Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

gsaura:historia_2n_batxillerat [2018/09/13 22:03]
gsaura
gsaura:historia_2n_batxillerat [2019/04/12 00:11] (actual)
gsaura
Línia 7: Línia 7:
  
 Continguts i criteris d'avaluació: {{:gsaura:temari_i_cristeris_d_avaluacio_historia_2n_batx_2018-2019.pdf|}} Continguts i criteris d'avaluació: {{:gsaura:temari_i_cristeris_d_avaluacio_historia_2n_batx_2018-2019.pdf|}}
 +
 +{{:gsaura:que-ginesta-anys-gutmann-barcelona_1061903824_4343079_527x368.jpg?300|}}{{:gsaura:de-levantamientos-y-fusilamientos-en-1808-que-se-celebra-el-2-de-mayo-en-madrid.jpg?357|}}
 +
 +<note important>CARPETA COMPARTIDA DE RECURSOS UTILITZATS A L'AULA: [[https://drive.google.com/drive/folders/1zstJZ63TO9_bIYyqcVqfaDzS827tqbvt|+MATERIALS HISTÒRIA 2n BAT]]</note>
  
  
Línia 13: Línia 17:
  
 ====== Tema 1: Les arrels històriques ====== ====== Tema 1: Les arrels històriques ======
 +<fs large>AUDIOVISUALS:</fs>
 +
 +**MEMORIA DE ESPAÑA. RTVE. 2004**
 +
 +<html>  <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/WgtvgwqTKX0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>
 +
 +**Audiovisual: La crisi de l'Antic Règim** [[https://www.youtube.com/watch?v=WgtvgwqTKX0&feature=related|Audiovisual: La crisi de l'Antic Règim]]
  
-__AUDIOVISUALS:__ +[[https://sites.google.com/a/xtec.cat/laboladelmon/arxiu/geografia/sessio3-cartografia2apart|Tipus de mapes temàtics]]
-[[https://www.youtube.com/watch?v=WgtvgwqTKX0&feature=related|Audiovisual: La crisi de l'Antic Règim]]+
  
 ====== Tema 2:  La formació de l’estat liberal  (1808-1874) ====== ====== Tema 2:  La formació de l’estat liberal  (1808-1874) ======
Línia 21: Línia 31:
  
  
-__AUDIOVISUALS:__+<fs large>AUDIOVISUALS:</fs>
   -  [[https://www.youtube.com/watch?v=UE0w_maKlxo|La primera fase de la revolució liberal  (1808-1814)]]    -  [[https://www.youtube.com/watch?v=UE0w_maKlxo|La primera fase de la revolució liberal  (1808-1814)]] 
   -  [[https://www.youtube.com/watch?v=HPmV3F8LDbY | Absolutisme i liberalisme (1814-1831)]]   -  [[https://www.youtube.com/watch?v=HPmV3F8LDbY | Absolutisme i liberalisme (1814-1831)]]
Línia 29: Línia 39:
   - [[https://www.youtube.com/watch?v=i8NGXKXQTxQ&feature=relmfu | La regencia de Maria Cristina i Espartero (1833-1843)]]   - [[https://www.youtube.com/watch?v=i8NGXKXQTxQ&feature=relmfu | La regencia de Maria Cristina i Espartero (1833-1843)]]
                  
 +        
 +**MEMORIA DE ESPAÑA. RTVE. 2004**
 +
 +<html>  <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/HPmV3F8LDbY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>
 +
 +**Absolutisme i liberalisme (1814-1831)**
 +
 +<html>  <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/jc9-0WrZF5g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>
 +
 +**La consolidació del liberalisme  (1831-1868)**
 +
 +<note important> QÜESTIONARI: {{:gsaura:3._absolutisme_i_liberalisme_1814-33.pdf|}}
 +{{:gsaura:4._la_consolidacio_de_l_estat_liberal_1833-1868_.pdf|}}
 +</note>
  
