Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

idomingo:idomingoini [2019/07/09 11:34]
idomingo
idomingo:idomingoini [2020/01/14 13:03] (actual)
idomingo
Línia 3: Línia 3:
  
 <html> <html>
-<font color="blue" size="+2">Curs 2018/2019</font> +<font color="green" size="+3"><u>Curs 2019/2020</u></font>
 </html> </html>
  
 +----
  
-  * [[idomingo:idmTEC1|TECNOLOGIA 1r ESO]] +  *<fs x-large>[[idomingo:idmTEC1|TECNOLOGIA 1r ESO]]</fs>  
-  * [[idomingo:idmTEC3|TECNOLOGIA 3r ESO]] + 
-{{:idomingo:programacio_3r_eso_18-19.doc|PROGRAMACIÓ 3r ESO CURS 2018-2019}}+{{:idomingo:programacio_1r_eso_19-20.doc|PROGRAMACIÓ CURS 19-20}}
  
 <note important> <note important>
 <html> <html>
-  <font color="black" size="+1">1a Practica</font><font color="blue" size="+1"><u> Construcció d'una estructura cúbica amb canyetes </u></font><font color="black" size="+1">Material: Canyetes de refresc, tisores i "pegamento" </font><font color="red" size="+1">Per la setmana del 17 de setembre. </font>+  <font color="black" size="+1">Durant tot el primer trimestre s'haurà de portar el següent material.</u></font><font color="blue" size="+1"> Material: Kit d'escaires, regle, compàs, llapis HB, tisores i cola de barra. </font>
 </html>  </html> 
 </note> </note>
Línia 19: Línia 20:
 <note important> <note important>
 <html> <html>
-  <font color="black" size="+1">1a Projecte "La roda de fira, la roda divertida"</font><font color="blue" size="+1"><u> Disseny de la roda i el suport </u></font><font color="black" size="+1">Material: Ordinador amb el SketchUp instal·lat </font><font color="red" size="+1">Per la setmana del 27 de maig. </font>+  <font color="black" size="+1">3a Pràctica</font><font color="blue" size="+1"><u> Construcció d’un marc de fotografies </u></font><font color="black" size="+1">Material: Kit de material (fustes). </font><font color="red" size="+1">Per la setmana del 8 de gener de 2020. </font>
 </html>  </html> 
 </note> </note>
  
-  * <fc #0000FF><fs large>TECNOLOGIA Projecte "La roda de fira, una roda divertida"</fs></fc> +<note warning> 
-{{:idomingo:la_roda_de_fira.pdf|Document per al disseny de la roda de fira}} +<html> 
-{{:idomingo:roda_de_fira_2.jpg?200|Roda_1}} +  <font color="blacksize="+1">Treball Unitat 4: </font><font color="blue" size="+2"><u>Anàlisi d'una pinça d'estendre roba</u></font><br><br><font color="black" size="+1"> Data límit de lliurament  </font><font color="red" size="+1"> el 31 de gener. </font><br><br><font color="blue" size="+1"> Més informació la trobareu a  l'enllaç de l'assignatura</font> 
-{{:idomingo:roda_de_fira_6.jpg?200|Roda_2}}+</html> 
 +</note>
  
-  * [[idomingo:idmTI2|TECNOLOGIA INDUSTRIAL 2n BTX]]+     - {{:idomingo:idmtec1:tr_analisi_objectes.pdf|DOCUMENT DE MOSTRA SOBRE EL TREBALL ANÀLISI D'UNA PINÇA}}
  
 +  * <fs x-large>[[idomingo:idmMAT1|MATEMÀTIQUES 1r ESO D]]</fs>
  
-  * [[idomingo:idmCV2|OPTATIVA 2n ESO]] +<note warning> 
-{{:idomingo:programacio_opt_2n_eso.docx|PROGRAMACIÓ OPTATIVA 2n ESO CURS 2018-2019}}+<html> 
 +  <font color="black" size="+1">Prova de la unitat 3"Nombres Racionals" </u></font><font color="red" size="+1"> es realitzarà el 29 de gener</font> 
 +</html> 
 +</note>
  
 +<note warning>
 +<html>
 +  <font color="black" size="+1">Prova de la unitat 2: "Nombres Enters" </u></font><font color="red" size="+1"> es realitzarà el 10 de Desembre. </font>
 +</html>
 +</note>
  
