Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

idomingo:idmtec1:idm1a [2020/04/15 09:37]
idomingo
idomingo:idmtec1:idm1a [2020/04/22 10:19] (actual)
idomingo
Línia 19: Línia 19:
      - {{:idomingo:idmtec1:tr_analisi_objectes.pdf|DOCUMENT DE MOSTRA SOBRE EL TREBALL ANÀLISI D'UNA PINÇA}}      - {{:idomingo:idmtec1:tr_analisi_objectes.pdf|DOCUMENT DE MOSTRA SOBRE EL TREBALL ANÀLISI D'UNA PINÇA}}
      - {{:idomingo:idmtec1:treball_materials_1eso.doc|DOCUMENT SOBRE EL TREBALL DE MATERIALS}}      - {{:idomingo:idmtec1:treball_materials_1eso.doc|DOCUMENT SOBRE EL TREBALL DE MATERIALS}}
 +
 +<fs medium>**Realitzar 2 fitxes de materials diferents.**</fs>
 +
 +<fs medium><fc #FF0000><wrap hi>__RECORDEU: S'HAN DE FER DOS, DE DOS MATERIALS DIFERENTS.__</wrap></fc></fs>
 +
 +<note important>**En el nom del arxiu que m'envieu ha de haver-hi el nom del material, el vostre nom i inicial del cognom i el vostre grup classe.**<html><br></html>
 +** Per exemple: <fc #FF0000>Alumini_IvanD_1rA</fc>**</note>
 +<html><br></html>
 +<fs medium>{{:idomingo:fitxa_del_material.docx|FITXA PER EMPLENAR}}</fs>
 +
 +<fs medium>{{:idomingo:fitxa_del_material.pdf|FITXA PER EMPLENAR En pdf}}</fs>
 +<html><br></html>
 +
 +Aquí us penjo un exemple de fitxa per que veieu com han de ser. Aquesta fitxa es sobre l'**Acer** per tant aquest material ja no el podeu triar.
 +<html><br></html>
 +<fs medium>{{:idomingo:fitxa_del_acer.docx|Fitxa d'exemple}}</fs>
 +<html><br></html>
 +  * Sota aquesta informació us poso dos enllaços interessant per trobar informació.
 +<html><br></html>
 +<fs medium>[[https://sites.google.com/site/eapcientecno/materials2|Els materials. Classificació i propietats.]]</fs>
 +<html><br></html>
 +<fs medium>[[https://tecnologia1esopereborrell2018.wordpress.com/unitat-4-i-5-els-materials-dus-tecnic/|Els MATERIALS d’ús tècnic]]</fs>
 +<html><br></html>
 +<note important>**<fc #FF0000>Teniu fins després de Setmana Santa (17 d'abril) per lliurar-m'ho</fc>.**
 +<html><br></html>**Si encara no hi classes aquella setmana o si ho acabeu abans me l'envieu a la següent adreça electrònica:**
 +<html><br></html><fs medium><fc #0000FF>idomingo@iescanpuig.com</fc></fs>
 +</note>
  
 <note important><fc #0000FF>**Les presentacions sobre els materials seran**</fc><fc #FF0000>** sense data**</fc></note> <note important><fc #0000FF>**Les presentacions sobre els materials seran**</fc><fc #FF0000>** sense data**</fc></note>