 <note tip>  [[https://www.youtube.com/watch?v=vFYgsaf-xYc  | Himne de riego ]]  <note tip>  [[https://www.youtube.com/watch?v=vFYgsaf-xYc  | Himne de riego ]] 
-[[https://https://www.youtube.com/watch?v=TMhhCsNN6w0  | Oriamendi ]] </note>+[[https://https://www.youtube.com/watch?v=TMhhCsNN6w0  | Oriamendi ]]  [[https://historiata.files.wordpress.com/2012/01/constitucions-espanyoles-xix.pdf|Quadre Comparatiu Constitucions espanyoles del segle XIX]]</note>
      
 ====== Tema 3: La Restauració Borbònica (1874-1898) ====== ====== Tema 3: La Restauració Borbònica (1874-1898) ======
  
-  + APUNTS:  [[https://www.slideshare.net/jpem0001/estauracin-borbnica?ref=http://rosalarahistoria.blogspot.com/search/label/La%20Restauraci%C3%B3n|El régimen de la Restauración]] 
-__AUDIOVISUALS:__+ 
 +ESQUEMES: http://rosalarahistoria.blogspot.com 
 + 
 + 
 +<fs large>AUDIOVISUALS:</fs>
   -  [[https://www.youtube.com/watch?v=-N0VUvkTXV0| La Restauració Borbònica (1875-1902)]]    -  [[https://www.youtube.com/watch?v=-N0VUvkTXV0| La Restauració Borbònica (1875-1902)]] 
   -  [[ https://www.youtube.com/watch?v=D7ArEXrcSw4&feature=related |  El Carlisme (1872-1876)]]   -  [[ https://www.youtube.com/watch?v=D7ArEXrcSw4&feature=related |  El Carlisme (1872-1876)]]
   - [[ https://www.youtube.com/watch?v=w3Rvv9etkQM&feature=related  | La Guerra de Cuba (1875-1898)]]   - [[ https://www.youtube.com/watch?v=w3Rvv9etkQM&feature=related  | La Guerra de Cuba (1875-1898)]]
   - [[ https://www.youtube.com/watch?v=NHq11sI-pb4  | Joaquín Costa. La Conciencia regeneracionista de España ]]   - [[ https://www.youtube.com/watch?v=NHq11sI-pb4  | Joaquín Costa. La Conciencia regeneracionista de España ]]
-  - [[ https://www.youtube.com/watch?v=xeSIXQ0lgGg&amp;list=PLjjVfXgqEfhh3Pwqn41FJhG5TrN8a9pj5  | Nueva España. Ed Planeta. La Restauración ]]+ 
 +**MEMORIA DE ESPAÑA. RTVE. 2004** 
 + 
 +<html>  <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/-N0VUvkTXV0&quotframeborder="0" allowfullscreen></iframe> </html> 
 + 
 +**La Restauració Borbònica (1875-1902)**
  
 <note important> __ACTIVITATS:__ <note important> __ACTIVITATS:__
Línia 50: Línia 83:
 [[ http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/categoria/historia/6-historia-contemporania/2-lespanya-del-segle-xix/07 | Web de la revista Sapiens amb els principals textos polítics catalanistes explicats ]] [[ http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/categoria/historia/6-historia-contemporania/2-lespanya-del-segle-xix/07 | Web de la revista Sapiens amb els principals textos polítics catalanistes explicats ]]
  
-__AUDIOVISUALS:__+<fs large>AUDIOVISUALS:</fs>
   -  [[https://www.youtube.com/watch?v=jSGIUxQzLzI | Les Bases de Manresa]]    -  [[https://www.youtube.com/watch?v=jSGIUxQzLzI | Les Bases de Manresa]] 
   -  [[ http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Modernisme-una-historia-de-destruccio/video/4354050/ | Modernisme. Història d’una destrucció]]   -  [[ http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Modernisme-una-historia-de-destruccio/video/4354050/ | Modernisme. Història d’una destrucció]]
  
  
 +<html>  <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/v8GUl55YHtg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>
 +
 +
 +**Audiovisual: Els orígens del catalanisme. segle XIX  video-lliçó del professor Armand Figuera.**
  
 ====== Tema 5: Les transformacions econòmiques i socials al segle XIX ====== ====== Tema 5: Les transformacions econòmiques i socials al segle XIX ======
Línia 60: Línia 97:
 [[https://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_Cerd%C3%A0|Pla Cerdà]] [[https://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_Cerd%C3%A0|Pla Cerdà]]
  