  
 +  * <fs x-large>[[idomingo:idmTI1|TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1r BTX]]</fs>
 +
 +<note warning>
 <html> <html>
-<font color="red" size="+1">Altres Cursos</font> +  <font color="black" size="+1">Prova de la unitat 3: "Màquines simples i mecanismes" </u></font><font color="red" size="+1"> es realitzarà el 28 de gener. </font>
 </html> </html>
 +</note>
  
 +<note>
 +<html>
 +  <font color="black" size="+1"><b>He penjat l'enllaç als vídeo: <u>"Exercicis d'Estàtica: Moments"</u> </b></font><br>
 +  <font color="blue" size="+1"> Entreu a l'enllaç de l'assignatura </font> 
 +</html>
 +</note>
  
 +  * <fs x-large>[[idomingo:idmcmc|CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI]]</fs>
  
 +<note warning>
 +<html>
 +  <font color="black" size="+1">Prova de la unitat 10: "Hi ha aigua per a tots?" </u></font><font color="red" size="+1"> es realitzarà el 23 de gener. </font>
 +</html>
 +</note>
  
 +<note important>
 +<html>
 +  <font color="black" size="+1"><b>He penjat a sota d'aquest avís el document amb les instruccions per fer la presentació sobre <u>"Centrals d'energia"</u> </b></font><br>
 +  <font color="blue" size="+1"> Les presentacions seran el proper </font> <font color="red" size="+1"> 2 i 5 de desembre. </font>
 +</html>
 +</note>
  
-&lt;WRAP center round info 60%&gt;+{{:idomingo:presentacio_cmc.pdf|INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ UNITAT 9, &quot;ENERGIA&quot;}}
  
 +<note>
 <html> <html>
-  <font color="blue" size="+1">Per demanar una entrevista per parlar sobre alguna de les matèries envieu un mail a aquesta adreça electrònica:</font> +  <font color="black" size="+1"><b>He penjat l'enllaç al vídeo<u>"Terratrèmols i Tsunamis"</u> </b></font><br
-  <font color="black" size="+1">idomingo@iescanpuig.com</font>+  <font color="blue" size="+1"> Responeu el qüestionari i lliureu-me'l abans</font> <font color="red" size="+1"> del 11 de novembre. </font>
 </html> </html>
-</WRAP>+</note> 
 + 
 +{{:idomingo:terremotosysunamis.pdf|Qüestionari vídeo "Terremotos y Tsunamis"}} 
 + 
 + 
 +----
  
 <html> <html>
-<font color="black" size="+1">Altres informacions</font> +<font color="red" size="+1">Altres Cursos</font> 
 </html> </html>
 +
 +
 +  * <fc #0000FF><fs large>TECNOLOGIA Projecte "La roda de fira, una roda divertida"</fs></fc>
 +
 <note important> <note important>
 <html> <html>
-  <font color="black" size="+1">He penjat un document que explica com eliminar les pantalles negres que surten en els ordinadors portatils.</font> +  <font color="black" size="+1">Projecte <u>"La roda de fira, la roda divertida".</u></font><font color="blue" size="+1"> Disseny de la roda i el suport.</font><font color="black" size="+1"> Material: Ordinador amb el SketchUp instal·lat </font> 
-  <font color="blue" size="+1">Baixeu-vos l'arxiu de l'enllaç que hi ha a continuació</font> +</html> 
-</html>+
 </note> </note>
 +
 +{{:idomingo:la_roda_de_fira.pdf|Document per al disseny de la roda de fira}}
 +{{:idomingo:roda_de_fira_2.jpg?200|Roda_1}}
 +{{:idomingo:roda_de_fira_6.jpg?200|Roda_2}}
 +
 +<html>
 +<font color="black" size="+1">Altres informacions</font> 
 +</html>
 +<WRAP center round info 60%>
 +
 +<html>
 +  <font color="blue" size="+1">Per demanar una entrevista per parlar sobre alguna de les matèries envieu un mail a aquesta adreça electrònica:</font>
 +  <font color="black" size="+1">idomingo@iescanpuig.com</font>
 +</html>
 +</WRAP>
 +
 +
 {{:idomingo:eliminacio_de_les_pantalles_negres_del_registre.pdf|Eliminar pantalles negres}} {{:idomingo:eliminacio_de_les_pantalles_negres_del_registre.pdf|Eliminar pantalles negres}}