Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

gsaura:historia_del_mon_contemporani_1r_batxillerat [2018/06/10 09:42]
gsaura
gsaura:historia_del_mon_contemporani_1r_batxillerat [2019/03/26 16:43] (actual)
gsaura
Línia 1: Línia 1:
-====== HISTORIA DEL MÓN CONTEMPORANI ====== 
  
-Curs 2017-2018 
- 
-<note>**PROJECTE JOC COOPERATIU** 
- 
-ACTIVITAT DE COAVALUACIÓ  
- 
-TASCA: Complementar i editar el document següent, contestant els ítems indicats: 
-{{:gsaura:prova_6_joc_cooperatiu-_autoavaluacio.docx|DOCUMENT 1}} 
- 
- 
- 
-LA TASCA ÉS INDIVIDUAL. Cal descarregar l’arxiu, guardar-ne una versió pròpia i enviar-ho a gsaura3@xtec.cat amb el nom del/s vostres projectes com a títol 
- 
-</note>  
- 
-<note important>**RECUPERACIÓ JUNY 2018** 
- 
- PROVA D’AVALUACIÓ  DE RECUPERACIÓ DEL CURS  JUNY 2018  
- 
-11 de juny a les 9.15 a l'aula 1 de 1r de batxillerat 
- 
-{{:gsaura:alumnat_q_ha_de_recuperar_al_juny.pdf|Relació d'alumnes que han de recuperar una avaluació a més d'una.}} 
- 
-{{:gsaura:temari_curs_prova_recuperacio_juny.pdf|CONTINGUTS DE LA PROVA}} 
- 
-La prova d’avaluació, de 90 minuts de durada, consistirà en l’anàlisi i comentari de dues fonts històriques i el desenvolupament de dos temes relacionats amb els continguts.  
- 
-Alumne/a amb 3 avaluacions a recuperar: tria dues fonts i dos temes. (2 fonts + 2 temes). 
- 
-Alumne/a amb 2 avaluacions a recuperar: Anàlisi de dues fonts i desenvolupament de dos temes de cada una de les avaluacions a recuperar. (2 fonts + 2 temes). 
- 
-Alumne/a amb 1 avaluació a recuperar: Anàlisi d'una  font i desenvolupament d’un tema d’aquella avaluació. (1 Font + 1 tema) 
- 
-<note>Es pot convalidar l’apartat de la 1a o 2a avaluació amb l’entrega de la tasca {{:gsaura:recuperacio_2a_aval_hmc_rev_ind_1_.pdf|REDACCIÓ d’UNA OBRERA}}. En aquest cas l’alumne/a només contestarà una font i un tema d’una altra avaluació. 
-La data d’entrega de la redacció serà el 15 de juny de 2018, deixant-la a la bústia de Gerard Saura. 
-</note> 
-<note>Es pot convalidar la 2a avaluació amb l’entrega d’un informe escrit sobre un gran imperi colonial, explicant-ne la seva història seguint les pautes indicades al document {{:gsaura:recuperacio_juny_imperialisme.pdf|INFORME SOBRE UN IMPERI COLONIAL}} En aquest cas l’alumne/a només contestarà una font i un tema d’una altra avaluació. 
-{{:gsaura:prova_recuperacio_2a_aval_-_imperialisme_casos_a_escollir.docx.pdf|CASOS D'ESTUDI A ESCOLLIR}} 
-La data d’entrega del informe  serà el 15 de juny de 2018, deixant-la a la bústia de Gerard Saura. 
-</note> 
- 
-</note>