Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

idomingo:idomingoini [2018/04/25 09:21]
idomingo
idomingo:idomingoini [2018/09/12 08:38] (actual)
idomingo
Línia 3: Línia 3:
  
 <html> <html>
-<font color="blue" size="+2">Curs 2016/2017</font> +<font color="blue" size="+2">Curs 2018/2019</font> 
 </html> </html>
  
  
-  * [[idomingo:idmTEC2|TECNOLOGIA 2n ESO]] +  * [[idomingo:idmTEC3|TECNOLOGIA 3r ESO]] 
- +{{:idomingo:programacio_3r_eso_18-19.doc|PROGRAMACIÓ 3r ESO CURS 2018-2019}}
- +
-  * [[idomingo:idmTI1|TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1r BTX]]+
  
 <note important> <note important>
 <html> <html>
-  <font color="black" size="+1">Les pràctiques de </font><font color="blue" size="+1"><u> electrònica </u></font><font color="black" size="+1">s'han de lliurar acabades </font><font color="red" size="+1">dilluns 11 d'Abril </font>+  <font color="black" size="+1">1a Practica</font><font color="blue" size="+1"><u> Construcció d'una estructura cúbica amb canyetes </u></font><font color="black" size="+1">Material: Canyetes de refresc, tisores i "pegamento" </font><font color="red" size="+1">Per la setmana del 17 de setembre. </font>
 </html>  </html> 
 </note> </note>
  
 +  * [[idomingo:idmTI2|TECNOLOGIA INDUSTRIAL 2n BTX]]
  
  
-  * [[idomingo:idmTEC1|TECNOLOGIA 1r ESO]] +  * [[idomingo:idmCV2|OPTATIVA 2n ESO]] 
- +{{:idomingo:programacio_opt_2n_eso.docx|PROGRAMACIÓ OPTATIVA 2n ESO CURS 2018-2019}}
-<note> +
-<html> +
-  <font color="black" size="+1">UNITAT 5: </font><font color="blue" size="+1"><u> PROVA PROPIETATS DELS MATERIAL. </u></font><font color="red" size="+1">1rD Dij.:11/5; 1rB i 1rA Div.:12/5; 1rC Dll.:15/5. </font> +
-</html>  +
-</note> +
- +
-<note> +
-<html> +
-  <font color="black" size="+1">ACTIVITAT UNITAT 6: </font><font color="blue" size="+1"><u> Fitxa de material. </u></font><font color="red" size="+1">Lliurament: del 18 al  22 de Maig. </font><font color="blue" size="+1"><u> S'ha de lliurar una fitxa amb les característiques i propietats de qualsevol material tecnològic. Sota hi ah els enllaços per veure el document que s'ha de lliurar. </u></font> +
-</html>  +
-</note> +
- +
-{{:idomingo:fitxa_del_material.docx|Fitxa del material}} +
- +
-{{:idomingo:fitxa_del_acer.docx|Exemple fitxa material}} +
- +
-<note> +
-<html> +
-  <font color="black" size="+1">PRÀCTICA MARC FOTOGRAFIES: </font><font color="blue" size="+1"><u> Material:KIT MATERIAL o Un llistó de pi de 30x20 mm d'1 metre de llargada fullola o DM de 3mm de gruix i 20x15 cm . </u></font><font color="red" size="+1">Lliurament última setmana de maig. </font> +
-</html>  +
-</note>+