Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

lalonso:geografia_i_historia_2n._eso [2018/09/12 18:25]
lalonso
lalonso:geografia_i_historia_2n._eso [2018/09/12 18:27] (actual)
lalonso
Línia 94: Línia 94:
  
  
-===== UD10 L'Islam  =====+===== UD9 L'Islam  =====
  
 === Continguts més importants === === Continguts més importants ===
Línia 105: Línia 105:
   * La crisi baixmedieval   * La crisi baixmedieval
  
-===== UD12  L'art romànic i l'art gòtic =====+===== UD10  L'art romànic i l'art gòtic =====
  
   * Característiques de l'art romànic: arquitectura, escultura i pintura   * Característiques de l'art romànic: arquitectura, escultura i pintura