Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

idomingo:idmtec1:idm1a [2019/10/11 08:04]
idomingo
idomingo:idmtec1:idm1a [2020/01/14 13:01] (actual)
idomingo
Línia 2: Línia 2:
  
  
-  * ACTIVITATS     +  * ACTIVITATS   
-     - Les activitats proposades de la **unitat 2** són: lamines R2-a, R2-b, R2-c i R2-d i làmines figures geomètriques inscrites. +         * __1a AVALUACIÓ__  
-     - <fc #0000FF>**Aquestes làmines s'hauran de lliurar com a màxim el dia 25 d'octubre de 2009.**</fc>+ 
 +     - Les activitats proposades de la **unitat 2** són: lamines **R2-a, R2-b, R2-c i R2-d i làmines figures geomètriques inscrites**<fc #0000FF>**Aquestes làmines s'hauran de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 25 d'octubre de 2019.**</fc> 
 +     - **Pràctica "Capsa per a un despertador"** <fc #0000FF>**S'haurà de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 31 d'octubre de 2019.**</fc> 
 +     - **Pràctica "GIROSCOPI"** <fc #0000FF>**S'haurà de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 22 de novembre de 2019.**</fc> 
 +     - Les activitats proposades de la **unitat 3** són: lamines **L1-U3, R3-a, R3-b, R3-c i R3-d**. <fc #0000FF>**Aquestes làmines s'hauran de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 29 de novembre de 2019.**</fc> 
 +     - **Treball "Anàlisi d'una pinça"** <fc #0000FF>**S'haurà de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 31 de gener de 2020.**</fc>
          
            
Línia 11: Línia 16:
  
   * INFORMACIONS   * INFORMACIONS
 +     - {{:idomingo:idmtec1:tr_analisi_objectes.pdf|DOCUMENT DE MOSTRA SOBRE EL TREBALL ANÀLISI D'UNA PINÇA}}
      - {{:idomingo:idmtec1:treball_materials_1eso.doc|DOCUMENT SOBRE EL TREBALL DE MATERIALS}}      - {{:idomingo:idmtec1:treball_materials_1eso.doc|DOCUMENT SOBRE EL TREBALL DE MATERIALS}}
  
  
 [[idomingo:idomingoini|tornar enrere]] [[idomingo:idomingoini|tornar enrere]]