Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

idomingo:idmtec1:idm1d [2020/01/12 12:16]
idomingo
idomingo:idmtec1:idm1d [2020/01/14 13:02] (actual)
idomingo
Línia 16: Línia 16:
  
   * INFORMACIONS   * INFORMACIONS
-     - {{:idomingo:idmtec1:treball_materials_1eso.doc|DOCUMENT SOBRE EL TREBALL ANÀLISI D'UNA PINÇA}}+     - {{:idomingo:idmtec1:tr_analisi_objectes.pdf|DOCUMENT DE MOSTRA SOBRE EL TREBALL ANÀLISI D'UNA PINÇA}}
      - {{:idomingo:idmtec1:treball_materials_1eso.doc|DOCUMENT SOBRE EL TREBALL DE MATERIALS}}      - {{:idomingo:idmtec1:treball_materials_1eso.doc|DOCUMENT SOBRE EL TREBALL DE MATERIALS}}
  
  
 [[idomingo:idomingoini|tornar enrere]] [[idomingo:idomingoini|tornar enrere]]