Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

isoley:literatura_medieval [2019/11/08 13:27]
isoley
isoley:literatura_medieval [2019/11/15 13:22] (actual)
isoley
Línia 18: Línia 18:
 //Si la noche haze oscura//[[https://www.youtube.com/watch?v=OijZLnlTfZA|Enllaç extern]] //Si la noche haze oscura//[[https://www.youtube.com/watch?v=OijZLnlTfZA|Enllaç extern]]
  
-**LOS CANTARES DE GESTA**+[[https://www.youtube.com/watch?v=aR0hH4RLm6g|**LOS CANTARES DE GESTA**]]
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=aR0hH4RLm6g]]+ 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=X2xAgZF-P5s&list=PL_7izlx2iJYBITMs90v9X7LY6R1sCjdZi|El Cid campeador, leyenda e historia]] 
 + 
 + 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=wY2-PLBdTyY|Rap del Cid]] 
 + 
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=xyd3d3iwo7I|Cid. Canción de Avalanch]]