Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

idomingo:idomingoini [2019/11/05 08:49]
idomingo
idomingo:idomingoini [2020/05/25 08:20] (actual)
idomingo
Línia 3: Línia 3:
  
 <html> <html>
-<font color="green" size="+2">Curs 2019/2020</font> +<font color="green" size="+3"><u>Curs 2019/2020</u></font>
 </html> </html>
  
 +----
 +<html><br></html>
  
-  * [[idomingo:idmTEC1|TECNOLOGIA 1r ESO]]+  *<fs x-large>[[idomingo:idmTEC1|TECNOLOGIA 1r ESO]]</fs>  
 +<html><br></html> 
 +<WRAP center round alert 60%> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+2"><b>He penjat a sota d'aquest avís el document on especifica el procés de recuperació TECNOLOGIA 1rESO</b></font> 
 +</html> 
 +</WRAP> 
 +<fs large>{{:idomingo:proces_de_recuperacio_tecnolgia_1reso.pdf|PROCÉS DE RECUPERACIÓ TECNOLOGIA 1r ESO}}</fs>
  
-{{:idomingo:programacio_1r_eso_19-20.doc|PROGRAMACIÓ CURS 19-20}}+<html><br></html> 
 +<fs large><fc #FF00FF>**__DOCUMENTS PER A LA RECUPERACIÓ__**</fc></fs> 
 +<html><br></html> 
 +  * <fs medium>{{:idomingo:recuperacio_unitat_2.pdf|UNITAT 2. 1a AVALUACIÓ}}</fs> 
 +  * <fs medium><fc #0000FF>PACK ACTIVITATS LLIBRE DIGITAL UNITAT 3. 1a AVALUACIÓ</fc></fs> 
 +  * <fs medium><fc #0000FF>PACK ACTIVITATS LLIBRE DIGITAL UNITAT 4. 2a AVALUACIÓ</fc></fs> 
 +  * <fs medium><fc #0000FF>PACK ACTIVITATS LLIBRE DIGITAL UNITAT 5. 2a AVALUACIÓ</fc></fs> 
 +<html><br></html> 
 +{{:idomingo:alert.gif?|}}<fs xx-large>→</fs><fs large><fc #0000FF>**__3a AVALUACIÓ__**</fc></fs> 
 +<note tip>**El proper dimarts, <fc #FF0000>14 d'Abril</fc>, comencem la __3a AVALUACIÓ__**<html><br></html> 
 +Aquí trobareu la informació sobre les activitats que haureu de fer durant aquests dies de confinament. </note>
  
-<note important> +<note><fs medium>**Durant aquest dies de confinamentevidentment no podrem anar al taller a fer pràctiquesper tant totes les hores de desdoblament serviran per reforçar les hores de teoria.**</fs></note
-<html> +<WRAP center round info 60%>
-  <font color="black" size="+1">Durant tot el primer trimestre s'haurà de portar el següent material.</u></font><font color="blue" size="+1"> Material: Kit d'escairesreglecompàs, llapis HB, tisores i cola de barra. </font> +
-</html>  +
-</note>+
  
