Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

jaymeric:curs_2019_-_2020 [2020/07/26 14:47] (actual)
jaymeric creat
Línia 1: Línia 1:
 +**<fs large><fc #FF0000>GRUP 1</fc>: IKRAM, LIZ, BERTA, CHOROK, SERGI F., MOSTAFA, PAU A., MARYAM, CHRISTIAN, ADRIÁN R., ABRIL, ADRIÁN F., MARIONA, JOEL, YERAY, GERARD, ARNAU.</fs>
 +**
  
 +<fc #FFFFFF>-</fc>
 +
 +<fs medium>Els alumnes hauran d'acabar el dossier de matemàtiques que estaven fent abans de començar el confinament.</fs>
 +
 +<fc #FFFFFF>-</fc>
 +
 +<fs medium>Aquells que ho acabin o ja ho hagin acabat hauran de fer <fc #FF0000>fotos o escanejar cada full del dossier</fc> i enviar-m'ho per correu a la meva adreça <fc #FF0000>(jordiaymerich1@hotmail.com)</fc>.</fs>
 +
 +<fc #FFFFFF>-</fc>
 +
 +<fs medium>__Data límit d'entrega__ del dossier escanejat o en fotos: __dimarts, 21 d'abril__.</fs>
 +
 +<fc #FFFFFF>-</fc>
 +
 +<fs medium>Posteriorment a la entrega, enviaré a cada alumne/a un correu amb el nou dossier que haurà de fer i el temps que tindrà per a realitzar-ho.
 +</fs>
 +
 +<fc #FFFFFF>-</fc>
 +
 +**<fs large><fc #FF0000>GRUP 2</fc>: MARIA, MOHAMED, POL I GEMMA.</fs>**
 +
 +<fc #FFFFFF>-</fc>
 +
 +<fs medium>**PAS 1**: Accedir al següent link ([[https://es.ixl.com/math/1-primaria]]) i realitzar les activitats interactives amb el títol <fc #FF0000>__"Sumar" i "restar"__</fc>, concretament la <fc #FF0000>__B.2 - B.12, E.1, E.3 i E.4__</fc>. Aquestes activitats serviran per practicar per fer el **PAS 2**. No cal fer-les totes. </fs>
 +
 +<fc #FFFFFF>-</fc>
 +
 +<fs medium>**PAS 2**: Fer les activitats del document WORD següent: {{:jaymeric:sumas_y_restas.docx|}}</fs>
 +
 +<fc #FFFFFF>-</fc>
 +
 +<fs medium>No posaré data límit d'entrega. Quan acabeu la feina m'haureu d'enviar el document Word fet per correu a la meva adreça <fc #FF0000>(jordiaymerich1@hotmail.com)</fc>.
 +</fs>
 +
 +<fc #FFFFFF>-</fc>
 +
 +**<fs large><fc #FF0000>GRUP 3</fc>: LAURA I LLUÍS.</fs>**
 +
 +<fc #FFFFFF>-</fc>
 +
 +<fs medium>**PAS 1**: Accedir al següent link ([[https://es.ixl.com/math/1-primaria]]) i realitzar les activitats interactives amb el títol <fc #FF0000>__"Valor posicional" i "Fracciones"__</fc>, concretament la <fc #FF0000>__J.1 - J.6 i K.1 - K.4__</fc>. Aquestes activitats serviran per practicar per fer el **PAS 2**. No cal fer-les totes. </fs>
 +
 +<fc #FFFFFF>-</fc>
 +
 +<fs medium>**PAS 2**: Fer les activitats del document WORD següent: {{:jaymeric:valores_posicionales_y_fracciones.pdf|}}</fs>
 +
 +<fc #FFFFFF>-</fc>
 +
 +<fs medium>No posaré data límit d'entrega. Quan acabeu la feina m'haureu d'enviar el document Word fet per correu a la meva adreça <fc #FF0000>(jordiaymerich1@hotmail.com)</fc>.
 +</fs>