LECTURES PRESCRIPTIVES PER A LALITERATURA CATALANA 06-08

1.- Narcís Oller, La bogeria 2.- Víctor Català, Solitud
3.- Joan Salvat-Papasseit, L’irradiador del port i les gavines
4.- Joan Oliver, Ball robat
5.- Joaquim Amat-Piniella, K. L. Reich
6.- Maria-Mercè Marçal, Bruixa de dol

MATERIALS PER A L’AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA

1.- Una prova escrita al final de cada llibre de lectura (sis en total).
2.- Exposicions orals dels treballs escrits.
3.- Comentaris de textos.
4.- Activitats d’aula.

COM FER UN COMENTARI DE TEXT LITERARI

COM FER UN COMENTARI DE TEXT LITERARI SEGONS EL GÈNERE

COMENTARIS DE TEXT I MATERIALS D'AVALUACIÓ.CALENDARI DE PRESENTACIÓ

FIGURES ESTILÍSTIQUES

NOCIONS BÀSIQUES DE MÈTRICA CATALANA