-<note important> 
 <html> <html>
-  <font color="black" size="+1">2a Pràctica</font><font color="blue" size="+1"><uConstrucció d’un giroscopi </u></font><font color="blacksize="+1">MaterialFull cartolina gran;<bRetolador negre gruixut</b>; estris de dibuixcompàstisores. </font><font color=&quot;red&quotsize=&quot;+1&quot;>Per la setmana del d'octubre. </font+  <font color="blue" size="+1">Recordeu que si teniu algun dubte podeu enviar un mail a aquesta adreça electrònica:</font> 
-</html+  <font color="black" size="+1">idomingo@iescanpuig.com</font> 
 +</html> 
 +</WRAP> 
 +  * <fs large><fc #00FF00>**__FEINA PER LLIURAR__**:</fc></fs> 
 +<html><br></html> 
 + 
 +<fs medium>** Aquesta setmana farém recopilació d'exercicis per finalitzar la unitat 7.** 
 +** Per tant els que ja han fet els dos packs d'activitats aquesta setmana(25 - 30 maig) no hauran de fer res de tecnologia**</fsLOL 
 + 
 +<wrap hi><fc #009900>**Recordeu que tenim videoconferència.**</fc></wrap> 
 +<html><br></html> 
 +<WRAP center round todo 60%> 
 +**ACTIVITATS LLIBRE DIGITAL.**<html><br></html> 
 +<fc #0000FF>HE TORNAT A OBRIR TOTS DOS PACKS D'ACTIVITATS DE UNITAT 7</fc><html><br></html> 
 +<fc #0000FF>PER AQUELLS ALUMNES QUE NO ELS HAN POGUT FER ENCARA</fc><html><br></html> 
 +<fc #FF0000>DATA LLIURAMENT 30 DE MAIG</fc> 
 +</WRAP> 
 + 
 +<html><br></html> 
 +<WRAP center round tip 60%> 
 + 
 +**ACTIVITATS LLIBRE DIGITAL.**<html><br></html> 
 +<fc #0000FF>ACTIVITATS 6,8,9,10,11 I 12 UNITAT 7</fc><html><br></html> 
 +<fc #33AA66>**Les activitats 9 i 11 s'han de fer a la llibreta, fer una foto i pujar-les a la carpeta de documents de weeras o enviar-me-les al mail**</fc><html><br></html> 
 +<fc #FF0000>DATA LLIURAMENT 24 DE MAIG</fc> 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP center round tip 60%> 
 + 
 +**ACTIVITATS LLIBRE DIGITAL.**<html><br></html> 
 +<fc #0000FF>ACTIVITATS 1,2,3,4,5 I 13 UNITAT 7</fc><html><br></html> 
 +<fc #33AA66>**Les activitats 2 i 4 s'han de fer a la llibreta, fer una foto i pujar-les a la carpeta de documents de weeras o enviar-me-les al mail**</fc><html><br></html> 
 +<fc #FF0000>DATA LLIURAMENT 17 DE MAIG</fc> 
 +</WRAP> 
 + 
 +<html><br></html> 
 +<html><iframe src="https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_es.htmlwidth="320height="240" scrolling="no" allowfullscreen></iframe></html> 
 + 
 +<html><br></html> 
 +<fs medium>[[https://phet.colorado.edu/es/simulation/circuit-construction-kit-dc|SIMULADOR DE CIRCUITS CORRENT CONTINU]]<;/fs> 
 +<html><br></html> 
 +<;WRAP center round download 60%> 
 + 
 +<fs medium>{{:idomingo:crocclip.rar|CROCOCLIP Un altre simulador de circuits}}</fs> 
 +</WRAP> 
 + 
 +<html><br></html> 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 +<html><br></html> 
 +  * <fs x-large>[[idomingo:idmMAT1|MATEMÀTIQUES 1r ESO D]]</fs> 
 + 
 +{{:idomingo:giphy_1.gif?nolink&200|}}<fs xx-large>→</fs><fs large><fc #0000FF>**__3a AVALUACIÓ__**</fc></fs> 