-__AUDIOVISUALS:__+<fs large>AUDIOVISUALS:</fs>
   -  [[https://www.youtube.com/watch?v=3v6uz409gh0 | Les transformacions econòmiques i socials del segle XIX]]    -  [[https://www.youtube.com/watch?v=3v6uz409gh0 | Les transformacions econòmiques i socials del segle XIX]] 
-  -  [[  https://www.youtube.com/watch?v=nxMWTHZkm_Q |  Audiovisual: Catalunya, la fàbrica d´Espanya]]+  -  [[  https://www.youtube.com/watch?v=2xOajpmO-40 |  Audiovisual: Catalunya, la fàbrica d´Espanya]]
   - [[http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/placa-de-catalunya-exit-o-fracas/video/5555586/|Plaça de Catalunya, èxit o fracàs?]]   - [[http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/placa-de-catalunya-exit-o-fracas/video/5555586/|Plaça de Catalunya, èxit o fracàs?]]
  
-<note important>Treball opcional: [[https://docs.google.com/document/d/1f_PxCwXyJDXPU_X1WtHeJe1JPjx2HJISJgKRSutsjwU/edit|BIOGEOGRAFIES]] Segles XIX i XX</note>+<note  warning>TREBALL OPCIONAL DEL 1r TRIMESTRE: [[https://docs.google.com/document/d/1yJyGbbsc085AhVQxQhcWjcN05Kherx2RRfXIKhR4gko/edit |GEOBIOGRAFIES]] Segle XIX .  
 + Tria de personatge fins al 29 d'octubre. Entrega fins al 9 de novembre. {{:gsaura:cover.png?200|}}</note>
  
 ====== Tema 6: La crisi de la Restauració (1898-1931) ====== ====== Tema 6: La crisi de la Restauració (1898-1931) ======
  
-[[http://www.iescanpuig.com/ewccp/lib/exe/fetch.php?media=vmvitutia:eix_cronologic_de_l_epoca_de_la_restauracio_durant_el_regnat_d_alfons_xiii.pdf|Eix cronològic de La crisi de la Restauració]]+[[https://www.slideshare.net/armandfiguera/1-crisi-idicta1718|Enllaç a la presentació del professor Armand Figuera]] 
 +[[https://armandfiguera.jimdo.com/hist%C3%B2ria-d-espanya-i-catalunya-2n-batx/la-crisi-de-la-restauraci%C3%B3-1898-1931/v%C3%ADdeos/|Video-lliçons del professor Armand Figuera]]
  
-[[ http://www.slideshare.net/carlesolmedo/lespanya-dalfons-xiii-1902-1931?from_search=| La Espanya d’Alfons XII Presentació ]]+[[http://www.iescanpuig.com/ewccp/lib/exe/fetch.phpmedia=vmvitutia:eix_cronologic_de_l_epoca_de_la_restauracio_durant_el_regnat_d_alfons_xiii.pdf|Eix cronològic de La crisi de la Restauració]]
  
