Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

idomingo:idomingoini [2018/09/12 08:38]
idomingo
idomingo:idomingoini [2019/07/09 11:34] (actual)
idomingo
Línia 7: Línia 7:
  
  
 +  * [[idomingo:idmTEC1|TECNOLOGIA 1r ESO]]
   * [[idomingo:idmTEC3|TECNOLOGIA 3r ESO]]   * [[idomingo:idmTEC3|TECNOLOGIA 3r ESO]]
 {{:idomingo:programacio_3r_eso_18-19.doc|PROGRAMACIÓ 3r ESO CURS 2018-2019}} {{:idomingo:programacio_3r_eso_18-19.doc|PROGRAMACIÓ 3r ESO CURS 2018-2019}}
Línia 15: Línia 16:
 </html>  </html> 
 </note> </note>
 +
 +<note important>
 +<html>
 +  <font color="black" size="+1">1a Projecte "La roda de fira, la roda divertida"</font><font color="blue" size="+1"><u> Disseny de la roda i el suport </u></font><font color="black" size="+1">Material: Ordinador amb el SketchUp instal·lat </font><font color="red" size="+1">Per la setmana del 27 de maig. </font>
 +</html> 
 +</note>
 +
 +  * <fc #0000FF><fs large>TECNOLOGIA Projecte "La roda de fira, una roda divertida"</fs></fc>
 +{{:idomingo:la_roda_de_fira.pdf|Document per al disseny de la roda de fira}}
 +{{:idomingo:roda_de_fira_2.jpg?200|Roda_1}}
 +{{:idomingo:roda_de_fira_6.jpg?200|Roda_2}}
  
   * [[idomingo:idmTI2|TECNOLOGIA INDUSTRIAL 2n BTX]]   * [[idomingo:idmTI2|TECNOLOGIA INDUSTRIAL 2n BTX]]