 +<note tip>**El proper dimarts<;fc #FF0000>14 d'Abril</fc>, comencem la __3a AVALUACIÓ__**<html><br></html> 
 + 
 +Aquí trobareu la informació sobre les activitats que haureu de fer durant aquests dies de confinament. </note> 
 +En l'enllaç de **MATEMÀTIQUES 1r ESO D** entrareu a una pàgina on hi ha els enllaços a tots els vídeos de teoria de la unitat 5. 
 +<html&gt;&lt;br&gt;&lt;/html> 
 + 
 + 
 +<wrap hi><fs large>**Activitats per a la quarta setmana del 4 al 8 de Maig.**</fs></wrap> 
 + 
 +<fs medium>{{:idomingo:proposta_4-8m.pdf|ACTIVITATS del 4 al 8 de maig(PDF)}}</fs> 
 + 
 +<fs medium>{{:idomingo:proposta_4-8m.docx|ACTIVITATS del 4 al 8 de maig(Word)}}</fs> 
 + 
 +<fs medium>{{:idomingo:solucions_5-8_maig.pdf|SOLUCIONS ACTIVITATS del 4 al 8 de maig(PDF)}}</fs> 
 + 
 +<note warning><fs medium><fc #FF0000>**Aquestes activitats les haureu de lliurar al meu correu fetes el dia 8 de maig**</fc></fs></note> 
 + 
 +<wrap hi><fs large>**Activitats per a la cinquena setmana del 11 al 15 de Maig.**</fs></wrap> 
 + 
 +<fs medium>{{:idomingo:proposta_11-15m.pdf|ACTIVITATS del 11 al 15 de maig(PDF)}}</fs> 
 + 
 +<fs medium>{{:idomingo:proposta_11-15m.docx|ACTIVITATS del 11 al 15 de maig(Word)}}</fs> 
 + 
 + 
 +<note warning><fs medium><fc #FF0000>**Aquestes activitats les haureu de lliurar al meu correu fetes el dia 15 de maig**</fc></fs></note> 
 + 
 + 
 +<wrap hi><fs large>**Activitats per a la cinquena setmana del 18 al 22 de Maig.**</fs></wrap> 
 + 
 +<fs medium>{{:idomingo:proposta_18-22m.pdf|ACTIVITATS del 18 al 22 de maig(PDF)}}</fs> 
 + 
 +<fs medium>{{:idomingo:proposta_18-22m.docx|ACTIVITATS del 18 al 22 de maig(Word)}}</fs> 
 + 
 + 
 +<note warning><fs medium><fc #FF0000>**Aquestes activitats les haureu de lliurar al meu correu fetes el dia 22 de maig**</fc></fs></note> 
 + 
 +<wrap hi><fs large>**Activitats per a la cinquena setmana del 25 al 29 de Maig.**</fs></wrap> 
 + 
 +<fs medium>{{:idomingo:proposta_25-29m.pdf|ACTIVITATS del 25 al 29 de maig(PDF)}}</fs> 
 + 
 +<fs medium>{{:idomingo:proposta_25-29m.docx|ACTIVITATS del 25 al 29 de maig(Word)}}</fs> 
 + 
 + 
 +<note warning><fs medium><fc #FF0000>**Aquestes activitats les haureu de lliurar al meu correu fetes el dia 29 de maig**</fc></fs></note> 
 + 
 + 
 +<note>Anirem contestant els dubtes que vagin sorgint a aquesta pàgina. De moment us demano que pel bon desenvolupament de l'assignatura només envieu les activitats un cop acabades. Cada setmana, un cop hagi passat el plaç per entregar, penjarem les solucions i podreu comprovar si el que heu fet està bé. Sempre podreu preguntar si teniu dubtes enviant-me un correu electrònic. Al mateix temps, només dir-vos que  tenim una bona oportunitat d'explorar les nostres capacitats i confiar en que tot anirà bé i aprendrem el màxim que podrem, donades les difícils circumstàncies  </note
 +<note important><fc #0000FF><fs large>He penjat diferents exercicis de repàs dels temes anteriors de Matemàtiques.</fs></fc>
 </note> </note>
  
