Link to this comparison view

idomingo:idomingoini [2019/10/11 08:08]
idomingo
idomingo:idomingoini [2020/02/13 12:04] (actual)
idomingo
Línia 3: Línia 3:
  
 <html> <html>
-<font color="green" size="+2">Curs 2019/2020</font> +<font color="green" size="+3"><u>Curs 2019/2020</u></font>
 </html> </html>
  
 +----
 +<html><br></html>
  
-  * [[idomingo:idmTEC1|TECNOLOGIA 1r ESO]]+  *<fs x-large>[[idomingo:idmTEC1|TECNOLOGIA 1r ESO]]</fs> 
  
-{{:idomingo:programacio_1r_eso_19-20.doc|PROGRAMACIÓ CURS 19-20}}+<html><br></html>
  
-<note> +<fs medium>{{:idomingo:programacio_1r_eso_19-20.doc|PROGRAMACIÓ CURS 19-20}}</fs>
-<html> +
-  <font color="black" size="+1">Les làmines R2-a, R2-b, R2-c, R2-d i Figures inscrites </u></font><font color="red" size="+1"> hauran de lliurar-se abans del 25 d'octubre. </font> +
-</html> +
-</note>+
  
 <note important> <note important>
Línia 25: Línia 23:
 <note important> <note important>
 <html> <html>
-  <font color="black" size="+1">1a Pràctica</font><font color="blue" size="+1"><u> Disseny d’una capsa per a un despertador </u></font><font color="black" size="+1">Material: full de cartolina DIN A4 </font><font color="red" size="+1">Per la setmana del 23 de setembre. </font>+  <font color="black" size="+1">3a Pràctica</font><font color="blue" size="+1"><u> Construcció d’un marc de fotografies </u></font><font color="black" size="+1">Material: Kit de material (fustes). </font><font color="red" size="+1">Per la setmana del 8 de gener de 2020. </font>
 </html>  </html> 
 </note> </note>
  
-<note important>+<note warning>
 <html> <html>
-  <font color="black" size="+1">2a Pràctica</font><font color="blue" size="+1"><uConstrucció d’un giroscopi </u></font><font color="black" size="+1">Material: Full cartolina gran;<bRetolador negre gruixut</b>; estris de dibuix, compàstisores. </font><font color="red" size="+1">Per la setmana del 7 d'octubre. </font> +  <font color="black" size="+1">Prova de la unitat 5: "Els Materials i les seves Propietats" </u></font><font color="blue" size="+1"> es realitzarà: 1r ESO A i 1r ESO D, </font><font color="red" size="+1">; el 2 de març; </font><font color="blue" size="+1"> 1r ESO B </font>;<font color="red" size="+1"el 3 de març; </font><;font color=";blue" size="+1">i 1r ESO C  </font><font color="red" size="+1"> el 4 de març. </font> 
-</html> +</html>
 </note> </note>
  
-  * [[idomingo:idmMAT1|MATEMÀTIQUES 1r ESO D]]+<note warning> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1">Treball Unitat 4</font><font color="blue" size="+2"><u>Anàlisi d'una pinça d'estendre roba. </u></font><br><br><font color="black" size="+1"> Data límit de lliurament  </font><font color="red" size="+1"> el 31 de gener. </font><br><br><font color="blue" size="+1"> Més informació la trobareu a  l'enllaç de l'assignatura. </font> 
 +</html> 
 +</note>
  
-  * [[idomingo:idmTI1|TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1r BTX]]+  * <fs medium>{{:idomingo:idmtec1:tr_analisi_objectes.pdf|DOCUMENT DE MOSTRA SOBRE EL TREBALL ANÀLISI D'UNA PINÇA}}</fs>
  
