Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

idomingo:idmtec1:idm1d [2019/11/07 12:36]
idomingo
idomingo:idmtec1:idm1d [2020/04/22 10:21] (actual)
idomingo
Línia 2: Línia 2:
  
  
-  * ACTIVITATS     +  * ACTIVITATS   
-          * __1a AVALUACIÓ__ +         * __1a AVALUACIÓ__ 
  
      - Les activitats proposades de la **unitat 2** són: lamines **R2-a, R2-b, R2-c i R2-d i làmines figures geomètriques inscrites**. <fc #0000FF>**Aquestes làmines s'hauran de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 25 d'octubre de 2019.**</fc>      - Les activitats proposades de la **unitat 2** són: lamines **R2-a, R2-b, R2-c i R2-d i làmines figures geomètriques inscrites**. <fc #0000FF>**Aquestes làmines s'hauran de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 25 d'octubre de 2019.**</fc>
Línia 9: Línia 9:
      - **Pràctica "GIROSCOPI"** <fc #0000FF>**S'haurà de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 22 de novembre de 2019.**</fc>      - **Pràctica "GIROSCOPI"** <fc #0000FF>**S'haurà de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 22 de novembre de 2019.**</fc>
      - Les activitats proposades de la **unitat 3** són: lamines **L1-U3, R3-a, R3-b, R3-c i R3-d**. <fc #0000FF>**Aquestes làmines s'hauran de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 29 de novembre de 2019.**</fc>      - Les activitats proposades de la **unitat 3** són: lamines **L1-U3, R3-a, R3-b, R3-c i R3-d**. <fc #0000FF>**Aquestes làmines s'hauran de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 29 de novembre de 2019.**</fc>
 +     - **Treball "Anàlisi d'una pinça"** <fc #0000FF>**S'haurà de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 31 de gener de 2020.**</fc>
 +     - **Fitxes sobre materials** <fc #0000FF>**S'haurà de lliurar com a màxim el dia**</fc> <fc #FF0000>** 17 d'abril de 2020.**</fc>
          
-       +     
   * RECURSOS   * RECURSOS
      - [[http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/dibujotecnico/|Figures Dibuix Tècnic]]      - [[http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/dibujotecnico/|Figures Dibuix Tècnic]]
- 
  
   * INFORMACIONS   * INFORMACIONS
 +     - {{:idomingo:idmtec1:tr_analisi_objectes.pdf|DOCUMENT DE MOSTRA SOBRE EL TREBALL ANÀLISI D'UNA PINÇA}}
      - {{:idomingo:idmtec1:treball_materials_1eso.doc|DOCUMENT SOBRE EL TREBALL DE MATERIALS}}      - {{:idomingo:idmtec1:treball_materials_1eso.doc|DOCUMENT SOBRE EL TREBALL DE MATERIALS}}
  