-<note warning>+ 
 +<WRAP center round info 60%>
 <html> <html>
-  <font color="black" size="+1">Pràctica 2Construcció d’un giroscopi </u></font><font color="red" size="+1"> haurà de lliurar-se abans del 22 de novembre. </font>+  <font color="blue" size="+1">Recordeu que si teniu algun dubte podeu enviar un mail a aquesta adreça electrònica:</font> 
 +  <font color="black" size="+1">idomingo@iescanpuig.com</font>
 </html> </html>
-</note>+</WRAP> 
 +<html><br></html>
  
 +<fs large><fc #FF0000>**Aquí hi ha els documents per a la recuperació de la 1a i 2a AVALUACIÓ.**</fc></fs>
 +<fs medium><fc #0000FF>Venen amb enllaços a vídeos didàctics on expliquen la part teòrica</fc>.</fs>
 +
 +<fs medium>**{{:idomingo:recuperacio_divisibilitat.pdf|1a AVALUACIÓ: Divisibilitat}}**</fs>
 +
 +<fs medium>**{{:idomingo:recuperacio_nombres_enters.pdf|1a AVALUACIÓ: Nombres Enters}}**</fs>
 +
 +<fs medium>**{{:idomingo:recuperacio_nombres_racionals.pdf|2a AVALUACIÓ: Nombres Racionals}}**</fs>
 +
 +<html><br></html>
 +
 +----
 +
 +<html><br></html>
 +  * <fs x-large>[[idomingo:idmTI1|TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1r BTX]]</fs>
 +<html><br></html>
 +<WRAP center round alert 60%>
 +<html>
 +  <font color="black" size="+2"><b>He penjat a sota d'aquest avís el document on especifica el procés de recuperació i millora de TECNOLOGIA INDUSTRIAL</b></font>
 +</html>
 +</WRAP>
 +<fs large>{{:idomingo:proces_de_recuperacio_tec_ind_1rbtx.pdf|PROCÉS DE RECUPERACIÓ TECNOLOGIA INDUSTRIAL}}</fs>
 +<html><br></html>
 <note> <note>
 <html> <html>
-  <font color="black" size="+1">Les làmines L1-U3, R3-a, R3-b, R3-c, R3-d </u></font><font color="red" size="+1"> hauran de lliurar-se abans del 29 de novembre. </font>+  <font color="black" size="+1"><b>Us penjo un enllaç una web sobre assajos de material. </b></font><br> 
 +  <font color="black" size="+1"><b>Aquest material és referent al tema següent </b></font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1"> Propietats i resistència de materials. </font> 
 </html> </html>
 </note> </note>
  
-  * [[idomingo:idmMAT1|MATEMÀTIQUES 1r ESO D]]+<fs large>{{:idomingo:unitat_6_propietats_assaigs.pdf|DOSSIER UNITAT 5.1: PROPIETATS I ASSAIGS}}</fs>
  
-<note warning>+<fs large>{{:idomingo:unitat_6_metalurgia.pdf|DOSSIER UNITAT 5.2: METALÚRGIA}}</fs> 
 + 
 +<fs medium>[[https://tecnoliver.weebly.com/mostra-dassajos.html|Assajos de materials]]</fs> 
 + 
 +<html><br></html> 
 + 
 +<WRAP center round important 60%>
 <html> <html>
-  <font color="black" size="+1">Prova de la unitat 1: "Divisibilitat" </u></font><font color="red" size="+1"> es realitzarà el 5 de novembre. </font>+  <font color="black" size="+1"><u>Exercicis del dossier: "UNITAT 5: PROPIETATS I ASSAIGS" </u></font><br><font color="blue" size="+1"><u>Activitats 1, 2 i 3 pàg.9  </u></font><br><font color="red" size="+1"><b> DIVENDRES 24 D'ABRIL</b></font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1">Un cop fet me'ls envieu al correu </font>
 </html> </html>
-</note>+</WRAP> 
 +<fs medium>{{:idomingo:unitat_6_solucions_ex1_2_3.pdf|SOLUCIONS EXERCICIS 1, 2 i 3 pàg.9}}</fs> 
 +<WRAP center round important 60%> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1"><u>Exercicis del dossier: "UNITAT 5: PROPIETATS I ASSAIGS" </u></font><br><font color="blue" size="+1"><u>Activitats 4, 5, 6 i 7 pàg.11  </u></font><br><font color="red" size="+1"><b> DILLUNS 4 DE MAIG. </b></font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1">Un cop fet me'ls envieu al correu </font> 
 +</html> 
 +</WRAP> 
 +<fs medium>{{:idomingo:unitat_6_solucions_ex_4_5_6_7.pdf|SOLUCIONS EXERCICIS 4, 5, 6 i 7 pàg.11}}</fs>
  
