Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

idomingo:idmtec1:idm1c [2019/09/16 17:45]
idomingo
idomingo:idmtec1:idm1c [2019/11/07 12:36] (actual)
idomingo
Línia 3: Línia 3:
  
   * ACTIVITATS       * ACTIVITATS    
-   +         * __1a AVALUACIÓ__  
-     - Les activitats proposades de la **unitat 2** són: lamines R2-c, R2-b, R2-i R2-d i làmines figures geomètriques inscrites. + 
-     - <fc #0000FF>**Les activitats s'hauran de lliurar el dia 14 d'octubre.**</fc>+     - Les activitats proposades de la **unitat 2** són: lamines **R2-a, R2-b, R2-i R2-d i làmines figures geomètriques inscrites**<fc #0000FF>**Aquestes làmines s'hauran de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 25 d'octubre de 2019.**</fc> 
 +     - **Pràctica "Capsa per a un despertador"** <fc #0000FF>**S'haurà de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 31 d'octubre de 2019.**</fc> 
 +     - **Pràctica "GIROSCOPI"** <fc #0000FF>**S'haurà de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 22 de novembre de 2019.**</fc> 
 +     - Les activitats proposades de la **unitat 3** són: lamines **L1-U3, R3-a, R3-b, R3-c i R3-d**. <fc #0000FF>**Aquestes làmines s'hauran de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 29 de novembre de 2019.**</fc>
          
-     +      
-     +
-     +
   * RECURSOS   * RECURSOS
      - [[http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/dibujotecnico/|Figures Dibuix Tècnic]]      - [[http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/dibujotecnico/|Figures Dibuix Tècnic]]