-  * [[idomingo:idmcmc|CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI]]+<html><br></html> 
 + 
 +  <fs x-large>[[idomingo:idmMAT1|MATEMÀTIQUES 1r ESO D]]</fs> 
 + 
 +<note warning> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1">Prova de la unitat 3: "Nombres Racionals" </u></font><font color="red" size="+1"> es realitzarà el 11 de febrer. </font> 
 +</html> 
 +</note> 
 + 
 +<note warning> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1">Prova de la unitat 2: "Nombres Enters" </u></font><font color="red" size="+1"> es realitzarà el 10 de Desembre. </font> 
 +</html> 
 +</note> 
 + 
 + 
 +  * <fs x-large>[[idomingo:idmTI1|TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1r BTX]]</fs> 
 + 
 +<note warning> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1">Prova de la unitat 3: "Màquines simples i mecanismes" </u></font><font color="red" size="+1"> es realitzarà el 31 de gener. </font> 
 +</html> 
 +</note> 
 + 
 +<note> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1"><b>He penjat l'enllaç als vídeo: <u>"Exercicis d'Estàtica: Moments"</u> </b></font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1"> Entreu a l'enllaç de l'assignatura </font>  
 +</html> 
 +</note> 
 + 
 +  * <fs x-large>[[idomingo:idmcmc|CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI]]</fs> 
 + 
 +<note warning> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1">Prova de la unitat 10: "Hi ha aigua per a tots?" </u></font><font color="red" size="+1"> es realitzarà el 23 de gener. </font> 
 +</html> 
 +</note> 
 + 
 +<note important> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1"><b>He penjat a sota d'aquest avís el document amb les instruccions per fer la presentació sobre <u>"Centrals d'energia"</u> </b></font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1"> Les presentacions seran el proper </font> <font color="red" size="+1"> 2 i 5 de desembre. </font> 
 +</html> 
 +</note> 
 +<html><br></html> 
 +{{:idomingo:presentacio_cmc.pdf|INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ UNITAT 9, "ENERGIA"}} 
 +<html><br></html> 
 +<note> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1"><b>He penjat l'enllaç al vídeo: <u>"Breve historia del Big Bang"</u> </b></font> 
 +</html> 
 +</note> 
 +<html><br></html> 
 + 
 +  * <fs large>[[https://www.youtube.com/watch?v=a9L9-ddwcrE|Breve historia del Big Bang]]</fs> 
 +  * <fs large>[[https://www.youtube.com/watch?v=oBJqaHOmElI|El Big Bang: "El origen del Universo"]]</fs> 
 +  * <fs large>[[https://www.youtube.com/watch?v=TWlkzFNY-Nw|Los límites del Universo ¿Es el Universo finito o infinito?]]</fs> 
 +<html><br></html> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1"><b>He penjat l'enllaç al vídeo: <u>"La formación de la Tierra"</u> </b></font> 
 +</html> 
 +</note> 
 +<html><br></html>
  
 +  * <fs large>[[https://www.youtube.com/watch?v=i93Z7zljQ7I|Universe Size Comparison 3D]]</fs>
 +  * <fs large>[[https://www.youtube.com/watch?v=-aBEU0QtnTo|¿CUÁNTO TIEMPO Tomaría Recorrer el SISTEMA SOLAR?]]</fs>
 +  * <fs large>[[https://www.youtube.com/watch?v=h59WRlxJHrU|La formación de la Tierra]]</fs>
 +  * <fs large>[[https://www.youtube.com/watch?v=FgdBE127FCQ|Origen de la Tierra - Como se hizo la tierra]]</fs>
 +  * <fs large>[[https://www.youtube.com/watch?v=1qieULFUp0g|Formacion de la Tierra]]</fs>
 +<html><br></html>
 +----
  
 <html> <html>
Línia 46: Línia 119:
 </html> </html>
  
 +<html><br></html>
  
   * <fc #0000FF><fs large>TECNOLOGIA Projecte "La roda de fira, una roda divertida"</fs></fc>   * <fc #0000FF><fs large>TECNOLOGIA Projecte "La roda de fira, una roda divertida"</fs></fc>
Línia 55: Línia 129:
 </note> </note>
  
-{{:idomingo:la_roda_de_fira.pdf|Document per al disseny de la roda de fira}}+  * <fs medium>{{:idomingo:la_roda_de_fira.pdf|Document per al disseny de la roda de fira}}</fs>
 {{:idomingo:roda_de_fira_2.jpg?200|Roda_1}} {{:idomingo:roda_de_fira_2.jpg?200|Roda_1}}
 {{:idomingo:roda_de_fira_6.jpg?200|Roda_2}} {{:idomingo:roda_de_fira_6.jpg?200|Roda_2}}