conseqüències
 +  * Els indicadors socioeconòmics, països desenvolupats i subdesenvolupats
 +  * Causes del subdesenvolupament
 +  * La fam, la malaltia i l'analfabetisme
 +  * Instruments dels països rics per explotar i dominar els països pobres
 +
 +===== UD3 La Unió Europea =====
 +
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * Procès de creació de la Unió Europea
 +  * Objectius de la UE
 +  * Institucions comunitàries
 +  * Problemes i reptes de futur de la Unió Europea
 +
 +===== UD4 El primers humans i el Paleolític =====
 +
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * Els segles i la línia del temps
 +  * Les etapes de la Història
 +  * La vida quotidiana al Paleolític
 +  * Les creençes i l'art al Paleolític
 +
 +===== UD5 El Neolític =====
 + 
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * Causes i localització de les cultures neolítiques
 +  * La vida quotidiana al Neolític
 +  * L'excedent i les seves conseqüències
 +  * L'art al Neolític
 +
 +===== UD6 Egipte i Mesopotàmia =====
 + 
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * Les primeres civilitacions urbanes
 +  * La organització política i la invenció de l'escriptura
 +  * El culte als morts i l'art
 +  * Altres civilitzacions
 +
 +
 +===== UD7 Grècia: la cuna d'Europa i de la cultura occidental =====
 + 
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * L'origen de Grècia
 +  * Civilitzacions minoica i micènica
 +  * L'època arcaica
 +  * L'època clàssica
 +  * L'època hel·lenística
 +  * El legat de Grècia per a l'Occident
 +  * L'art grec
 +
 +===== UD8 Roma =====
 + 
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * L'origen de Roma
 +  * La República
 +  * El Imperi
 +  * L'expansió de Roma
 +  * La conquesta d'Hispània
 +  * El llegat romà a Hispània i a Catalunya
 +  * L'art romà
 +
 +===== UD9 El final de l'Imperi Romà i l'Alta Edat Mitjana =====
 +
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * Les grans religions monoteistes: el judaisme i el cristianisme
 +  * L'expansió del cristianisme i la decadència de l'Imperi Romà
 +  * El final de l'Imperi d'Occident i l'Imperi Bizantí
 +  * L'Imperi carolingi i les invasions dels víkings
 +  * Demografia i economia a l'Alta Edat Mitjana
 +  * Les relacions socials a l'Alta Edat Mitjana: el feudalisme
 +  * Cosmovisió i mentalitat
 +  * Conflictes socials
 +  * El naixement de les ciutats
 +  * El naixement i l'expansió dels regnes de Castella-LLeó, Navarra i Aragó
 +
 +
 +===== UD10 L'Islam i la Baixa Edat Mitjana =====
 +
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * Les grans religions monoteistes: l'islam
 +  * L'expansió de l'islam
 +  * Societat, cultura i art islàmics
 +  * L'ocupació de la Península Ibèrica  i l'esplendor d'Al-Andalus
 +  * El creixement del comerç i de les ciutats a la Baixa Edat Mitjana
 +  * La crisi baixmedieval
 +