Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

gsaura:historia_del_mon_contemporani_1r_batxillerat [2018/06/09 20:36]
gsaura
gsaura:historia_del_mon_contemporani_1r_batxillerat [2018/06/10 09:42] (actual)
gsaura
Línia 38: Línia 38:
 </note> </note>
 <note>Es pot convalidar la 2a avaluació amb l’entrega d’un informe escrit sobre un gran imperi colonial, explicant-ne la seva història seguint les pautes indicades al document {{:gsaura:recuperacio_juny_imperialisme.pdf|INFORME SOBRE UN IMPERI COLONIAL}} En aquest cas l’alumne/a només contestarà una font i un tema d’una altra avaluació. <note>Es pot convalidar la 2a avaluació amb l’entrega d’un informe escrit sobre un gran imperi colonial, explicant-ne la seva història seguint les pautes indicades al document {{:gsaura:recuperacio_juny_imperialisme.pdf|INFORME SOBRE UN IMPERI COLONIAL}} En aquest cas l’alumne/a només contestarà una font i un tema d’una altra avaluació.
 +{{:gsaura:prova_recuperacio_2a_aval_-_imperialisme_casos_a_escollir.docx.pdf|CASOS D'ESTUDI A ESCOLLIR}}
 La data d’entrega del informe  serà el 15 de juny de 2018, deixant-la a la bústia de Gerard Saura. La data d’entrega del informe  serà el 15 de juny de 2018, deixant-la a la bústia de Gerard Saura.
 </note> </note>