-__AUDIOVISUALS:__ +[[ http://www.slideshare.net/carlesolmedo/lespanya-dalfons-xiii-1902-1931?from_search=1 | La Espanya d’Alfons XIII Presentació ]] 
-  -  [[https://www.youtube.com/watch?v=o06guOcOguI | La crisi de la Restauració (1902-1923)]]  + 
-  -  [[ https://www.youtube.com/watch?v=GDcG4Dw3y7s|  La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930/31)]]+La Crisi de 1917:  [[http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/02/28/la-crisi-espanyola-de-1917/|La crisi espanyola de 1917 (article de la revista Sapiens)]]  
 + 
 +1919 [[https://directa.cat/la-vaga-de-la-canadenca-minut-a-minut/|La Vaga de La Canadenca, minut a minut]], article de La Directa 
 + 
 +<fs large>AUDIOVISUALS:</fs> 
 +  [[https://www.youtube.com/watch?v=o06guOcOguI | La crisi de la Restauració (1902-1923)]]  
 +  - [[ https://www.youtube.com/watch?v=GDcG4Dw3y7s| La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930/31)]]
   - [[ https://www.youtube.com/watch?v=q1o_aG7LamM  | Somiar un país, construir un somni. La Mancomunitat de Catalunya]]   - [[ https://www.youtube.com/watch?v=q1o_aG7LamM  | Somiar un país, construir un somni. La Mancomunitat de Catalunya]]
   - [[ https://www.youtube.com/watch?v=B80wdQT_UR0  | Francesc Macià. El president independentista. ]]   - [[ https://www.youtube.com/watch?v=B80wdQT_UR0  | Francesc Macià. El president independentista. ]]
 +
 +
 +**MEMORIA DE ESPAÑA. RTVE. 2004**
 +
 +
 +<html>  <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/o06guOcOguI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>
 +
 +
 +**La crisi de la Restauració (1902-1923)**
 +
 +**MEMORIA DE ESPAÑA. RTVE. 2004**
 +
 +<html>  <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/GDcG4Dw3y7s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>
 +
 +
 +**La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930/31)**
 +
 +
 +
 +<note important> **ACTIVITATS:**
 +
 +[[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGknoG9OKD6pEH1mxiMhrpZ2-rMNah3zC1PL23sToVsngfxQ/viewform?usp=sf_link|Qüestionari de l'audiovisual La dictadura de Primo de Rivera.]]Google form.
 +
 +[[https://docs.google.com/document/d/1z3708_snz-GCSLK3rVqndLu9CU1eo0yE1CZOceEqrWQ/edit|Activitat Redacció Cooperativa d'un tema]]
 +
 +
 +[[https://docs.google.com/document/d/1sfM3nWrEyAGJBE2apmswuBBGxwSd23mBYx56RqMtdJk/edit|L'Ull del temps]]{{:gsaura:img_ull_temps.png?160|}}{{:gsaura:img_ull_temps2.png?220|}}</note>
 +
 +
 +
 +
      
 <note tip>__FILMOGRAFIA:__ <note tip>__FILMOGRAFIA:__
-[[ https://www.youtube.com/watch?v=DxiJNLSj1j0 | La ciutat cremada(1976) ]] 
-, un film d'Antoni Ribas ambientat entre la guerra de Cuba i la Setmana Tràgica</note> 
  
 +[[ https://www.youtube.com/watch?v=DxiJNLSj1j0 | La ciutat cremada(1976) ]], un film d'Antoni Ribas ambientat entre la guerra de Cuba i la Setmana Tràgica
 +
 +[[https://www.imdb.com/title/tt0079617/|La verdad sobre el caso Savolta]] (1980) dirigida per Antonio Drove, basada en la novel·la d'Eduardo Mendoza.
 +</note>
  
 ====== Tema 7: La Segona República (1931-1936) ====== ====== Tema 7: La Segona República (1931-1936) ======
Línia 88: Línia 166:
 [[http://www.slideshare.net/carlesolmedo/la-segona-republica-espanyola |La Segona República (presentació 2014)]] [[http://www.slideshare.net/carlesolmedo/la-segona-republica-espanyola |La Segona República (presentació 2014)]]
  
