CIÈNCIES SOCIALS 3r. ESO

UD2. El sector primari

Continguts més importants

 • El paisatge agrari: conreus i habitatge
 • Les activitats agropecuàries
 • La pesca i l'aqüicultura
 • El deteriorament del medi natural

UD3. El sector secundari

Continguts més importants

 • Elements de la indústria i tipus d'indústries
 • La industrialització al món i la deslocalització
 • Les multinacionals
 • El deteriorament del medi natural

Activitat d'avaluació núm. 1: UD1, UD2 i UD3
Setmana 21/25 d'octubre

UD4. El sector terciari

Continguts més importants

 • Els serveis als països desenvolupats, l'Estat del benestar
 • El comerç
 • Els transports i les comunicacions
 • El turisme
 • La sanitat i l'educació

Activitat d'avaluació núm. 2: UD4 i UD5
Setmana 25/29 de novembre

UD6. Els sectors productius a Catalunya i Espanya

Continguts més importants

 • Els paisatges agraris i el espais naturals protegits
 • L'agricultura, la ramaderia i la pesca
 • La indústria
 • El comerç, el transport i el turisme
 • Les ciutats

UD7. L’organització política del món

Continguts més importants

 • El poder i la democràcia
 • La diferència entre nació i estat
 • Els tipus d'estats
 • Les organitzacions interestatals
 • L'Estat espanyol
 • L'organització territorial de Catalunya

UD9. La diversitat al món actual

Continguts més importants

 • Les diversitats físiques i el racisme
 • Les diversitats culturals
 • Les diversitats lingüístiques
 • Les diversitats religioses

Activitat d'avaluació núm. 4: UD8 i UD9
Setmana 17/21 de febrer

UD10. Les àrees geo-político-econòmiques del món

Continguts més importants

 • Europa
 • Rússia
 • Magrib
 • Àfrica negra
 • Pròxim Orient
 • Sur-est asiàtic
 • Xina
 • Japó
 • EEUU
 • Amèrica Central
 • Brasil
 • Sudamèrica

UD11. Els conflictes al món actual

Continguts més importants

 • Conflictes ètnics
 • Conflictes religiosos
 • Conflictes energètics
 • Conflictes econòmics
 • Conflictes geo-estratègics
 • Mapa dels conflictes

Activitat d'avaluació núm. 5: UD10 i UD11
Setmana 28/30 d'abril

UD12.1. La Unió Europea: aspectes polítics i culturals

Continguts més importants

 • El procés d'integració
 • Les institucions polítiques
 • Característiques dels principals estats

UD12.2. La Unió Europea: aspectes econòmics

Continguts més importants

 • Demografia i migracions
 • Els sectors econòmics
 • Diferències econòmiques entre els estats
 • Espanya dins la Unió Europea
 • Conflictes econòmics
 • El futur de la Unió

Activitat d'avaluació núm. 6: UD12
Setmana 26/30 de maig

Activitat d'avaluació adicional: Exposició en grup de repàs d'una Unitat Didàctica
Setmanes 2/13 de juny