Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

lalonso:geografia_3r._eso [2019/07/21 09:33]
lalonso
lalonso:geografia_3r._eso [2019/07/21 09:45] (actual)
lalonso
Línia 1: Línia 1:
-======== CIÈNCIES SOCIALS 3r. ESO ========+======== HISTÒRIA 3r. ESO ========
  
 ===== UD1 Del món antic a l'Edat Mitjana ===== ===== UD1 Del món antic a l'Edat Mitjana =====
Línia 9: Línia 9:
   * El final de l'Imperi d'Occident i l'Imperi Bizantí   * El final de l'Imperi d'Occident i l'Imperi Bizantí
   * L'Imperi carolingi i les invasions dels víkings   * L'Imperi carolingi i les invasions dels víkings
-  * Demografia i economia a l'Alta Edat Mitjana + 
-  * Les relacions socials a l'Alta Edat Mitjana: el feudalisme +
-  * Cosmovisió i mentalitat +
-  * Conflictes socials +
-  * El naixement de les ciutats +
-  * El naixement i l'expansió dels regnes de Castella-LLeó, Navarra i Aragó+
  
  
Línia 25: Línia 20:
   * Societat, cultura i art islàmics   * Societat, cultura i art islàmics
   * L'ocupació de la Península Ibèrica  i l'esplendor d'Al-Andalus   * L'ocupació de la Península Ibèrica  i l'esplendor d'Al-Andalus
 + 
 +
 +
 +===== UD3 L'Europa feudal =====
 + 
 +=== Continguts més importants ===
 +
 + * Demografia i economia a l'Alta Edat Mitjana
 +  * Les relacions socials a l'Alta Edat Mitjana: el feudalisme
 +  * Cosmovisió i mentalitat
 +  * Conflictes socials
 +  * El naixement de les ciutats
   * El creixement del comerç i de les ciutats a la Baixa Edat Mitjana   * El creixement del comerç i de les ciutats a la Baixa Edat Mitjana
 +  * La crisi baixmedieval  * El naixement i l'expansió dels regnes de Castella-LLeó, Navarra i Aragó  * Els orígens i el naixement de Catalunya
 +  * El feudalisme: pagesos i senyors
 +  * L'hegemonia i expansió del Comtat de Barcelona
 +  * La unió amb Aragó i l'expansió de la Corona d'Aragó
 +  * Les institucions de govern
 +  * Societat i ciutats a la Baixa Edat Mitjana
   * La crisi baixmedieval   * La crisi baixmedieval
  
-===== UD3  L'art romànic i l'art gòtic =====+===== UD4  L'art romànic i l'art gòtic =====
  
   * Característiques de l'art romànic: arquitectura, escultura i pintura   * Característiques de l'art romànic: arquitectura, escultura i pintura
Línia 39: Línia 52:
 {{:lalonso:l_art_romanic_iker_xiscu_i_gerard.pdf|art romànic I}} {{:lalonso:l_art_romanic_iker_xiscu_i_gerard.pdf|art romànic I}}
 {{:lalonso:l_art_romanic.pdf|art romànic II}} {{:lalonso:l_art_romanic.pdf|art romànic II}}
- 
-===== UD4 Catalunya a l'Edat Mitjana ===== 
-  
-=== Continguts més importants === 
- 
-  * Els orígens i el naixement de Catalunya 
-  * El feudalisme: pagesos i senyors 
-  * L'hegemonia i expansió del Comtat de Barcelona 
-  * La unió amb Aragó i l'expansió de la Corona d'Aragó 
-  * Les institucions de govern 
-  * Societat i ciutats a la Baixa Edat Mitjana 
-  * La crisi baixmedieval 
  
 ===== UD5 El Renaixement i els temps moderns ===== ===== UD5 El Renaixement i els temps moderns =====
Línia 75: Línia 76:
   * Els conflictes entre Catalunya i la monarquia hispànica: la Guerra dels Segadors i l'11 de setembre   * Els conflictes entre Catalunya i la monarquia hispànica: la Guerra dels Segadors i l'11 de setembre
   * L'art barroc i el segle d'or espanyol   * L'art barroc i el segle d'or espanyol
- 
-