-  * [[idomingo:idmTI1|TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1r BTX]]+<WRAP center round important 60%> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1"><u>Exercicis del dossier: "UNITAT 5: PROPIETATS I ASSAIGS" </u></font><br><font color="blue" size="+1"><u>Activitats 4, 5, 6 pàg.13 i 8 pàg.14  </u></font><br><font color="red" size="+1"><b> DILLUNS 11 DE MAIG. </b></font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1">Un cop fet me'ls envieu al correu </font> 
 +</html> 
 +</WRAP> 
 +<fs medium>{{:idomingo:unitat_6_solucions_ex_pag13-14.pdf|SOLUCIONS Activitats 4, 5, 6 pàg.13 i 8 pàg.14}}</fs>
  
-<note>+<WRAP center round important 60%>
 <html> <html>
-  <font color="black" size="+1"><b>He penjat l'enllaç als vídeo: <u>"Exercicis d'Estàtica: Moments"</u> </b></font><br> +  <font color="black" size="+1"><u>Exercicis del dossier"UNITAT 5: PROPIETATS I ASSAIGS" </u></font><br><font color="bluesize="+1"><u>Activitats 12, i 13 pàg.18 i 8, 9 i 10  pàg.22 </u></font><br><font color="red" size="+1"><b> DILLUNS 18 DE MAIG. </b></font><br> 
-  <font color="blue" size="+1"> Entreu a l'enllaç de l'assignatura </font> +  <font color="blue" size="+1">Un cop fet me'ls envieu al correu </font>
 </html> </html>
-</note>+</WRAP> 
 +<fs medium>{{:idomingo:unitat_6_solucions_ex_pag18-22.pdf|SOLUCIONS Activitats Activitats 12, i 13 pàg.18 i 8, 9 i 10  pàg.22}}</fs>
  
-  * [[idomingo:idmcmc|CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI]]+<WRAP center round important 60%> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1"><u>Exercicis del dossier"UNITAT 5: PROPIETATS I ASSAIGS" </u></font><br><font color="blue" size="+1"><u>Activitats Complementàries 1,2,3,4,6 i 7 pàg.23 </u></font><br><font color="red" size="+1"><b> DILLUNS 25 DE MAIG. </b></font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1">Un cop fet me'ls envieu al correu </font> 
 +</html> 
 +</WRAP>
  
  
-<note>+<WRAP center round important 60%>
 <html> <html>
-  <font color="black" size="+1"><b>He penjat l'enllaç al vídeo: <u>"Terratrèmols i Tsunamis"</u> </b></font><br> +  <font color="black" size="+1"><u>Exercicis del dossier"UNITAT 5.2: METALÚRGIA" </u></font><br><font color="blue"; size="+1">;<u>Activitats  1,2,3,4,5,6,7 i 8 pàg.10 </u></font><br><font color="red" size="+1"><b> DIVENDRES 5 DE JUNY. </b></font><br> 
-  <font color="blue" size="+1"> Responeu el qüestionari i lliureu-me'l abans</font> <font color="red" size="+1"> del 11 de novembre. </font>+  <font color="blue" size="+1">Un cop fet me'ls envieu al correu </font>
 </html> </html>
-</note>+</WRAP>
  