-__AUDIOVISUALS:__+[[https://armandfiguera.jimdo.com/hist%C3%B2ria-d-espanya-i-catalunya-2n-batx/la-segona-rep%C3%BAblica-1931-1936/|Web del professor Armand FIguera]] 
 + 
 +Blogs de recursos de la II República Espanyola: [[https://historiata.wordpress.com/2013/03/07/tema-espanya-la-segona-republica-1931-1936/|HISTORIATA ]]    
 +  [[http://www.buxaweb.com/historia/temes/escat/segonarepublica.htm#Partits%20republicans%20esquerra|BUXAWEB]]  
 +  [[http://apunteshistoriasegundobachillerato.blogspot.com/2011/01/tema-8-la-segunda-republica-espanola.html|APUNTES]]   
 + 
 +Recull del diari Público: [[https://especiales.publico.es/es/republica-80-aniversario/|España amanece republicana]] 
 + 
 +<fs large>AUDIOVISUALS:</fs>
   - [[https://www.youtube.com/watch?v=dvp4wHQsoKw|La Segona República (1931-1939)]]   - [[https://www.youtube.com/watch?v=dvp4wHQsoKw|La Segona República (1931-1939)]]
 +  - [[https://www.youtube.com/watch?v=VEorWMancdk|La Segona República segons la BBC.]], en anglès
   - [[http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-viatge-de-companys/el-viatge-de-companys-capitol-1/video/5556523/|El viatge de Companys 1; TV3 2015]]   - [[http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-viatge-de-companys/el-viatge-de-companys-capitol-1/video/5556523/|El viatge de Companys 1; TV3 2015]]
   - [[http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-viatge-de-companys/el-viatge-de-companys-capitol-2/video/5557194//video/5556523/|El viatge de Companys 2; TV3 2015]]   - [[http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-viatge-de-companys/el-viatge-de-companys-capitol-2/video/5557194//video/5556523/|El viatge de Companys 2; TV3 2015]]
 +
 +**MEMORIA DE ESPAÑA. RTVE. 2004**
 +
 +<html>  <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/dvp4wHQsoKw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>
 +
 +**La Segona República (1931-1939)**
  
 <note tip>__FILMOGRAFIA:__ <note tip>__FILMOGRAFIA:__
-[[http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/14-dabril-macia-contra-companys/14-dabril-macia-contra-companys/video/3764970/|14 d'abril, Macià contra Companys]]Una ficció televisiva, camuflada sota l'aparença d'un documental, presumptament enregistrat el 1932, però amb els mètodes, l'estil i els mitjans actuals. Excel•lent per aproximar-se a l’adveniment de la República a Catalunya i a aquells tres dies entre el 14 i el 17 d’abril de 1931 en que es va proclamar la República Catalana.</note>+ 
 +[[http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/14-dabril-macia-contra-companys/14-dabril-macia-contra-companys/video/3764970/|14 d'abril, Macià contra Companys]]Una ficció televisiva, camuflada sota l'aparença d'un documental, presumptament enregistrat el 1932, però amb els mètodes, l'estil i els mitjans actuals. Excel•lent per aproximar-se a l’adveniment de la República a Catalunya i a aquells tres dies entre el 14 i el 17 d’abril de 1931 en que es va proclamar la República Catalana. 
 + 
 +Tierra sin pan. Luis Buñuel. (1932). 
 +Réquiem por un campesino español. Francesc Betriu. (1985). 
 +Belle Époque. Fernando Trueba. (1992). 
 + 
 +</note>
  
  
 ====== Tema 8: La Guerra Civil Espanyola (1936-1939) ====== ====== Tema 8: La Guerra Civil Espanyola (1936-1939) ======
  
-Cartells de la Gu +Cartells de la Guerra Civil Espanyola: [[http://espanaeterna.blogspot.com.es/2011/04/los-carteles-de-la-guerra-civil.html|bàndol nacional]]    /  [[http://espanaeterna.blogspot.com.es/2011/03/los-carteles-de-la-guerra-civil.html|bàndol republicà]]
-erra Civil Espanyola: [[http://espanaeterna.blogspot.com.es/2011/04/los-carteles-de-la-guerra-civil.html|bàndol nacional]]    /  [[http://espanaeterna.blogspot.com.es/2011/03/los-carteles-de-la-guerra-civil.html|bàndol republicà]]+
  
 +<note important>
 +
 +[[http://www.mhcat.cat/col_leccio/el_museu_presenta/1939_testimonis_de_la_desfeta|1939. Testimonis de la desfeta]] Museu d'Història de Catalunya
 +
 +[[https://www.eltemps.cat/article/6389/una-vida-de-presons|Entrevista a Alexis Mesón: Una vida de presons]] a la Revista el Temps.
 +
 +<html>  <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/j0MWcUj-Btk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>
 +
 +</note>
 +
 +
 +
 +
 +<fs large>AUDIOVISUALS:</fs>
  