 +<fs medium>**Realitzar 2 fitxes de materials diferents.**</fs>
 +
 +<fs medium><fc #FF0000><wrap hi>__RECORDEU: S'HAN DE FER DOS, DE DOS MATERIALS DIFERENTS.__</wrap></fc></fs>
 +
 +<note important>**En el nom del arxiu que m'envieu ha de haver-hi el nom del material, el vostre nom i inicial del cognom i el vostre grup classe.**<html><br></html>
 +** Per exemple: <fc #FF0000>Alumini_IvanD_1rA</fc>**</note>
 +<html><br></html>
 +<fs medium>{{:idomingo:fitxa_del_material.docx|FITXA PER EMPLENAR}}</fs>
 +
 +<fs medium>{{:idomingo:fitxa_del_material.pdf|FITXA PER EMPLENAR En pdf}}</fs>
 +<html><br></html>
 +
 +Aquí us penjo un exemple de fitxa per que veieu com han de ser. Aquesta fitxa es sobre l'**Acer** per tant aquest material ja no el podeu triar.
 +<html><br></html>
 +<fs medium>{{:idomingo:fitxa_del_acer.docx|Fitxa d'exemple}}</fs>
 +<html><br></html>
 +  * Sota aquesta informació us poso dos enllaços interessant per trobar informació.
 +<html><br></html>
 +<fs medium>[[https://sites.google.com/site/eapcientecno/materials2|Els materials. Classificació i propietats.]]</fs>
 +<html><br></html>
 +<fs medium>[[https://tecnologia1esopereborrell2018.wordpress.com/unitat-4-i-5-els-materials-dus-tecnic/|Els MATERIALS d’ús tècnic]]</fs>
 +<html><br></html>
 +<note important>**<fc #FF0000>Teniu fins després de Setmana Santa (17 d'abril) per lliurar-m'ho</fc>.**
 +<html><br></html>**Si encara no hi classes aquella setmana o si ho acabeu abans me l'envieu a la següent adreça electrònica:**
 +<html><br></html><fs medium><fc #0000FF>idomingo@iescanpuig.com</fc></fs>
 +</note>
 +
 +
 +<note important><fc #0000FF>**Les presentacions sobre els materials seran**</fc><fc #FF0000>** sense data**</fc></note>
 +
 +  * **__Llistat de grups i temes "Treball sobre Materials" 1r ESO D"__**
 +
 +<html>
 +<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>
 +<table class=MsoTableGrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=571
 + style='width:428.4pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
 + mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:
 + .5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'>
 + <tr style='mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes'>
 +  <td width=200 valign=top style='width:150.75pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#E6E6E6;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b>MATERIALS<o:p></o:p></b></p>
 +  </td>
 +  <td width=384 valign=top style='width:287.65pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
 +  solid windowtext .5pt;background:#E6E6E6;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b>ALUMNES DEL GRUP<o:p></o:p></b></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr style='mso-yfti-irow:1'>
 +  <td width=200 valign=top style='width:150.75pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
 +  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +  <p class=MsoNormal><span class=SpellE>LA FUSTA</span>, 1<o:p></o:p></p>
 +  </td>
 +  <td width=384 valign=top style='width:287.65pt;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
 +  mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +  <p class=MsoNormal>Aitor; Antonio; Niko i Mateo<o:p></o:p></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr style='mso-yfti-irow:1'>
 +  <td width=200 valign=top style='width:150.75pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
 +  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +  <p class=MsoNormal><span class=SpellE>METALLS FERROSOS</span>, 2<o:p></o:p></p>
 +  </td>
 +  <td width=384 valign=top style='width:287.65pt;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
 +  mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +  <p class=MsoNormal>Iona; Gina; Ivaet i Laia<o:p></o:p></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr style='mso-yfti-irow:2'>
 +  <td width=200 valign=top style='width:150.75pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
 +  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +  <p class=MsoNormal><span class=SpellE>ELS PLÀSTICS</span>, 3<o:p></o:p></p>
 +  </td>
 +  <td width=384 valign=top style='width:287.65pt;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
 +  mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +  <p class=MsoNormal>Noe; Agatha i Valentina<o:p>&nbsp;</o:p></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr style='mso-yfti-irow:3'>
 +  <td width=200 valign=top style='width:150.75pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
 +  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +  <p class=MsoNormal><span class=SpellE>METALLS NO FERROSOS</span>, 4<o:p></o:p></p>
 +  </td>
 +  <td width=384 valign=top style='width:287.65pt;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
 +  mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +  <p class=MsoNormal>Ian; Derek i Guille<o:p>&nbsp;</o:p></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr style='mso-yfti-irow:4'>
 +  <td width=200 valign=top style='width:150.75pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
 +  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +  <p class=MsoNormal><span class=SpellE>EL VIDRE</span>, 5<o:p></o:p></p>
 +  </td>
 +  <td width=384 valign=top style='width:287.65pt;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
 +  mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +  <p class=MsoNormal>Carla; Duna; Hugo i Carles<o:p></o:p></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr style='mso-yfti-irow:5'>
 +  <td width=200 valign=top style='width:150.75pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
 +  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +  <p class=MsoNormal><span class=SpellE>MATERIALS CERÀMICS</span>, 6<o:p></o:p></p>
 +  </td>
 +  <td width=384 valign=top style='width:287.65pt;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
 +  mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +  <p class=MsoNormal>Paula; Paola;Maria i Àlex<o:p></o:p></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + 
 + 
 +</table>
 +<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>
 +</html>
  
 [[idomingo:idomingoini|tornar enrere]] [[idomingo:idomingoini|tornar enrere]]