-{{:idomingo:terremotosysunamis.pdf|Qüestionari vídeo "Terremotos y Tsunamis"}}+<html><br></html> 
 + 
 +<WRAP center round info 60%> 
 + 
 +<html> 
 +  <font color="blue" size="+1">Recordeu que si teniu algun dubte podeu enviar un mail a aquesta adreça electrònica:</font> 
 +  <font color="black" size="+1">idomingo@iescanpuig.com</font> 
 +</html> 
 +</WRAP> 
 + 
 +---- 
 + 
 +<html><br></html> 
 +  * <fs x-large>[[idomingo:idmcmc|CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI]]</fs> 
 +<html><br></html> 
 +<WRAP center round alert 60%> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+2"><b>He penjat a sota d'aquest avís el document on especifica el procés de recuperació de CMC</b></font> 
 +</html> 
 +</WRAP> 
 +<fs large>{{:idomingo:proces_de_recuperacio_cmc_1r_btx.pdf|PROCÉS DE RECUPERACIÓ CMC}}</fs> 
 +<html><br></html> 
 +<WRAP center round important 60%> 
 +<html> 
 +  <font color="blacksize="+1"><b>He penjat a sota d'aquest avís enllaços a documents i vídeos sobre l'unitat 3 : "Les plagues del segle 21"</b></font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1"> Data de inici de la unitat:</font><font color="red" size="+1"> 27 d'abril. </font><br> 
 +</html> 
 +<fs medium>{{:idomingo:3._les_plagues_del_segle_xxi.pptx|Power Point de la Unitat 3}}</fs> 
 +</WRAP> 
 +<html><br></html> 
 + 
 +<WRAP center round tip 60%> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1"><b>Cinquena activitat per a lliurar sobre la unitat 3 </b></font><br> 
 +  <font color="black" size="+1"><u>Aquesta activitat és més de reaxació. </u></font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1"><b> Heu de realitzar una crítica argumentada sobre la pelicula "CONTAGIO".<font color="green"> (Mínim 200 paraules)</font></b></font><br> 
 +  <font color="black" size="+1">La crítica és un tipus de text d'opinió. <b> Evidentment és una crítica sobre l'argument i enfocada sempre en la relació d'aquest amb el tema que estem estudiant. </b> No és una crítica cinematogràfia. Encara que també poeu donar la vostra opinió sobre aquest tema.</font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1"> Data de lliurament:</font><font color="red" size="+1"> 8 de juny. </font><br><br> 
 +  <font color="black" size="+1"><b>La podeu veure en qualsevol plataforma en streaming. O per altres "metodes" </b></font><br> 
 +</html> 
 +{{ :idomingo:contagio_1.jpg?nolink&200 |}} 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP center round tip 60%> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1"><b>Quarta activitat per a lliurar sobre la unitat 3 </b></font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1"><b> Heu de realitzar un text d'opinió argumentada sobre la resistència als antibiótics.<font color="green"> (Mínim 200 paraules)</font></b></font><br> 
 +  <font color="black" size="+1">Podeu mirar com es fa un text argumentat a la pàg.:148 del llibre. </font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1"> Data de lliurament:</font><font color="red" size="+1"> 25 de maig. </font><br><br> 
 +  <font color="black" size="+1"><b>Aqui us deixo diferents enllaços a artcles referits al tema </b></font><br> 
 +</html> 
 +<fs medium> 
 +  * [[https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Resistencia-als-antibiotics|Canal salut. Gencat]] 
 +  * [[https://www.isglobal.org/ca/publication/-/asset_publisher/ljGAMKTwu9m4/content/7-datos-sobre-la-resistencia-a-los-antibioticos#|ISGlobal.org]] 
 +  * [[https://www.coflleida.cat/arxius/Document_cat_7989.pdf|coflleida.cat]] 
 +  * [[https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/treatments/Paginas/How-Do-Antibiotics-Work.aspx|Helthychildren.org]] 
 +</fs> 
 +</WRAP> 
 + 
 + 