-__AUDIOVISUALS:__ 
-  -  [[https://www.youtube.com/watch?v=dvp4wHQsoKw | La Guerra Civil (1936-1939)]]  
-  -  [[ https://www.youtube.com/watch?v=T20rKYkpw_o|  La guerra civil espanyola (capítol 2 de 6):Revolució i contrarevolució.]] 
-  - [[ https://www.youtube.com/watch?v=VjTOsTGXZ34 | La guerra civil espanyola (capítol 3 de 6): La guerra de los idealistas.]] 
-  - [[https://www.youtube.com/watch?v=-MkgrsXJbH4 |La guerra civil espanyola (capítol 4 de 6): Franco i els nacionals]] 
-  - [[https://www.youtube.com/watch?v=cB7gT99BfQo |La Guerra Civil (capítol 5 de 6): Cara i creu de la revolució]] 
-  - [[https://www.youtube.com/watch?v=F3fI2alB1U8|La guerra civil espanyola (capítol 6 de 6): Victòria i desfeta]] 
   - [[https://www.youtube.com/watch?v=SN-DQkWtKC0|La batalla de l’Ebre]]   - [[https://www.youtube.com/watch?v=SN-DQkWtKC0|La batalla de l’Ebre]]
   - La batalla de l’Ebre [[ https://www.youtube.com/watch?v=RtE2Iq5OUJw|Part 1]] [[https://www.youtube.com/watch?v=42MYcMSk-8k|Part 2]]   - La batalla de l’Ebre [[ https://www.youtube.com/watch?v=RtE2Iq5OUJw|Part 1]] [[https://www.youtube.com/watch?v=42MYcMSk-8k|Part 2]]
-  - [[http://www.sants.tv/?fit=07090500700361|La vieja memoria (1979)]]+  - [[http://www.sants.tv/?fit=07090500700361|La vieja memoria (1977)]] 
 +  - España dividida: La Guerra Civil en color: [[https://es.dplay.com/dmax/espana-dividida-la-guerra-civil-en-color/temporada-1-episodio-1/|Cap. 1]] [[https://es.dplay.com/dmax/espana-dividida-la-guerra-civil-en-color/temporada-1-episodio-2/|cap. 2]] [[https://es.dplay.com/dmax/espana-dividida-la-guerra-civil-en-color/temporada-1-episodio-3/|Cap.3]] [[https://es.dplay.com/dmax/espana-dividida-la-guerra-civil-en-color/temporada-1-episodio-4/|Cap. 4]] 
 + 
 + 
 +<note  warning>  TREBALL OPCIONAL 2n TRIMESTRE: [[https://docs.google.com/document/d/1G4cQGnVGJqiv7AgVWhWaH7fbeiyr_V4aMP5VBfjGrCE/edit|lectura del llibre Homenatge a Catalunya de George Orwell]] Entrega 1 de febrer</note> 
 <note tip>__FILMOGRAFIA:__ <note tip>__FILMOGRAFIA:__
-[[https://vimeo.com/17190850|Land and Freedom]] (1995) Ken Loach</note>+ 
 +[[https://vimeo.com/17190850|Land and Freedom]] (1995) Ken Loach 
 +[[https://www.documaniatv.com/historia/la-vieja-memoria-video_fb95f9b9b.html|La Vieja Memòria]] (1977) , [[https://es.wikipedia.org/wiki/Las_largas_vacaciones_del_36|Las largas vacaciones del 36 ]](1976),  [[https://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Rapide_(pel%C3%ADcula)|Dragón Rapide]] (1986) de Jaime Camino 
 +[[https://vimeo.com/40100116|Caudillo]] (1977) de Basilio Martín Patino. Un anàlisi crític a la figura de Franco durant la Guerra Civil, repassant la biografia del personatge anterior a la guerra i exemplificant moments clau de la guerra de tots dos bàndols. Un veritable recorregut a través d’imatges i documents sonors primaris.  
 +[[http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-vaquilla-presentacion/3669078/|La Vaquilla]] (1985) de Luís García Berlanga, comèdia centrada al front d'Aragó. 
 + </note>
  
 ====== Tema 9: L'Espanya de Franco (1939-1975) ====== ====== Tema 9: L'Espanya de Franco (1939-1975) ======
Línia 122: Línia 238:
 [[http://www.slideshare.net/neusgr/tema-14-franquisme-19591975?related=2|El Franquisme: Creixement econòmic i immobilisme polític]]   [[http://www.slideshare.net/neusgr/tema-14-franquisme-19591975?related=2|El Franquisme: Creixement econòmic i immobilisme polític]]  
  
