Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

gsaura:historia_2n_batxillerat [2018/09/13 22:03]
gsaura
gsaura:historia_2n_batxillerat [2018/10/23 20:42] (actual)
gsaura
Línia 7: Línia 7:
  
 Continguts i criteris d'avaluació: {{:gsaura:temari_i_cristeris_d_avaluacio_historia_2n_batx_2018-2019.pdf|}} Continguts i criteris d'avaluació: {{:gsaura:temari_i_cristeris_d_avaluacio_historia_2n_batx_2018-2019.pdf|}}
 +
 +CARPETA COMPARTIDA DE RECURSOS UTILITZATS A L'AULA: [[https://drive.google.com/drive/folders/1zstJZ63TO9_bIYyqcVqfaDzS827tqbvt|+MATERIALS HISTÒRIA 2n BAT]]
  
  
Línia 16: Línia 18:
 __AUDIOVISUALS:__ __AUDIOVISUALS:__
 [[https://www.youtube.com/watch?v=WgtvgwqTKX0&feature=related|Audiovisual: La crisi de l'Antic Règim]] [[https://www.youtube.com/watch?v=WgtvgwqTKX0&feature=related|Audiovisual: La crisi de l'Antic Règim]]
 +
 +[[https://sites.google.com/a/xtec.cat/laboladelmon/arxiu/geografia/sessio3-cartografia2apart|Tipus de mapes temàtics]]
  
 ====== Tema 2:  La formació de l’estat liberal  (1808-1874) ====== ====== Tema 2:  La formació de l’estat liberal  (1808-1874) ======
Línia 29: Línia 33:
   - [[https://www.youtube.com/watch?v=i8NGXKXQTxQ&feature=relmfu | La regencia de Maria Cristina i Espartero (1833-1843)]]   - [[https://www.youtube.com/watch?v=i8NGXKXQTxQ&feature=relmfu | La regencia de Maria Cristina i Espartero (1833-1843)]]
                  
 +        
 +<html>  <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/HPmV3F8LDbY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>
 +<html>  <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/jc9-0WrZF5g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>
 +
 +<note important> QÜESTIONARI: {{:gsaura:3._absolutisme_i_liberalisme_1814-33.pdf|}}
 +{{:gsaura:4._la_consolidacio_de_l_estat_liberal_1833-1868_.pdf|}}
 +</note>
  
 <note tip>  [[https://www.youtube.com/watch?v=vFYgsaf-xYc  | Himne de riego ]]  <note tip>  [[https://www.youtube.com/watch?v=vFYgsaf-xYc  | Himne de riego ]] 
-[[https://https://www.youtube.com/watch?v=TMhhCsNN6w0  | Oriamendi ]] </note>+[[https://https://www.youtube.com/watch?v=TMhhCsNN6w0  | Oriamendi ]]  [[https://historiata.files.wordpress.com/2012/01/constitucions-espanyoles-xix.pdf|Quadre Comparatiu Constitucions espanyoles del segle XIX]]</note>
      
 ====== Tema 3: La Restauració Borbònica (1874-1898) ====== ====== Tema 3: La Restauració Borbònica (1874-1898) ======
  
- + APUNTS:  [[https://www.slideshare.net/jpem0001/estauracin-borbnica?ref=http://rosalarahistoria.blogspot.com/search/label/La%20Restauraci%C3%B3n|El régimen de la Restauración]] 
 + 
 +ESQUEMES: http://rosalarahistoria.blogspot.com 
 + 
 __AUDIOVISUALS:__ __AUDIOVISUALS:__
   -  [[https://www.youtube.com/watch?v=-N0VUvkTXV0| La Restauració Borbònica (1875-1902)]]    -  [[https://www.youtube.com/watch?v=-N0VUvkTXV0| La Restauració Borbònica (1875-1902)]] 
Línia 41: Línia 56:
   - [[ https://www.youtube.com/watch?v=w3Rvv9etkQM&feature=related  | La Guerra de Cuba (1875-1898)]]   - [[ https://www.youtube.com/watch?v=w3Rvv9etkQM&feature=related  | La Guerra de Cuba (1875-1898)]]
   - [[ https://www.youtube.com/watch?v=NHq11sI-pb4  | Joaquín Costa. La Conciencia regeneracionista de España ]]   - [[ https://www.youtube.com/watch?v=NHq11sI-pb4  | Joaquín Costa. La Conciencia regeneracionista de España ]]
-  - [[ https://www.youtube.com/watch?v=xeSIXQ0lgGg&list=PLjjVfXgqEfhh3Pwqn41FJhG5TrN8a9pj5  | Nueva España. Ed Planeta. La Restauración ]]+
  
 <note important> __ACTIVITATS:__ <note important> __ACTIVITATS:__
Línia 62: Línia 77:
 __AUDIOVISUALS:__ __AUDIOVISUALS:__
   -  [[https://www.youtube.com/watch?v=3v6uz409gh0 | Les transformacions econòmiques i socials del segle XIX]]    -  [[https://www.youtube.com/watch?v=3v6uz409gh0 | Les transformacions econòmiques i socials del segle XIX]] 
-  -  [[  https://www.youtube.com/watch?v=nxMWTHZkm_Q |  Audiovisual: Catalunya, la fàbrica d´Espanya]]+  -  [[  https://www.youtube.com/watch?v=2xOajpmO-40 |  Audiovisual: Catalunya, la fàbrica d´Espanya]]
   - [[http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/placa-de-catalunya-exit-o-fracas/video/5555586/|Plaça de Catalunya, èxit o fracàs?]]   - [[http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/placa-de-catalunya-exit-o-fracas/video/5555586/|Plaça de Catalunya, èxit o fracàs?]]
  
-<note important>Treball opcional: [[https://docs.google.com/document/d/1f_PxCwXyJDXPU_X1WtHeJe1JPjx2HJISJgKRSutsjwU/edit|BIOGEOGRAFIES]] Segles XIX i XX</note>+<note important>Treball opcional: [[https://docs.google.com/document/d/1yJyGbbsc085AhVQxQhcWjcN05Kherx2RRfXIKhR4gko/edit |GEOBIOGRAFIES]] Segle XIX .  
 + Tria de personatge fins al 29 d'octubre. Entrega fins al 9 de novembre. {{:gsaura:cover.png?200|}}</note>
  
 ====== Tema 6: La crisi de la Restauració (1898-1931) ====== ====== Tema 6: La crisi de la Restauració (1898-1931) ======