 +<WRAP center round tip 60%> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1"><b>Tercera activitat per a lliurar sobre la unitat 3 </b></font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1"><b> Heu de fer les activitats sobre la resposta inmunitària</b></font><br> 
 +  <font color="black" size="+1">Exercicis 8, 9, 10 i 11 pàg.:49 del llibre. </font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1"> Data de lliurament:</font><font color="red" size="+1"> 17 de maig. </font> 
 +</html> 
 +</WRAP> 
 +<WRAP center round help 60%> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1"><b>PENJO LES SOLUCIONS DELS EXERCICIS  8, 9, 10 i 11 pàg.:49 del llibre.</b></font><br> 
 +</html> 
 +<fs medium> 
 +  * {{:idomingo:correccio_ex.pag49_cmc.pdf|SOLUCIONS DELS EXERCICIS  8, 9, 10 i 11 pàg.:49}} 
 +</fs> 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP center round tip 60%> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1"><b>Segona activitat per a lliurar sobre la unitat 3 </b></font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1"><b> Heu de interpretar una gràfica de la epidèmia del coronavirus</b></font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1"><b> La gràfica que heu d'interpretar és "La curva de casos de coronavirus en cada país".</b></font><br> 
 +  <font color="green" size="+1"><b> La trobareu a la pàgina d'europapress. "L'enllaç està sot d'aquest avís"</b></font><br> 
 +  <font color="black" size="+1">Per tenir una referència mireu la pàg.:58 del llibre. "INTERPRETAR GRÀFIQUES" </font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1"> Data de lliurament:</font><font color="red" size="+1"> 10 de maig. </font> 
 +</html> 
 + 
 +<html><br></html> 
 +<fs medium>[[https://www.epdata.es/datos/coronavirus-china-datos-graficos/498|La evolución del coronavirus en España y en el mundo, en gráficos. Europa press Data]]</fs> 
 +<html><br></html> 
 +<html><iframe src='https://public.flourish.studio/visualisation/1626540/embed' frameborder='0' scrolling='no' style='width:50%;height:600px;'></iframe><div style='width:50%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;'><a class='flourish-credit' href='https://public.flourish.studio/visualisation/1626540/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/1626540' target='_top' style='text-decoration:none!important'><img alt='Made with Flourish' src='https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg' style='width:50px!important;height:8px!important;border:none!important;margin:0!important;'> </a></div></html> 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP center round tip 60%> 
 +<html> 
 +  <font color="black" size="+1"><b>Primera activitat per a lliurar sobre la unitat 3 </b></font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1"><b> Heu de redactar una crònica de la epidèmia del coronavirus</b></font><br> 
 +  <font color="black" size="+1">Per teir una referència mireu el document de la pàg.:44 del llibre. </font><br> 
 +  <font color="blue" size="+1"> Data de lliurament:</font><font color="red" size="+1"> 4 de maig. </font> 
 +</html> 
 +</WRAP>
  
 +----
 +<html><br></html>
 <html> <html>
 <font color="red" size="+1">Altres Cursos</font>  <font color="red" size="+1">Altres Cursos</font> 
 </html> </html>
  
 +<html><br></html>
  
   * <fc #0000FF><fs large>TECNOLOGIA Projecte "La roda de fira, una roda divertida"</fs></fc>   * <fc #0000FF><fs large>TECNOLOGIA Projecte "La roda de fira, una roda divertida"</fs></fc>
Línia 77: Línia 352:
 </note> </note>
  
-{{:idomingo:la_roda_de_fira.pdf|Document per al disseny de la roda de fira}}+  * <fs medium>{{:idomingo:la_roda_de_fira.pdf|Document per al disseny de la roda de fira}}</fs>
 {{:idomingo:roda_de_fira_2.jpg?200|Roda_1}} {{:idomingo:roda_de_fira_2.jpg?200|Roda_1}}
 {{:idomingo:roda_de_fira_6.jpg?200|Roda_2}} {{:idomingo:roda_de_fira_6.jpg?200|Roda_2}}