-__AUDIOVISUALS:__+<fs large>AUDIOVISUALS:</fs> 
 + 
 +**MEMORIA DE ESPAÑA. RTVE. 2004** 
 + 
 +<html>  <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/NXQMYZaB9Qg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html> 
 + 
 +**El règim franquista (1939-1959)** 
 + 
 +<html>  <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/NXQMYZaB9Qg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html> 
 + 
 + 
 +**El règim franquista (1939-1959)** 
 + 
   -  [[https://www.youtube.com/watch?v=NXQMYZaB9Qg|  El règim franquista (1939-1959)]]   -  [[https://www.youtube.com/watch?v=NXQMYZaB9Qg|  El règim franquista (1939-1959)]]
   - [[ https://www.youtube.com/watch?v=8Nc--iJSNU4http://example.com|El règim franquista (1959-1975)]]   - [[ https://www.youtube.com/watch?v=8Nc--iJSNU4http://example.com|El règim franquista (1959-1975)]]
Línia 129: Línia 258:
   - [[https://www.youtube.com/watch?v=TKM0R8QwF_4|L´Espanya de Franco (Canal Història)]]   - [[https://www.youtube.com/watch?v=TKM0R8QwF_4|L´Espanya de Franco (Canal Història)]]
  
-<note important>Prova d'avaluació 6: [[https://docs.google.com/document/d/1lwfv2oNvPtmDYxUmkpMCF39EqHTjxBk2vK3RZJpezJM/edit#|Eix Cronològic del Franquisme]]</note>+<note important>Prova d'avaluació 6: [[https://docs.google.com/document/d/17tIzaBkne0lBcZYoe94AvUorGhODpTwWE7tHFuGvLys/edit#heading=h.ryvw2g9tx3cm|Eix Cronològic del Franquisme]]</note> 
 <note tip>__FILMOGRAFIA:__ <note tip>__FILMOGRAFIA:__
  
Línia 142: Línia 272:
 ====== Tema 10: Transició i democràcia (1975-1990) ====== ====== Tema 10: Transició i democràcia (1975-1990) ======
  
-__AUDIOVISUALS:__ +&lt;fs large&gt;AUDIOVISUALS:</fs&gt;
-  -  [[https://www.youtube.com/watch?v=LcJQZAJObFw | La Transició democràtica (1975-1979)]]  +
-  -  [[ https://www.youtube.com/watch?v=GXqDZa_lS2E| L´Espanya democràtica (1979-2004)]] +
-  - [[ https://www.youtube.com/watch?v=tI01as6aGc4 | Adolfo Suàrez, memòria de la Transició.]] +
-  - [[https://www.youtube.com/watch?v=y4ut0tOWyR0&amp;list=PL99B7BF0691BA1255|&quot;LA TRANSICIÓN&quot;, sèrie de TVE on s'analitza en profunditat, en 13 capítols d'una hora aproximadament, un dels capítols més decisius i trascendents de la història de l'Espanya actual.]]+
  
-====== Proves PAU ======+[[ http://www.rtve.es/alacarta/videos/personajes-en-el-archivo-de-rtve/adolfo-suarez-memoria-transicion/731012/ | Adolfo Suàrez, memòria de la Transició.]]
  
