Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

gsaura:ciencies_socials_2n_eso [2018/09/12 08:08]
gsaura creat
gsaura:ciencies_socials_2n_eso [2019/03/19 21:15] (actual)
gsaura
Línia 1: Línia 1:
 ====== CIÈNCIES SOCIALS 2n. ESO ====== ====== CIÈNCIES SOCIALS 2n. ESO ======
 +
 +[[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=profcsocials1:profcsocials1ini|MATERIALS DEL CURS: Presentacions Powerpoint. Apunts. Vídeos i altres]]
  
 ===== UD1 La ciutat =====  ===== UD1 La ciutat ===== 
Línia 9: Línia 11:
   * Les xarxes i aglomeracions urbanes   * Les xarxes i aglomeracions urbanes
   * Els problemes de les ciutats   * Els problemes de les ciutats
 +[[https://answergarden.ch/777383|2n A  PLUJA D'IDEES: PROBLEMES A LES CIUTATS]]
 +
 +
 +[[https://answergarden.ch/777393| 2n B PLUJA D'IDEES: PROBLEMES A LES CIUTATS]]
 +
   * La ciutat sostenible   * La ciutat sostenible
  
Línia 31: Línia 38:
   * Problemes i reptes de futur de la Unió Europea   * Problemes i reptes de futur de la Unió Europea
  
-===== UD4 El primers humans el Paleolític =====+===== UD4 Humanitat prehistòria =====
  
 === Continguts més importants === === Continguts més importants ===
Línia 37: Línia 44:
   * Els segles i la línia del temps   * Els segles i la línia del temps
   * Les etapes de la Història   * Les etapes de la Història
 +  * El Procés d'humanització
 +<html>  <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/n9HnFwChrZo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>
   * La vida quotidiana al Paleolític   * La vida quotidiana al Paleolític
   * Les creençes i l'art al Paleolític   * Les creençes i l'art al Paleolític
- 
-===== UD5 El Neolític ===== 
-  
-=== Continguts més importants === 
- 
   * Causes i localització de les cultures neolítiques   * Causes i localització de les cultures neolítiques
   * La vida quotidiana al Neolític   * La vida quotidiana al Neolític
Línia 49: Línia 53:
   * L'art al Neolític   * L'art al Neolític
  
-===== UD6 Egipte i Mesopotàmia =====+<note tip> [[http://enciclopedia.us.es/index.php/Categor%C3%ADa:La_Prehistoria_en_im%C3%A1genes|La prehistòria en imatges]]</note> 
 + 
 +===== UD5 Egipte i Mesopotàmia ===== 
 +QUIZ:  [[https://www.sapiens.cat/temes/quiz/vols-ser-un-escriba-us-portem-al-mon-dels-jeroglifics-egipcis_200777_102.html|Els jeroglífics egipcis.]] de la revista Petit Sàpiens.
    
 === Continguts més importants === === Continguts més importants ===
Línia 57: Línia 64:
   * El culte als morts i l'art   * El culte als morts i l'art
   * Altres civilitzacions   * Altres civilitzacions
 +Mapa conceptual: [[https://cmapspublic.ihmc.us/rid=1224624797719_637934118_16088/mesopotamia%20i%20egipte.cmap|Les primeres civilitzacions]]
 +
 +Textos de la lectura cooperativa: {{:profcsocials1:lectura_cooperativa_les_primeres_civilitzacions.pdf|}} 
 +
 +<note> {{:gsaura:portada.png?300|}}<fs large>CREACIÓ D'UN JOC DE TAULA</fs>
 + 
  
 +[[https://docs.google.com/document/d/1Ti5rIonudhFZKpuefPvVQbeblJepGtVrim72Q0EDsDo/edit|Recursos]]
 +</note>
  
-===== UD7 Grècia: la cuna d'Europa i de la cultura occidental =====+===== UD6 Grècia: l'antiga Grècia =====
    
 === Continguts més importants === === Continguts més importants ===
Línia 71: Línia 86:
   * L'art grec   * L'art grec
  
-===== UD8 Roma =====+===== UD7 Roma =====
    
 === Continguts més importants === === Continguts més importants ===
Línia 83: Línia 98:
   * L'art romà   * L'art romà
  
-===== UD9 El final de l'Imperi Romà i l'Alta Edat Mitjana =====+===== UD8 El final de l'Imperi Romà i l'Alta Edat Mitjana =====
  
 === Continguts més importants === === Continguts més importants ===
Línia 99: Línia 114:
  
  
-===== UD10 L'Islam i la Baixa Edat Mitjana =====+===== UD9 L'Islam i la Baixa Edat Mitjana =====
  
 === Continguts més importants === === Continguts més importants ===