CIÈNCIES SOCIALS 3r. ESO

UD1 Catalunya a l'Edat Mitjana

Continguts més importants

 • Els orígens i el naixement de Catalunya
 • El feudalisme: pagesos i senyors
 • L'hegemonia i expansió del Comtat de Barcelona
 • La unió amb Aragó i l'expansió de la Corona d'Aragó
 • Les institucions de govern
 • Societat i ciutats a la Baixa Edat Mitjana
 • La crisi baixmedieval

UD2 El Renaixement i els temps moderns

Continguts més importants

 • Els grans descobriments geogràfics
 • Conseqüències dels grans descobriments
 • La mentalitat: l'humanisme
 • L'art renaixentista
 • Les antigues civilitzacions americanes

UD3 L'Absolutisme a Europa, a Espanya i a Catalunya

Continguts més importants

 • La creació dels grans Estats a l'Europa Moderna i l'Absolutisme
 • Les guerres europees
 • La mentalitat; la Reforma protestant
 • La creació d'Espanya i l'Imperi
 • La crisi de l'Imperi espanyol
 • Els conflictes entre Catalunya i la monarquia hispànica: la Guerra dels Segadors i l'11 de setembre
 • L'art barroc i el segle d'or espanyol