GRUP 1: IKRAM, LIZ, BERTA, CHOROK, SERGI F., MOSTAFA, PAU A., MARYAM, CHRISTIAN, ADRIÁN R., ABRIL, ADRIÁN F., MARIONA, JOEL, YERAY, GERARD, ARNAU.

-

Els alumnes hauran d'acabar el dossier de matemàtiques que estaven fent abans de començar el confinament.

-

Aquells que ho acabin o ja ho hagin acabat hauran de fer fotos o escanejar cada full del dossier i enviar-m'ho per correu a la meva adreça (jordiaymerich1@hotmail.com).

-

Data límit d'entrega del dossier escanejat o en fotos: dimarts, 21 d'abril.

-

Posteriorment a la entrega, enviaré a cada alumne/a un correu amb el nou dossier que haurà de fer i el temps que tindrà per a realitzar-ho.

-

GRUP 2: MARIA, MOHAMED, POL I GEMMA.

-

PAS 1: Accedir al següent link (https://es.ixl.com/math/1-primaria) i realitzar les activitats interactives amb el títol “Sumar” i “restar”, concretament la B.2 - B.12, E.1, E.3 i E.4. Aquestes activitats serviran per practicar per fer el PAS 2. No cal fer-les totes.

-

PAS 2: Fer les activitats del document WORD següent: sumas_y_restas.docx

-

No posaré data límit d'entrega. Quan acabeu la feina m'haureu d'enviar el document Word fet per correu a la meva adreça (jordiaymerich1@hotmail.com).

-

GRUP 3: LAURA I LLUÍS.

-

PAS 1: Accedir al següent link (https://es.ixl.com/math/1-primaria) i realitzar les activitats interactives amb el títol “Valor posicional” i “Fracciones”, concretament la J.1 - J.6 i K.1 - K.4. Aquestes activitats serviran per practicar per fer el PAS 2. No cal fer-les totes.

-

PAS 2: Fer les activitats del document WORD següent: valores_posicionales_y_fracciones.pdf

-

No posaré data límit d'entrega. Quan acabeu la feina m'haureu d'enviar el document Word fet per correu a la meva adreça (jordiaymerich1@hotmail.com).