MATEMÀTIQUES 4RTESO

RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES. ALUMNES QUE NO HAN APROVAT LES COMPETÈNCIES I TENEN UNA O DUES AVALUACIONS SUSPESES HAN DE LLIURAR OBLIGATÒRIAMENT LES TASQUES DEMANADES EN LA TERCERA AVALUACIÓ PER RECUPERAR LA MATÈRIA..</fc>

UNITAT 5. FUNCIONS


5.1 Concepte i Característiques de la funció.Domini i recorregut d'una funció. Punts de tall.

ACTIVITAT PROPOSADA DEL 27 AL 30 ABRIL.

que_es_una_funcio_imatge_i_antiimatge.pdf

domini_i_recorregut.pdf

ACTIVITATS PROPOSADES DEL 5 AL 12 MAIG ENVIADES PER CORREU. EXERCICI PUNTS DE TALL

ECONOMIA 4RT ESO

RECUPERACIÓ ECONOMIA: AQUELLS ALUMNES QUÉ TINGUEN UNA AVALUACIÓ SUSPESA HA DE LLIURAR OBLIGATÒRIAMENT LES TASQUES PROPOSADES EN LA TERCERA AVALUACIÓ. ALUMNES AMB LES DUES AVALUACIONS SUSPESES, HA DE LLIURAR DOSSIER ENVIAT MÉS EXAMEN ONLINE.

ACTIVITATS PROPOSADES DEL 27 AL 30 ABRIL

LLEGIU AQUEST ARTICLE I CONTESTEU PREGUNTES DEL ARTICLE

inflacio_versus_deflacio.pdf

tasca_economia_del_27_al_30_abril.pdf

ACTIVITATS PROPOSADES DEL 5 AL 12 MAIG. UNITAT EL MERCAT DE TREBALL ENVIADES PER CORREU

MATEMÀTIQUES 1ER BATXILLERAT

ELS ALUMNES QUE HAN SUSPÉS LA PRIMERA I SEGONA AVALUACIÓ HAN DE FER L'EXAMEN DE RECUPERACIÓ LA SETMANA PROPOSADA DEL 15 AL 19 JUNY. ELS ALUMNES QUE HAN SUSPÉS UNA AVALUACIÓ HAN DE LLIURAR OBLIGATÒRIAMENT EN LA SETMANA DEMANADA LES TASQUES PROGRAMADES A LA 3RA AVALUACIÓ SI VOLEN SUPERAR LA MATÈRIA. AQUESTES TASQUES SERAN AVALUADES COM A APTES O NO APTES. EN CAS DE TINDRE 3 TASQUES COM A NO APTES, HAURAN DE FER LA PROVA DE RECUPERACIÓ DE L' AVALUACIÓ SUSPESA AL JUNY. (O BÉ LA PRIMERA O BÉ LA SEGONA AVALUACIÓ).

ACTIVITATS PROPOSADES DEL 5 AL 12 DE MAIG ENVIADES PER CORREU. EXERCICIS EQUACIONS LOGARITMIQUES.

ECONOMIA EMPRESA 1 BATXILLERAT

ELS ALUMNES QUE HAN SUSPÉS LA PRIMERA I SEGONA AVALUACIÓ HAN DE FER L'EXAMEN DE RECUPERACIÓ LA SETMANA PROPOSADA DEL 15 AL 19 DE JUNY. ELS ALUMNES QUE HAN SUSPÉS UNA AVALUACIÓ HAN DE LLIURAR OBLIGATÒRIAMENT LES TASQUES DEMANADES A LA 3RA AVALUACIÓ SI VOLEN SUPERAR LA MATÈRIA. AQUESTES TASQUES SERAN AVALUADES APTES O NO APTES. EN CAS DE NO APTES, HAURAN DE REPETIR-LA

QUALSEVOL DUBTE, CONTACTÉU AL MEU CORREU.

ACTIVITATS PROPOSADES ELABORACIÓ PLA DE MÀRQUETING

como_elaborar_un_plan_de_marketing.pdf calendario_plan_de_marketing.pdf