Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

gsaura:historia_2n_batxillerat [2016/05/05 19:42]
gsaura
gsaura:historia_2n_batxillerat [2018/09/13 22:03] (actual)
gsaura
Línia 4: Línia 4:
  
  
-Programació curs 2015-2016:   {{:gsaura:prog._historia_2n_bat.doc|}} 
  
-Continguts i criteris d'avaluació: {{:gsaura:temari_i_cristeris_d_avaluacio_hec_15-16_1_.doc|}}+ 
 +Continguts i criteris d'avaluació: {{:gsaura:temari_i_cristeris_d_avaluacio_historia_2n_batx_2018-2019.pdf|}}