-[[http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau/estructura_de_lexamen_i_informacio_de_les_materies/historia/|Estructura de l'examen i criteris general d'avaluació.]]+[[https://www.youtube.com/watch?v=y4ut0tOWyR0&list=PL99B7BF0691BA1255|"LA TRANSICIÓN", sèrie de TVE on s'analitza en profunditat, en 13 capítols d'una hora aproximadament, un dels capítols més decisius i trascendents de la història de l'Espanya actual.]] 
 + 
 +**MEMORIA DE ESPAÑA. RTVE. 2004** 
 + 
 +<html>  <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/LcJQZAJObFw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html> 
 + 
 +**La Transició democràtica (1975-1979)**[[https://www.youtube.com/watch?v=LcJQZAJObFw | La Transició democràtica (1975-1979)]]  
 + 
 +<html>  <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/GXqDZa_lS2E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html> 
 + 
 +**L´Espanya democràtica (1979-2004)**[[ https://www.youtube.com/watch?v=GXqDZa_lS2E| L´Espanya democràtica (1979-2004)]] 
 + 
 +  
 + 
 +<note warning>TREBALL OPCIONAL DEL 3r TRIMESTRE: [[https://docs.google.com/document/d/1Dz62Po16hfs8x7_DuGw_24sV2P5Xd1b0qL2ouH4YHTg/edit#heading=h.uwtpzkmp9874|MEMÒRIA I POSTMEMÒRIA DEL FRANQUISME I LA TRANSICIÓ]]  
 + 
 + 
 +Proposta de treball fins al 6 de març. Entrega 4 d'abril</note> 
 +====== Proves PAU i recursos d'història 2n batxillerat====== 
 + 
 +Web del professor Armand Figuera: [[https://armandfiguera.jimdo.com/hist%C3%B2ria-d-espanya-i-catalunya-2n-batx/|Història 2n Batxillerat.]] 
 + 
 + 
 +ESQUEMES:[[https://issuu.com/onaplanascasellas/docs/esquemes-histc3b2ria-despanya-segle_a4b5f8c03afd23|història d'Espanya segle XX]][[http://www.xtec.cat/~jcaste16/historia%20xx.htm|en format word]] 
 + 
 +DOSSIER [[https://historiata.wordpress.com/2012/02/24/constitucions-espanyoles-des-de-1808-fins-a-1978/|CONSTITUCIONS I CONSTITUCIONALISME ESPANYOL]] (1808-1978) 
 + 
 +RESUMS: TEMES D'HISTÒRIA D'ESPANYA [[http://www.xtec.cat/~jcaste16/resum%20segle%20xix.htm|SEGLE XIX]][[http://www.xtec.cat/~jcaste16/resum%20segle%20xx.htm|   SEGLE XX]] 
 + 
 +TAULES CRONOLÒGIQUES: [[http://www.buxaweb.cat/materials/material5.htm#Segona%20Rep%C3%BAblica|ESPANYA CONTEMPORÀNIA]] de Buxaweb. 
 + 
 +LLISTAT DE CONCEPTES: [[http://www.buxaweb.cat/materials/material1.htm|Història contemporània d'Espanya i Catalunya]] de Buxaweb. 
 + 
 + 
 +**MEMORIA DE ESPAÑA. RTVE. 2004**[[http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/|Web de TVE]] Informació sobre [[https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_Espa%C3%B1a|Memoria de ESpaña]] a wikipedia 
 + 
 +<note> 
 +<fs large>LA PROVA D'HISTÒRIA A LES PAU</fs> 
 + 
 +[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/historia/|Estructura de l'examen i criteris general d'avaluació.]]
  
 **__Models d'exàmens:__** **__Models d'exàmens:__**
  
-[[http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau/models_d_examens_anteriors_2014_2013_i_2012/|Models d'exàmens 2015, 2014 2013]]+Trobareu els models de proves les correccions de totes les matèries del batxillerat a la següents webs:
  
-[[http://selecat.cat/|Selecat]]+[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|Models d'exàmens 2016-2018]] de totes les matèries. Gencat.cat 
 + 
 +[[http://selecat.cat/|Selecat]] Tots els models de proves de totes les matèries 
 + 
 +__**Posa't a prova**__ 
 + 
 +[[http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/;jsessionid=58Lor8f09n7RGAAwvCC4X06N8NqjjQtmBvVZjuwT90ZFLUKxjKCQ!1785047853!-597070624?0|Posa't a prova]] web de Gencat per practicar a totes les matèries del batxillerar i preparar les proves PAU. 
 +</note>
  
  
 **Recull de proves PAU ordenades per tema fet pel professor [[vmvitutia:vmvitutiaini|Víctor Vitutia]]:** **Recull de proves PAU ordenades per tema fet pel professor [[vmvitutia:vmvitutiaini|Víctor Vitutia]]:**
 +
 +
  
 **PROVES PAU 2007-2012** **PROVES PAU 2007-2012**