Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

idomingo:idmtec1:idm1a [2019/09/16 08:28]
idomingo
idomingo:idmtec1:idm1a [2019/10/11 08:04] (actual)
idomingo
Línia 3: Línia 3:
  
   * ACTIVITATS       * ACTIVITATS    
-     - Les activitats proposades de la **unitat 2** són: lamines R2-c, R2-b, R2-i R2-d i làmines figures geomètriques inscrites. +     - Les activitats proposades de la **unitat 2** són: lamines R2-a, R2-b, R2-i R2-d i làmines figures geomètriques inscrites. 
-     - <fc #0000FF>**Les activitats s'hauran de lliurar el dia 14 d'octubre.**</fc>+     - <fc #0000FF>**Aquestes làmines s'hauran de lliurar com a màxim el dia 25 d'octubre de 2009.**</fc>