Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

idomingo:idmtec1:idm1a [2019/11/07 12:31]
idomingo
idomingo:idmtec1:idm1a [2019/11/07 12:35] (actual)
idomingo
Línia 2: Línia 2:
  
  
-  * ACTIVITATS    +  * ACTIVITATS   
 +         * __1a AVALUACIÓ__  
      - Les activitats proposades de la **unitat 2** són: lamines **R2-a, R2-b, R2-c i R2-d i làmines figures geomètriques inscrites**. <fc #0000FF>**Aquestes làmines s'hauran de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 25 d'octubre de 2019.**</fc>      - Les activitats proposades de la **unitat 2** són: lamines **R2-a, R2-b, R2-c i R2-d i làmines figures geomètriques inscrites**. <fc #0000FF>**Aquestes làmines s'hauran de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 25 d'octubre de 2019.**</fc>
      - **Pràctica "Capsa per a un despertador"** <fc #0000FF>**S'haurà de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 31 d'octubre de 2019.**</fc>      - **Pràctica "Capsa per a un despertador"** <fc #0000FF>**S'haurà de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 31 d'octubre de 2019.**</fc>